Pörssitiedote 21.1.2009 13:30 Sanoma kirjaa noin 78 milj. euron arvonalentumisen Sanoma Magazines Internationalin liikearvoon ja aineettomiin oikeuksiin vuoden 2008 neljännellä neljänneksellä liiketoiminnan heikentyneiden kasvunäkymien seurauksena. Arvonalentumisen kirjaus ei vaikuta konsernin osingonjakopolitiikkaan tai osingon maksukykyyn. Sanoma Magazines International vastaa konsernin itäisen Keski-Euroopan ja Venäjän aikakauslehti- ja verkkoliiketoiminnoista, joiden lyhyen aikavälin näkymät ovat heikentyneet markkinaolosuhteiden muutosten vuoksi. Talouden yleinen epävarmuus vaikuttaa erityisesti näissä maissa kertyviin mainostuottoihin. Lisäksi valuuttakurssit, joilla itäisen Keski-Euroopan maiden ja Venäjän yhtiöiden luvut yhdistellään Sanoma-konsernin kirjanpitoon, ovat heikentyneet euroon verrattuna. Sanoma Magazines Internationalille jää alaskirjauksen jälkeen taseeseen liikearvoa ja yrityskauppojen yhteydessä kirjattuja aineettomia oikeuksia yhteensä noin 215 milj. euroa. Sanoma tekee IAS 36 -standardin mukaiset arvonalentumistestaukset vuosittain, eikä nyt tehtävien arvonalentumisten lisäksi ole havaittu tarvetta muulle arvonalentamiselle. Kertaluonteinen arvonalentumisen kirjaaminen heikentää konsernin vuoden 2008 tulosta noin 78 milj. euroa. Sanoman vuoden 2008 liikevaihdon arvioidaan olevan yli 3 mrd. euroa. Aiemmin konserni arvioi liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä olevan edellisvuoden tasolla. Yleisen talouden kehityksen seurauksena liikevoiton ilman näitä eriä odotetaan nyt olevan lähes edellisvuoden tasolla. Arvonalentumisen kirjaaminen laskee hieman konsernin omavaraisuusastetta, mutta Sanoma ylittää edelleen selvästi lainasopimuksiinsa liittyvät vakavaraisuuden vaatimukset. Sanoma julkistaa vuoden 2008 tilinpäätöksensä 10.2.2009 noin klo 11. Sanoma Oyj


Kim Ignatius
johtaja
Talous ja hallinto

www.sanoma.com Sanoma innostaa, jakaa tietoa ja yhdistää. Tuomme päivittäin tietoa, elämyksiä, oppimiskokemuksia ja viihdettä miljoonille ihmisille. Pidämme huolta siitä, että laadukas sisältö sekä kiinnostavat tuotteet ja palvelut ovat helposti saatavilla ja vastaavat lukijoidemme, katselijoidemme ja kuuntelijoidemme tarpeita. Tarjoamme mielenkiintoisia ja haastavia työtehtäviä yli 20 000 ammattilaiselle 20:ssä Euroopan maassa. Vuonna 2007 konsernin liikevaihto oli 2,9 miljardia euroa.