Sanoma Magazinesiin kuuluva aikakauslehtikustantaja Sanoma Uitgevers aikoo yksinkertaistaa organisaatiomalliaan 1.1.2010 alkaen vastatakseen paremmin median muuttuvan toimintaympäristön sekä kuluttajien ja mainostajien vaatimuksiin.

Uusi organisaatio jakautuu digitaaliseen ja painettuun mediaan. Kaikki Sanoma Uitgeversin sekä sen tytäryhtiöiden Jonge Gezinnenin ja Sanoma Men's Magazinesin digitaaliset toiminnot yhdistetään ilse mediaan. Jatkossa digitaalista toimintaa hoidetaan Sanoma Digital -brändin alla.

Digitaalisen median organisaation yleinen hallinto säilyy Michiel Buitelaarin, COO Digital, vastuulla. Painettu media sijoittuu Sanoma Uitgeversiin, jota johtaa Henk Scheenstra, COO Print. Molemmat raportoivat Sanoma Uitgeversin toimitusjohtaja Dick Molmanille.

Organisaatiomallia selkeyttämällä Sanoma Uitgevers vahvistaa kaupallisia painopistealueitaan saavuttaakseen tavoitteensa tulla Hollannin suurimmaksi mediayhtiöksi. Sanoma Uitgevers on jo Hollannin suurin multimediakustantaja, joka tavoittaa painetuilla ja digitaalisilla tuotteillaan 91 % väestöstä.

Uusi organisaatiomalli lisää tehokkuutta sekä helpottaa tiedon jakamista ja osaamisen hyödyntämistä. Viime vuosina henkilöstökulut ovat nousseet liian voimakkaasti liikevaihdon kasvuun nähden. Jatkossa kulut tullaan sopeuttamaan pienempään liikevaihdon kasvuun. Säästöjä toteutetaan mm. vähentämällä henkilöstön määrää kokoaikaisiksi muutettuna. Irtisanomiset vähäisessä määrin ovat mahdollisia.

Sanoma Uitgevers haluaa tulevina vuosina vahvistaa asemaansa markkinajohtajana. Yhtiö jatkaa panostamistaan aikakauslehtiin ja uskoo niihin myös pitkällä aikavälillä. Digitaalisessa mediassa kasvua voidaan saavuttaa tarjoamalla uusia mobiilipalveluja, online-videoita ja muita olemassa olevien alustojen laajennuksia.

Sanoma Uitgevers on osa Sanoma-konsernin aikakauslehtiliiketoimintaryhmä Sanoma Magazinesiä.