Sanoma Magazines Belgium ilmoitti 2.6.2009 12,5 miljoonan euron kustannussäästöohjelmasta. Puolet summasta oli tarkoitus tulla henkilöstökustannuksista.

27 viikkoa kestäneiden neuvottelujen ja yhteensä neljän päivän työtaistelutoimenpiteiden jälkeen ammattiliitot ja Sanoma Magazines Belgiumin johto ovat eilen laatineet esisopimuksen.

Sopimuksesta on tiedotettu koko henkilöstölle, ja he ovat hyväksyneet sen seuraavasti.


  • 25 työpaikkaa vähenee, kun henkilö siirtyy toiseen tehtävään tai ottaa vapaaehtoisen lähtöpaketin. Lisäksi määräaikaisia sopimuksia ei jatketa.

  • 36 työpaikan osalta ratkaisua etsitään varhaiseläkkeelle siirtymisestä vapaaehtoisen lähtöpaketin turvin 55 vuoden iässä.

  • Työntekijöitä, jotka tällä hetkellä toimivat sellaisilla aloilla, jotka tulevat häviämään, avustetaan uuden työpaikan etsimisessä.


Lisäksi Sanoma Magazines Belgiumin johto ja henkilökunnan edustajat ovat sitoutuneet yhdessä tekemään työtä ilmapiirin parantamiseksi yhtiössä.