Informaatio- ja mediaseurantapalveluja tarjoava Esmerk tuo markkinoille uudenlaisen palvelun, jossa yrityksen medianäkyvyys suhteutetaan sen liiketoimintaan ja tavoitteisiin. PR Watch tuotetaan yhteistyössä Viestintätoimisto Pohjoisrannan kanssa. Palvelu tarjoaa ulkopuolisen asiantuntijanäkemyksen yrityksen medianäkyvyyden ominaispiirteistä sekä suosituksia viestinnän kehittämiseen.

"PR Watch on maineenhallinnan työkalu, joka tarkastelee miten yritys näkyy mediassa. Yrityksen on tärkeää tiedostaa, miten yrityksen viestit välittyvät median kautta, sillä media on keskeinen yrityksen maineen ylläpitäjä ja luoja. Ulkoisen kuvan hallinta on entistä tärkeämpää nykyisessä tietoyhteiskunnassa", Esmerkin toimitusjohtaja Ilkka Räsänen sanoo.

PR Watch -raportti pitää sisällään neljä osa-aluetta: mediajulkisuus suhteessa tavoitteisiin, sisältöanalyysi, johtopäätökset ja suositukset. Kaikkia osa-alueita tarkastellaan ja arvioidaan yrityksen tavoitteita ja liiketoimintaa vasten.

Esmerk Oy tarjoaa asiakkailleen kohdennettua, tiivistä ja kattavaa informaatio- ja mediaseurantapalvelua. Esmerkillä on ympäri maailmaa seitsemän toimipistettä, joissa lähes 200 työntekijää seuraa mediaa 130 maasta. Esmerk Oy kuuluu Sanoma-konsernin Sanoma News -liiketoimintaryhmään.