Sanoma Magazines International vastaa Sanoma Magazinesin toiminnasta Keski-, Itä- ja Kaakkois-Euroopassa. Uusin lisäys Sanoma Magazines Internationalin toimintaan on Slovenia, jossa toiminta aloitettiin vuonna 2006. Sanoma Magazines International yhdisti tällöin voimansa Gruner + Jahrin kanssa Adrianmeren alueella.Sanoma Magazines International perusti alueelle Sanoma Magazines Zagrebin jo vuonna 2001. Tätä seurasi esiinmarssi Serbian markkinoille vuonna 2004. Adrianmeren ympäristön maat ovat pieniä ja siksi kilpailu on kovaa. Vuonna 2006 kansainväliset toimijat, G+J, Sanoma Magazines International sekä Styria, yhdistivät voimansa ja perustivat yhteisyrityksen Serbian, Slovenian ja Kroatian aikakauslehtimarkkinoille.

Adria Media Holding sai laajan lehtivalikoiman jo perustajayhtiöiltä, ja lisäksi se hankki Burdan näissä maissa kustantamat lehdet – näin valikoima kasvoi 40 aikakauslehteen. Adria Media Holding onkin johtavien aikakauslehtikustantajien joukossa kaikissa kolmessa toimintamaassaan.


"Yhteistyöllä olemme luoneet pohjan, jolta voimme ponnistaa johtavaksi aikakauslehtikustantajaksi Serbiassa, Sloveniassa ja Kroatiassa", kertoo Adria Media Holdingin toimitusjohtaja Peter van Kol. "Mainosmarkkinat kaikki kolmessa maassa ovat kasvaneet voimakkaasti viimeisen viiden vuoden ajan, tosin eri tahtia. Esimerkiksi Sloveniassa markkinat ovat jo vakiintuneet, kun Serbiassa mainonta kasvaa tällä hetkellä vauhdilla. Yhdessä markkina-alueet muodostavat hyvän yhdistelmän voimakasta kasvua ja vakaata toimintaa."

Uusia tuotteita - tehokkaasti

Ensimmäinen toimintavuosi on ollut kiireinen. Jokaisen kolmen maan lehtivalikoima on kokenut muutoksia. Neljän kustantajan lehtien yhdistäminen sai aikaan aikakauslehtien lopettamisia, uudelleen asemointeja sekä uudelleen lanseerauksia. Myös täysin uusia lehtiä on tuotu markkinoille. Uudistusten ja keskittämisen avulla säästettiin kustannuksia ja luotiin laaja valikoima tuotteita. Tähän kukaan toimijoista ei olisi pystynyt yksin.


"Uusien konseptien luominen on herkkä ja joskus myös kallis projekti. Yhdistämällä voimat eri kustantajien kanssa eri markkina-alueilla laajentaminen ja kasvaminen helpottuvat paljon. Tästä hyvä esimerkki on Sanoma Magazinesin luoma konsepti, Story. Kroatiassa Storyn kehittämisen yhteydessä läpikäytiin pitkällinen prosessi, jossa hankittiin tietoa lukijoista, taitosta ja suunnittelusta, testattiin useita vuosia ja kehitettiin konseptia ja tuotetta. Prosessilta vältyttiin Serbiassa, kun käyttöön otettiin lehti kokonaisuudessaan. Näin säästettiin paljon rahaa ja aikaa, koska testi- ja kehitysvaihe pystyttiin välttämään", van Kol kertoo.

"Storyn menestys Serbiassa osoitti, että Kroatiassa hankittu kokemus, panostukset ja kehitys kannattivat alueella. Odotamme


samankaltaista kehitystä Gala Style -aikakauslehdeltä ja suunnittelemme Storyn lanseerausta myös Sloveniassa. Toinen hyvä esimerkki on Serbian National Geographic, josta käytämme uudestaan 80 % Kroatian versiossa. Samaan aikaan meidän on huomioitava maiden väliset erot. Huolimatta samankaltaisuuksistaan, Adrianmeren maat ovat itsenäisiä valtioita."
Kasvua rajojen sisä- ja ulkopuolellaKokemuksia Storyn asemoinnista on käytetty myös muissa Sanoma Magazines Internationalin toimintamaissa kuten Ukrainassa. Adria Media Holding ei kuitenkaan keskity ainoastaan kansainvälisten konseptien luomiseen. Se keskittyy myös paikallisuuteen. "Syyskuussa 2007 julkaisimme uuden kuukausittain ilmestyvän korkealuokkaisen naistenlehden Kroatiassa, ja Serbian versiota kehitetään paraikaa. Sensa-naistenlehdellä on täysin uusi lähestymistapa terveyteen ja kauneuteen. Uskomme, että konsepti tulee laajenemaan tulevaisuudessa", van Kol sanoo.

Kuten koko SanomaWSOY-konsernissa, digitaalinen liiketoiminta on läsnä myös Adrianmeren alueella. "Verkkomedia kasvaa koko


ajan. Meillä on hyvä mahdollisuus saavuttaa tärkeimmän toimijan asema jokaisessa kolmessa toimintamaassamme. Viimeisin hankintamme verkkomaailmassa on Kroatian Croportal.net, ja jatkoa seuraa", kertoo Peter van Kol yhteisyrityksen tulevaisuudesta. "Vahvan ja hyvin tasapainotetun painetun lehtiportfolion sekä koko ajan kasvavan internetin avulla meillä on mahdollisuus tulla selväksi markkinajohtajaksi Adrianmeren alueella."

Adria Media Holding GmbH toimii Serbiassa, Kroatiassa ja Sloveniassa. Sen omistavat puoliksi Sanoma Magazines International ja Grüner+Jahr. Adria Media Holding kustantaa 40 aikakauslehteä ja työllistää noin 370 henkeä.

Adria Media Holding on osa Sanoma Magazines Internationalia, joka vastaa Sanoma Magazinesin toiminnoista Keski-, Itä,- ja Kaakkois-Euroopassa. Sanoma Magazines on yksi Euroopan suurimmista kuluttaja-aikakauslehtien kustantajista ja julkaisee yli 300 lehteä 13 maassa.