Welho jatkaa senioreille suunnattuja suosittuja Nettiapu-koulutuksiaan yhteistyössä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunginkirjastojen sekä ikäihmisten tietotekniikkayhdistys Enter ry:n kanssa 9.9. alkaen. Tarjolla on kaikkiaan 24 maksutonta koulutustilaisuutta Pasilan, Leppävaaran ja Myyrmäen kirjastoissa.

Koulutukset ovat jatkoa keväällä 2008 järjestetyille koulutuksille. Kevään koulutustilaisuuksista kootun palautteen mukaan pienryhmissä saatu oppi oli hyödyllistä ja käytännönläheistä. Uusia taitoja karttui mm. sähköpostin, matkalippuvarausten ja nettivideoiden käytössä – ja myös hiiren käyttötaitoja hiottiin. Kurssi koettiin tarpeelliseksi, ja kurssilaiset toivoivat jatko-opetusta sekä kertauskursseja.

Koulutukset perustuvat Welhon TNS Gallupilla keväällä teettämään tutkimukseen, jonka 58–69-vuotiaista vastaajista reilusti yli puolet (62 %) toivoi osaavansa käyttää internetiä paremmin. Yli viidennes vastaajista koki jopa jäävänsä tietoyhteiskunnan ulkopuolelle, koska heillä ei ollut riittävästi tietoa internetin käytöstä. Suurin osa kertoi saavansa apua ystäviltä tai sukulaisilta, ja puolet vastaajista oli kiinnostuneita osallistumaan koulutukseen internetin käytöstä. Tutkimuksessa haastateltiin 300 pääkaupunkiseudulla asuvaa 58–69-vuotiasta.

Kaikille koulutukseen osallistuville jaetaan myös koulutuspaketti, joka sisältää koulutuksessa läpikäydyt asiat. Maksuton, kaikille avoin aineisto löytyy myös Welhon Nettiapu-sivustolta Nettiapu.fi.

Welho on osa SanomaWSOY:n sähköisen viestinnän liiketoimintaryhmää, SWelcomia. SWelcomin nimi muuttuu 1.10.2008 alkaen Sanoma Entertainmentiksi.