-  Sanoma-konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 4,9 % ja oli 2 231,4 (2 126,7) milj. euroa.
-  Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 246,6 (241,8) milj. euroa. Kertaluonteiset erät olivat tammi-syyskuussa yhteensä 18,5 (33,7) milj. euroa.
-  Kolmannella neljänneksellä konsernin liikevaihto nousi 778,6 (718,6) milj. euroon ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 100,5 (90,2) milj. euroa.
-  Kertaluonteiset erät sisältävä tulos osaketta kohden oli kolmannella neljänneksellä 0,37 (0,36) euroa. Tammi-syyskuun osakekohtainen tulos oli 1,10 (1,16) euroa.
-  Konsernin nimi on 1.10. alkaen Sanoma (aik. SanomaWSOY). Myös liiketoimintaryhmien nimiä yhtenäistettiin.
-  Sanoma tarkentaa näkymiään, liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla.

AVAINLUVUT

milj. euroa

7-9/

7-9/

Muutos

1-9/

1-9/

Muutos

1-12/

2008

2007

%

2008

2007

%

2007

Liikevaihto

778,6

718,6

8,3

2 231,4

2 126,7

4,9

2 926,3

Liikevoitto ilman

 

 

kertaluonteisia

 

 

eriä

100,5

90,2

11,3

246,6

241,8

2,0

305,2

% liikevaihdosta

12,9

12,6

11,1

11,4

10,4

Kertaluonteiset

 

 

 

erät *

-6,5

-1,7

 

18,5

33,7

-45,0

38,6

Liikevoitto

94,0

88,5

6,1

265,2

275,5

-3,7

343,8

% liikevaihdosta

12,1

12,3

11,9

13,0

11,7

Taseen loppusumma

3 649,1

3 283,0

11,2

3 192,3

Investoinnit

28,2

14,4

95,7

77,6

57,6

34,6

90,5

% liikevaihdosta

3,6

2,0

3,5

2,7

3,1

Omavaraisuusaste, %

39,0

44,0

45,4

Nettovelkaantumisaste, %

75,9

65,0

58,2

Korolliset velat

1 326,7

968,6

37,0

881,4

Korollinen nettovelka

1 021,5

879,8

16,1

793,3

Työsuhteessa oleva

 

henkilöstö keskimäärin

21 181

19 470

8,8

19 587

Henkilöstö keskimäärin

 

(kokoaikaisiksi muutettuna)

18 031

16 603

8,6

16 701

Tulos/osake, euroa

0,37

0,36

1,8

1,10

1,16

-4,5

1,47

Tulos/osake,

 

 

laimennettu, euroa

0,37

0,36

2,4

1,10

1,15

-4,1

1,46

Liiketoiminnan

 

 

rahavirta/osake, euroa

0,74

0,46

61,5

0,97

0,71

35,8

1,38

Oma pääoma/osake, euroa

8,27

8,11

2,0

8,27

Osakekannan markkina-arvo

2 128,7

3 599,9

-40,9

3 196,2

* Vuonna 2008 kertaluonteisiin eriin sisältyy ensimmäisellä neljänneksellä 23,5 milj. euroa myyntivoittoa elokuvajakelija R.C.V. Entertainmentistä, toisella neljänneksellä 1,5 milj. euroa myyntivoittoja kiinteistöistä sekä kolmannella neljänneksellä 6,5 milj. euroa suurteos- ja vuosikirjaliiketoiminnan alaskirjauksia ja rakennejärjestelykustannuksia. Vuonna 2007 kertaluonteisiin eriin sisältyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 1,2 milj. euroa myyntivoittoja aikakauslehdistä, toisella neljänneksellä 34,2 milj. euroa sanaristikkolehtien ja kiinteistöjen myyntivoittoja, kolmannella neljänneksellä 1,7 milj. euroa Hollannin jakelutoiminnan rakennejärjestelykustannuksia sekä neljännellä neljänneksellä 4,9 milj. euroa Hampurin monitoimiareenan myyntivoittoja.

Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen

"Konsernin liikevaihto kehittyi kolmannella neljänneksellä hyvin. Mainosmarkkinat tärkeimmissä toimintamaissamme ovat kuitenkin reagoineet talouden yleiseen epävarmuuteen ja kuluttajien luottamus on monin paikoin kääntynyt laskuun. Tämä heikentää jonkin verran näkymiämme loppuvuonna 2008.

Kolmannella neljänneksellä jatkettiin panostuksia kansainvälisiin kasvualueisiin. Sanoma Magazines teki lehtilanseerauksia Venäjällä, Serbiassa ja Tshekissä sekä vahvisti verkkoliiketoimintaansa Tshekissä ja Kroatiassa. Bulgarian johtavan internetyhtiö Net Infon yritysosto saatiin päätökseen heinäkuussa. Koko konsernin liikevaihdosta digitaalisen toiminnan osuus oli tammi-syyskuussa lähes 11 %, ja tv-toiminta pois lukien 7 %. Sanoma Trade avasi ensimmäiset 10 kioskia Romaniassa ja jatkoi keväällä hankitun Venäjän kioskiketjun integraatiota. Sanoma Learning & Literatureen aiemmin liitetty Nowa Era on kehittynyt tänä vuonna erinomaisesti. Myös kielipalvelut kasvoivat, kun AAC Global osti Interverbumin, yhden Pohjoismaiden suurimmista kielipalveluyrityksistä.

Tulevaisuuden odotukset kirjojen suoramarkkinointiin perustuvissa liiketoiminnoissa ovat heikentyneet. Sen vuoksi Bertmarkin ja Weilin+Göösin suurteos- ja vuosikirjaliiketoiminnoissa on päätetty aloittaa saneeraus- ja uudelleenjärjestelyohjelma.

Tavoitteenamme on olla yksi johtavista viestintäyhtiöistä Euroopassa. Painotamme johdonmukaisesti jatkuvaa kasvua ja kannattavuuden parantamista. Uskomme lisäarvoa tuovaan markkinajohtajuuteen valituilla liiketoiminta-alueillamme."

Vuoden 2008 näkymät

Vuonna 2008 liikevoiton ilman kertaluonteisia myyntivoittoja ja kustannuseriä arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla. Vertailuvuonna 2007 liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 305,2 milj. euroa. Aiemmin konserni ennakoi liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja, sisältäen kertaluonteiset kustannuserät, edelleen paranevan. 

Vuonna 2008 Sanoman liikevaihdon arvioidaan kasvavan, joskin jonkin verran edellisvuotta hitaammin. Vuonna 2007 konsernin liikevaihto kasvoi 6,7 %.

Ennusteessa Sanoman liikevaihdon ja -voiton kehityksestä vuonna 2008 on otettu huomioon sekä orgaaninen kasvu että pienten yritysostojen vaikutus. Vuonna 2008 Sanoma jatkaa voimakkaita panostuksia digitaaliseen mediaan ja markkina-asemiensa vahvistamiseen. Liikevaihdon ja -voiton kehitykseen vaikuttaa konsernin oman liiketoiminnan ja kehityshankkeiden lisäksi luonnollisesti myös talouden yleinen kehitys konsernin toimintamaissa.

Liikevaihto

Sanoman liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 4,9 % ja oli 2 231,4 (2 126,7) milj. euroa. Liikevaihtoaan kasvattivat Sanoma Magazines, Sanoma Learning & Literature, Sanoma Entertainment ja Sanoma Trade. Vahvinta kasvu oli Sanoma Learning & Literaturessa. Sanoma Newsin liikevaihto pieneni hieman, kun iltapäivälehti- ja kaupunkilehtimarkkinat laskivat. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 2,9 %.

Mainostuottojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 24 (23) %. Erityisesti verkkomainonta kasvoi. Liikevaihdosta 49 (50) % tuli Suomesta, 46 (45) % muista EU-maista ja 5 (5) % muista maista.

Tulos

Sanoman liikevoitto oli 265,2 (275,5) milj. euroa eli 11,9 (13,0) % liikevaihdosta. Liikevoittoon sisältyi 18,5 (33,7) milj. euroa kertaluonteisia eriä. Kertaluonteisia myyntivoittoja kertyi 25,0 (35,4) milj. euroa elokuvajakelija R.C.V. Entertainmentin ja kiinteistöjen myynneistä. Liikevoittoon sisältyi myös -6,5 (-1,7) milj. euroa kertaluonteisia eriä Bertmarkin sekä Weilin+Göösin suurteos- ja vuosikirjaliiketoimintojen rakennejärjestelyihin liittyvistä kustannuksista ja alaskirjauksista. Vertailukauden kertaluonteiset erät liittyivät Hollannin jakelutoiminnan rakennejärjestelyihin. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 246,6 (241,8) milj. euroa.

Liikevoitto kasvoi Sanoma Magazinesissä, jossa tulos parani sekä Hollannin että itäisen Keski-Euroopan toiminnoissa. Selvästi liikevoittoaan paransivat Sanoma Entertainment, jossa kaikki liiketoiminnat paransivat tuloksiaan, sekä Sanoma Learning & Literature, jossa oppimateriaalit ja kielipalvelut kehittyivät hyvin. Liikevoitto pieneni Sanoma Newsissä ja Sanoma Tradessä.

Sanoman nettorahoituserät olivat -29,8 (-25,4) milj. euroa. Rahoitustuotot olivat 12,7 (7,1) milj. euroa. Rahoituskulut olivat 42,5 (32,5) milj. euroa, ja ne koostuivat valtaosin vieraan pääoman korkokuluista, jotka olivat 38,5 (30,1) milj. euroa. Rahoituskuluja kasvatti yleinen korkotason nousu.

Tulos ennen veroja oli 240,4 (256,6) milj. euroa ja tulos osaketta kohden 1,10 (1,16) euroa.

Tase ja rahoitusasema

Konsernitase oli syyskuun lopussa 3 649,1 (3 283,0) milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli 155,4 (117,3) milj. euroa ja liiketoiminnan rahavirta osaketta kohden oli 0,97 (0,71) euroa. Liiketoiminnan rahavirtaa kasvatti käyttöpääoman pienentyminen vertailukaudesta. Liiketoiminnan luonteesta johtuen käyttöpääoman vaihtelut neljännesten välillä ovat voimakkaita.

Sanoman omavaraisuusaste oli syyskuun lopussa 39,0 (44,0) %. Omavaraisuusasteeseen vaikutti konsernin kassavarojen kasvu ja sen aiheuttama pitkäaikaisten velkojen nousu. Nettovelkaantumisaste nousi 75,9 (65,0) %:iin. Oma pääoma oli 1 346,2 (1 353,6) milj. euroa. Omien osakkeiden ostoon käytettiin katsauskaudella yhteensä 47,6 milj. euroa. Korolliset velat kasvoivat 1 326,7 (968,6) milj. euroon ja korollinen nettovelka 1 021,5 (879,8) milj. euroon. Velkaa kasvattivat lähinnä oppimateriaalikustantaja Nowa Eran hankinta ja muut yritysostot. Konserni varautui finanssimarkkinoiden epävakauteen kasvattamalla kassavarojaan. Syyskuun lopussa taseessa oli rahavaroja 305,1 (88,8) milj. euroa.

Sanoman rahoitusasema on hyvä konsernin vahvan taseen, vakaan kassavirran sekä pitkäaikaisen syndikoidun luottolimiittisopimuksen ansiosta. Yhteensä 802 milj. euron arvoinen luottolimiittisopimus on voimassa vuoden 2012 syksyyn.

Syyskuun lopussa konsernin nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) oli 2,1. Konsernilla ei ole ollut ongelmia toimintansa rahoittamisessa yleisestä rahoituskriisistä huolimatta.

Investoinnit sekä yritysostot ja -myynnit

Investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat tammi-syyskuussa 77,6 (57,6) milj. euroa, ja ne kohdistuivat mm. tietojärjestelmiin, korvausluontoisiin hankintoihin ja kiinteistöjen parannuksiin. Tutkimus- ja kehittämismenoja kirjattiin kuluksi 2,9 (2,4) milj. euroa eli 0,1 (0,1) % liikevaihdosta.

Sanoma Magazines myi 10.1.2008 hollantilaisen elokuvajakeluyhtiö R.C.V. Entertainmentin. Yhtiön liikevaihto vuonna 2007 oli 34,2 milj. euroa ja liikevoitto noin 5 milj. euroa. Kaupasta kirjattiin vuoden 2008 ensimmäiselle neljännekselle 23,5 milj. euron myyntivoitto.

Sanoma Learning & Literature sai 11.3.2008 päätökseen yrityskaupan, jolla se osti puolalaisen oppimateriaalikustantaja Nowa Eran. Vuonna 2007 Nowa Eran liikevaihto oli noin 43 milj. euroa, ja yhtiön kannattavuus on oppimateriaalien yleisen, hyvän kannattavuustason mukainen. Yrityshankinta paransi Sanoma Learning & Literaturen tulosta maalis-syyskuussa merkittävästi. Nowa Eran toiminnan kausiluonteisuudesta johtuen ensimmäinen ja neljäs neljännes ovat tyypillisesti tappiollisia. Kaupasta on alustavasti kirjattu taseeseen noin 57 milj. euroa liikearvoa.

SANOMA MAGAZINES

Sanoma Magazines on yksi Euroopan suurimmista kuluttaja-aikakauslehtikustantajista. Ryhmä kustantaa yli 300 lehteä 13 maassa. Vahvojen aikakauslehtibrändien lisäksi Sanoma Magazines laajentaa nopeasti liiketoimintaansa digitaaliseen mediaan.


-  Verkkomainonta kehittyi edelleen vahvasti ja kasvoi 32 %.
-  Kolmannella neljänneksellä lanseerattiin tai ostettiin yhdeksän lehteä ja neljä verkkopalvelua.
-  Bulgarialaisen internetyhtiö Net Infon yritysosto saatiin päätökseen heinäkuussa.
-  Sanoma Magazinesin liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä vuonna 2008 arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

milj. euroa

7-9/

7-9/

Muutos

1-9/

1-9/

Muutos

1-12/

 

2008

2007

%

2008

2007

%

2007

Liikevaihto

304,0

290,4

4,7

907,9

885,7

2,5

1 238,1

Liikevoitto ilman

 

 

kertaluonteisia

 

 

eriä

31,6

30,4

4,0

102,8

102,6

0,3

139,7

% liikevaihdosta

10,4

10,5

11,3

11,6

11,3

Kertaluonteiset erät *

23,5

21,2

10,8

21,2

Liikevoitto

31,6

30,4

4,0

126,3

123,8

2,1

160,9

% liikevaihdosta

10,4

10,5

13,9

14,0

13,0

Taseen loppusumma

 

2 047,5

1 900,9

7,7

1 937,5

Investoinnit

 

19,9

14,0

42,1

20,6

Työsuhteessa oleva

 

henkilöstö keskimäärin

6 206

5 577

11,3

5 623

Henkilöstö keskimäärin

 

(kokoaikaisiksi muutettuna)

5 668

5 127

10,5

5 169

* Vuonna 2008 kertaluonteisiin eriin sisältyy ensimmäisellä neljänneksellä 23,5 milj. euroa myyntivoittoa elokuvajakelija R.C.V. Entertainmentistä. Vuonna 2007 kertaluonteisiin eriin sisältyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 1,2 milj. euroa myyntivoittoja aikakauslehdistä ja toisella neljänneksellä 20,0 milj. euroa sanaristikkolehtien myyntivoittoa.

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT *

1-9/2008

1-9/2007

Julkaistut aikakauslehdet, kpl

333

313

Myydyt aikakauslehdet, 1 000 kpl

312 835

320 645

Aikakauslehtien myydyt ilmoitussivut

49 123

44 382

* Sisältää yhteisyritykset

Sanoma Magazinesin liikevaihto tammi-syyskuussa kasvoi 2,5 % ja oli 907,9 (885,7) milj. euroa. Liikevaihto kasvoi kaikissa liiketoiminnoissa, lukuun ottamatta Sanoma Magazines Netherlandsiä, jossa myytiin toimintoja sekä kesäkuussa 2007 että tammikuussa 2008. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 3,7 %. Sanoma Magazinesin liikevaihdosta 17 (17) % tuli Suomesta. Heinä-syyskuussa liikevaihto kasvoi 4,7 % ja oli 304,0 (290,4) milj. euroa. Pääosa kasvusta tuli Sanoma Magazines Internationalista.

Liiketoimintaryhmän ilmoitustuotot kasvoivat 13 % ja olivat 32 (29) % liikevaihdosta. Eniten kasvoivat Sanoma Magazines International ja verkkomainonta Hollannissa. Yhteensä Sanoma Magazinesin verkkomainonta kasvoi 32 %.

Levikkituotot kasvoivat 1 % ja olivat 57 (57) % Sanoma Magazinesin liikevaihdosta. Levikkituotot kehittyivät myönteisesti Belgiassa ja Suomessa, mutta irtonumeromyynti Hollannissa laski ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana.

Sanoma Magazines Netherlandsin liikevaihto laski 371,7 (385,6) milj. euroon pääasiassa liiketoiminnan rakennemuutosten seurauksena. Sanoma Magazines Netherlands on voimakkaasti keskittynyt ydinliiketoimintaansa. Kesäkuussa 2007 myytiin sanaristikkolehdet. Tammikuussa 2008 lukuihin yhdisteltiin aikakauslehtikustantaja Mood for Magazines sekä myytiin elokuvajakelija R.C.V. Entertainment. Vuonna 2007 R.C.V. Entertainmentin liikevaihto oli 34,2 milj. euroa.

Nielsen Media Researchin mukaan kuluttaja-aikakauslehtimainonta laski tammi-elokuussa 1 % Hollannissa ja aikakauslehtimainonnan osuus mainosmarkkinoista pieneni. Sanoma Magazines Netherlandsin ilmoitustuotot nousivat uusien toimintojen ja verkkomainonnan kasvun ansiosta. Verkkomainonta kehittyi markkinoita nopeammin ja kasvoi 25 % markkinakasvun ollessa 11 %. Lukijamarkkinat Hollannissa jatkoivat laskuaan myös toisella neljänneksellä. Sanoma Magazines Netherlands on kuitenkin kasvattanut tilaustuottojaan. Irtonumerotuotot jäivät vertailukaudesta, mikä laski kokonaislevikkituottoja hieman. Kolmannella neljänneksellä Sanoma Magazines Netherlands vahvisti asemiaan autoilumarkkinoilla ostamalla European Autotrader -yhtiön, joka kustantaa viittä autoilulehteä sekä menestynyttä verkkopalvelua. Lisäksi Sanoma Magazines Netherlands lanseerasi Donald Duck Junior -lehden perheen pienimmille sekä Hockey.nl-lehden ja verkkosivuston maahockeyn harrastajille. Kaksi lehteä myytiin.

Liikevaihto Sanoma Magazines Internationalissa nousi 224,3 (200,3) milj. euroon ilmoitustuottojen kasvaessa. Ilmoitustuotot nousivat kaikissa toimintamaissa, voimakkainta kasvu oli Venäjällä ja Unkarissa. Sanoma Magazines Internationalin levikkituotot kasvoivat hieman vertailukaudesta, kun useimmat markkinat kehittyivät myönteisesti. Kolmannella neljänneksellä Sanoma Magazines lanseerasi sisustuslehti Elle Dekorin Serbiassa, miesten elämäntapalehti Best Lifen Venäjällä sekä kuusi kertaa vuodessa ilmestyvän Moje Zeme -lehden, joka kertoo Tshekin kulttuurista ja historiasta. Tshekissä lanseerattiin myös Kafe.cz-portaali naisille, ja Kroatiassa Adria Media avasi Roditelji.hr-portaalin vanhemmille. Yritysosto, jolla Sanoma Magazines hankki 82 % Bulgarian johtavasta internetyhtiö Net Infosta, saatiin päätökseen heinäkuussa.

Sanoma Magazines Belgiumin liikevaihto kasvoi 163,3 (156,4) milj. euroon. Kasvua toivat lähinnä kasvaneet tilaus- ja muut tuotot. Lukijamarkkinat Belgiassa laskivat hieman. Sanoma Magazines Belgium on kasvattanut tilaustuottojaan sekä hinnankorotusten että onnistuneiden lanseerausten avulla. Esimerkiksi syyskuussa markkinoille tuodusta Goedele-lehdestä tuli heti suosittu. Sanoma Magazines Belgiumin ilmoitustuotot olivat edellisvuoden tasolla.

Liikevaihto Sanoma Magazines Finlandissa nousi 151,7 (146,8) milj. euroon. Sekä tilaus- että ilmoitustuotot kasvoivat. Erityisesti tilaustuotot kehittyivät hyvin ja myös irtonumerotuotot kasvoivat. Kasvua ovat tuoneet sekä onnistuneet uudet lanseeraukset että tunnetut lehtibrändit. Myös ilmestymisaikatauluissa oli eroja edellisvuoteen verrattuna - joistakin lehdistä ilmestyi vertailukautta useampia numeroita. TNS Gallup Adexin mukaan Suomessa mainonta yleisölehdissä kasvoi tammi-syyskuussa 1 %. Aikakauslehtien irtonumeromarkkinat laskivat ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana 1 %. Sanoma Magazines Finland vahvisti asemiaan sekä mainos- että lukijamarkkinoilla.

Sanoma Magazinesin liikevoitto tammi-syyskuussa parani 2,1 % ja oli 126,3 (123,8) milj. euroa. Tulokseen sisältyy 23,5 (21,2) milj. euroa kertaluonteisia eriä R.C.V. Entertainmentin myynnistä. Ilman näitä eriä ryhmän liikevoitto oli 102,8 (102,6) milj. euroa. Liikevoitto heinä-syyskuussa oli 31,6 (30,4) milj. euroa.

Sanoma Magazines Netherlandsin liikevoitto parani. Liikevoittoon sisältyi merkittäviä myyntivoittoja sekä katsaus- että vertailukaudella. Toiminnallinen tulos kasvoi parantuneen kustannustehokkuuden ja tuotevalikoiman muutosten seurauksena. Sanoma Magazines Internationalin tulos parani merkittävästi, kun erityisesti Venäjän toiminta kehittyi hyvin. Sanoma Magazines Belgiumin tulosta laskivat panostukset uusiin liiketoimintoihin. Sanoma Magazines Finlandin liikevoitto jäi edellisvuodesta markkinointikulujen painottuessa vertailukautta vahvemmin alkuvuodelle.

Sanoma Magazines jatkaa panostuksia aikakauslehtiportfolioonsa ja verkkoliiketoiminnan kehittämiseen sekä kasvuun, jonka arvioidaan olevan vahvinta Venäjällä ja itäisessä Keski-Euroopassa.

Vuonna 2008 Sanoma Magazinesin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla.

SANOMA NEWS

Sanoma News (aik. Sanoma) on Suomen johtava sanomalehtikustantaja, jonka tuotteet ovat vahvasti läsnä lukijoidensa elämässä painettuina ja digitaalisina. Pohjoismaiden suurimman sanomalehden Helsingin Sanomien lisäksi Sanoma News kustantaa valtakunnallisia ja alueellisia lehtiä sekä panostaa vahvasti digitaaliseen liiketoimintaan.


-  Verkkomainonnan erinomainen kehitys jatkui, tammi-syyskuussa Sanoma Newsin verkkomainonta kasvoi 50 %.
-  Metro ja Uutislehti 100 yhdistettiin. Uudistunut kaupunkilehti Metro nousi Suomen neljänneksi suurimmaksi uutislehdeksi lukijamäärillä mitattuna.
-  Oikotien.fi:n asuntoportaali vahvistui, kun Helsingin Sanomat hankki Igglon verkkopalvelun liiketoiminnan ja tavaramerkit.
-  Taloussanomien painetun version lakkauttaminen sekä iltapäivä- ja kaupunkilehtimarkkinoiden pienentyminen hidastivat kasvua.
-  Sanoma Newsin vuoden 2008 liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan jäävän edellisvuodesta.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

milj. euroa

7-9/

7-9/

Muutos

1-9/

1-9/

Muutos

1-12/

 

2008

2007

%

2008

2007

%

2007

Liikevaihto

113,5

114,0

-0,4

355,5

356,2

-0,2

480,8

Liikevoitto ilman

 

 

kertaluonteisia

 

 

eriä

15,2

17,2

-11,6

47,9

54,1

-11,5

67,6

% liikevaihdosta

13,4

15,1

13,5

15,2

14,1

Kertaluonteiset erät

0,0

0,0

Liikevoitto

15,2

17,2

-11,6

47,9

54,1

-11,5

67,6

% liikevaihdosta

13,4

15,1

13,5

15,2

14,1

Taseen loppusumma

 

478,1

525,9

-9,1

445,0

Investoinnit

 

13,5

11,4

18,9

17,7

Työsuhteessa oleva

 

henkilöstö  keskimäärin

2 812

2 715

3,5

2 716

Henkilöstö keskimäärin

 

(kokoaikaisiksi  muutettuna)

2 504

2 422

3,4

2 411

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT

MYYDYT ILMOITUKSET, PALSTAKM

1-9/2008

1-9/2007

Helsingin Sanomat

29,1

30,9

Ilta-Sanomat

5,6

5,4

Kaupunkilehdet

22,7

27,7

 

Kaupunkilehtien jakelumäärä,

 

milj. kpl

70,2

78,6

TARKASTETTU LEVIKKI

1-12/2007

1-12/2006

Helsingin Sanomat

419 791

426 117

Ilta-Sanomat

176 531

186 462

VERKKOPALVELUJA, ERI KÄVIJÖITÄ

 

 

VIIKOSSA

7-9/2008

7-9/2007

Iltasanomat.fi

1 364 050

943 675

HS.fi

939 063

700 994

Huuto.net

437 834

397 541

Oikotie.fi

317 769

302 355

Taloussanomat.fi

286 012

214 639

Keltainenpörssi.fi

196 560

145 396

Sanoma Newsin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 355,5 (356,2) milj. euroa. Liikevaihto kasvoi Helsingin Sanomissa, mutta laski Ilta-Sanomat- ja muu kustantaminen -liiketoimintayksiköissä. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Heinä-syyskuun liikevaihto oli vertailuvuoden tasolla eli 113,5 (114,0) milj. euroa.

Suomessa mainonta varsinaisissa sanomalehdissä laski TNS Gallup Adexin mukaan tammi-syyskuussa 1 %. Kumulatiivisesti työpaikkailmoittelu nousi 4 %, mutta kääntyi laskuun syyskuussa. Mainonta kaupunkilehdissä laski 5 %. Tilastoitu verkkomainonta kehittyi yhä vahvasti ja kasvoi 28 %. Sanoma Newsin ilmoitustuotot nousivat hieman verkkomainonnan hyvän kehityksen ansiosta. Verkkomainonta kasvoi 50 %. Yhteensä Sanoma Newsin ilmoitustuotot olivat 53 (53) % liikevaihdosta.

Iltapäivälehtien markkinat Suomessa ovat laskeneet tammi-syyskuussa 7 %. Irtonumerotuottojen vähentyminen vaikutti Sanoma Newsin levikkituottoihin, jotka laskivat tammi-syyskuussa 4 %. Päivälehtien tilaustuotot säilyivät edellisvuoden tasolla. Yhteensä levikkituotot olivat 38 (40) % ryhmän liikevaihdosta.

Helsingin Sanomat -liiketoimintayksikön liikevaihto nousi 210,9 (206,5) milj. euroon pääasiassa levikkituottojen hyvän kehityksen sekä uusien ostettujen liiketoimintojen johdosta. Ilmoitustuotot nousivat hieman. Sähköinen ilmoittelu Helsingin Sanomissa kehittyi hyvin, kasvua oli 19 %. Talouden yleisen epävarmuuden kasvaminen vaikutti työpaikka- ja asuntoilmoitteluun. Työpaikkailmoittelu Helsingin Sanomissa laski 2 %. Sähköiset tuotteet, esimerkiksi lehden verkkopalvelu ja luokiteltujen ilmoitusten palvelukokonaisuus Oikotie, kehittyivät edelleen vahvasti. Oikotie.fi:n asuntoportaalin kehitys sai uutta vauhtia, kun Helsingin Sanomat hankki syyskuussa Igglo Oy:n verkkopalvelun liiketoiminnan ja tavaramerkit.

Ilta-Sanomat-liiketoimintayksikössä liikevaihto oli 69,1 (71,2) milj. euroa. Yksikön levikkituotot laskivat iltapäivälehtimarkkinoiden pienentyessä huomattavasti. Ilta-Sanomien markkinaosuus iltapäivälehtimarkkinoista oli 57,1 (57,6) %. Ilmoitustuotot kasvoivat selvästi yleistä markkinakehitystä nopeammin. Erityisesti verkkomainonta kasvoi voimakkaasti.

Muun kustantamisen liikevaihto oli 67,8 (71,6) milj. euroa. Liikevaihdon laskuun vaikuttivat Taloussanomien painetun version lakkautus sekä kaupunkilehtimainonnan väheneminen. Kaupunkilehdet Metro ja Uutislehti 100 yhdistettiin syyskuussa. Uudistunut Metro-lehti nousi Suomen neljänneksi ja pääkaupunkiseudun toiseksi suurimmaksi uutislehdeksi lukijamäärillä mitattuna. Sanoma Lehtimedian alueelliset lehdet kasvattivat levikkituottojaan hieman. Verkkoliiketoimintoihin keskittyvä Sanoma Digital kasvatti ilmoitustuottojaan.

Pääosin sisäisistä palveluista koostuvan muun toiminnan liikevaihto oli 113,6 (113,5) milj. euroa.

Sanoma Newsin liikevoitto tammi-syyskuussa laski 11,5 % ja oli 47,9 (54,1) milj. euroa. Tulosta laski erityisesti Ilta-Sanomat-liiketoimintayksikön liikevoiton heikkeneminen iltapäivälehtimarkkinoiden laskun seurauksena sekä panostukset digitaaliseen liiketoimintaan. Liikevoitto laski myös Helsingin Sanomat -liiketoimintayksikössä, kun työpaikka- ja asuntoilmoittelu väheni päivälehdessä ja kustannukset kasvoivat. Kustannuksia lisäsivät panostukset myyntiin ja markkinointiin sekä painetussa että sähköisessä mediassa. Muun kustantamisen tulos parani hieman kustannussäästöjen ansiosta. Muun toiminnan tulos oli edellisvuoden tasolla. Heinä-syyskuun liikevoitto oli 15,2 (17,2) milj. euroa.

Sanoma Newsin vahvin kasvu tulee digitaalisista liiketoiminnoista. Myös painettua mediaa kehitetään voimakkaasti. Mediamainonnan kasvun arvioidaan olevan selvästi vuotta 2007 maltillisempaa.

Vuonna 2008 Sanoma Newsin liikevaihdon ennakoidaan olevan edellisvuoden tasolla. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan jäävän edellisvuodesta.

SANOMA LEARNING & LITERATURE

Sanoma Learning & Literature (aik. SanomaWSOY Education and Books) on merkittävä eurooppalainen oppimateriaalikustantaja, joka tarjoaa lasten ja nuorten oppimisen tueksi laajan valikoiman painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja ja palveluja. Kahdeksassa maassa toimiva liiketoimintaryhmä on myös Suomen johtava kirjankustantaja ja kasvava yrityksille suunnatun informaation ja palvelujen tarjoaja.


-  Oppimateriaaliliiketoiminta kasvoi, pääasiassa Nowa Era -yritysoston seurauksena.
-  Kielipalvelut laajentuivat, kun AAC Global hankki Interverbumin toiminnot Ruotsissa, Tanskassa ja Isossa-Britannissa.
-  Sanoma Learning & Literaturen liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan vuonna 2008 paranevan selvästi edellisvuodesta.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

milj. euroa

7-9/

7-9/

Muutos

1-9/

1-9/

Muutos

1-12/

 

2008

2007

%

2008

2007

%

2007

Liikevaihto

133,2

97,0

37,4

302,0

254,0

18,9

322,5

Liikevoitto ilman

 

 

kertaluonteisia

 

 

eriä

42,8

27,9

53,4

64,8

51,2

26,6

44,5

% liikevaihdosta

32,1

28,8

21,5

20,1

13,8

Kertaluonteiset

 

 

erät *

-6,5

0,0

-6,5

0,0

Liikevoitto

36,3

27,9

30,1

58,3

51,2

13,9

44,5

% liikevaihdosta

27,2

28,8

19,3

20,1

13,8

Taseen loppusumma

 

717,6

655,9

9,4

585,0

Investoinnit

 

10,9

4,8

127,4

7,7

Työsuhteessa oleva

 

henkilöstö keskimäärin

3 172

2 754

15,2

2 769

Henkilöstö keskimäärin

 

(kokoaikaisiksi  muutettuna)

2 684

2 328

15,3

2 345

* Vuonna 2008 kertaluonteisiin eriin sisältyy kolmannella neljänneksellä 6,5 milj. euroa suurteos- ja vuosikirjaliiketoiminnan alaskirjauksia ja rakennejärjestelykustannuksia.

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT

 

1-9/2008

1-9/2007

OPPIMATERIAALIT

 

Julkaistut uutuudet, kirjat, kpl

1 139

1 082

Julkaistut uutuudet,

 

sähköiset tuotteet, kpl

318

293

KUSTANTAMINEN

 

Julkaistut uutuudet, kirjat, kpl

435

430

Julkaistut uutuudet,

 

sähköiset tuotteet, kpl

86

44

 

Myydyt kirjat, milj. kpl

32,1

21,0

Sanoma Learning & Literaturen liikevaihto tammi-syyskuussa kasvoi 18,9 % ja oli 302,0 (254,0) milj. euroa. Suurin osa kasvusta tuli Puolan uusista oppimateriaalitoiminnoista. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto oli edellisvuoden tasolla. Ryhmän liikevaihdosta 63 (58) % tuli Suomen ulkopuolelta. Sanoma Learning & Literaturen liikevaihto heinä-syyskuussa nousi 37,4 % ja oli 133,2 (97,0) milj. euroa, kun oppimateriaalien liikevaihto painottui vertailukautta enemmän kolmannelle neljännekselle.

Oppimateriaalien liikevaihto nousi 211,3 (167,1) milj. euroon. Suurin osa kasvusta tuli Puolan uusista toiminnoista. Hollannissa liikevaihto laski hieman, sillä uudistukset oppimateriaalien valtionrahoituksessa ja muutokset hankintatavoissa pienensivät toisen asteen oppimateriaalimarkkinoita. Malmbergin markkinaosuus on säilynyt edellisvuoden tasolla. Suomessa oppimateriaalien myynti oli edellisvuoden tasolla. Syyskuussa lanseerattiin uusi Oppi & Ilo -tuotesarja, joka tukee lasten oppimista luovuuden ja seikkailun avulla. Liikevaihto kasvoi kaikissa muissa toimintamaissa. Belgiassa liikevaihto kasvoi erityisesti flaaminkielisillä markkinoilla onnistuneiden tuotelanseerausten seurauksena. Liikevaihto Unkarissa kasvoi. Puolassa liikevaihtoa kasvatti Nowa Era, jonka kauppa saatiin päätökseen ensimmäisen neljänneksen lopulla. Puolan digitaalisiin oppimateriaaleihin keskittyvän yksikön, Young Digital Planetin, liikevaihto jäi vertailukaudesta, kun valtiolliset tarjouskilpailut ovat viivästyneet.

Kustantamisen liikevaihto nousi 70,8 (67,7) milj. euroon kielipalvelujen kasvaessa. Yleisen kirjallisuuden liikevaihto oli edellisvuoden tasolla. Kotimaisen kaunokirjallisuuden ja tietokirjojen myynti kehittyi myönteisesti. Myynti suoramarkkinointikanavissa jatkui haasteellisena kaikissa Pohjoismaissa, ja toiminnan tulevaisuuden odotuksia täsmennettiin. Bertmarkin ja Weilin+Göösin suurteos- ja vuosikirjaliiketoiminnoissa aloitetaankin saneeraus- ja uudelleenjärjestelyohjelma. Kansainvälisen kasvualueen kielipalvelujen kehitys oli erinomaista. Liikevaihdon kasvusta osa tuli uusista toiminnoista: AAC Global laajeni ostamalla maaliskuussa 2007 Suomessa Käännöstoimisto Noodin ja kesäkuussa 2007 Ruotsissa kielipalveluyritys The Works, Swedenin liiketoiminnan. Elokuussa 2008 AAC Global osti Interverbumin, yhden Pohjoismaiden johtavista kielipalveluyrityksistä. Ostetut Interverbumin yksiköt ovat Ruotsissa, Tanskassa ja Isossa-Britanniassa, ja niiden liikevaihto vuonna 2007 oli yhteensä 8,9 milj. euroa.

Muun toiminnan liikevaihto koostui pääosin painamisesta ja oli 37,5 (37,1) milj. euroa.

Sanoma Learning & Literaturen liikevoitto tammi-syyskuussa nousi 13,9 % ja oli 58,3 (51,2) milj. euroa. Liikevoittoon sisältyi 6,5 (0,0) milj. euroa kertaluonteisia kustannuksia Bertmarkin sekä Weilin+Göösin suurteos- ja vuosikirjaliiketoimintojen alaskirjauksista ja rakennejärjestelyihin liittyvistä kustannuksista. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 64,8 (51,2) milj. euroa. Sanoma Learning & Literaturen liikevoitto heinä-syyskuussa kasvoi 36,3 (27,9) milj. euroon, lähinnä uusien liiketoimintojen ansiosta.

Erityisesti oppimateriaalien liikevoitto parani tammi-syyskuussa merkittävästi. Eniten kasvua toivat Puolan uudet oppimateriaalitoiminnot. Tulos laski kustantamisessa. Kielipalvelut ja yleinen kirjallisuus kehittyivät hyvin, mutta Bertmarkin ja Weilin+Göösin varastojen ja ICT-investointien alaskirjaukset sekä rakennejärjestelykustannukset laskivat kustantamisen liikevoittoa. Myös neljännellä neljänneksellä kirjattaneen kustannuksia rakennejärjestelyistä. Toimenpiteillä varmistetaan kustantaminen-liiketoiminnan pitkän aikavälin kannattavuus. Muun toiminnan liikevoitto oli edellisvuoden tasolla.

Ryhmän liiketoiminta on hyvin kausiluonteista. Oppimateriaalien tulos kertyy lähinnä toisella ja kolmannella neljänneksellä. Nowa Eran hankinta kasvattaa tätä liiketoimintaa ja vahvistaa kausiluonteisuutta liiketoimintaryhmässä.

Sanoma Learning & Literature keskittyy edelleen kansainvälistämään oppimateriaaliliiketoimintaa, laajentamaan kielipalveluja ja säilyttämään markkinajohtajuuden yleisessä kirjallisuudessa Suomessa.

Vuonna 2008 Sanoma Learning & Literaturen liikevaihdon ennakoidaan kasvavan. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan paranevan selvästi edellisvuodesta.

SANOMA ENTERTAINMENT

Sanoma Entertainment (aik. SWelcom) tarjoaa sähköisiä ja viihdyttäviä elämyksiä kanavinaan televisio, radio, mobiili- ja verkkopalvelut. Sanoma Entertainmentin liiketoimintayksiköitä ovat pääasiassa tv- ja radiotoimintaa harjoittava Nelonen Media sekä Suomen suurin kaapelitelevisio-operaattori Welho. Ryhmän uusin liiketoiminta-alue on verkkopelaaminen.

 


-  Tv-kanavien katseluosuudet kasvoivat heinä-syyskuussa, nopeinta kasvu oli JIM-kanavalla.
-  Welho lanseerasi huippunopean laajakaistayhteyden elokuussa.
-  Nelonen Media ilmoitti katsauskauden jälkeen aloittavansa uuden tv-kanavan alkuvuonna 2009 kaapeliverkoissa.
-  Sanoma Entertainmentin liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan vuonna 2008 paranevan selvästi edellisvuodesta.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

milj. euroa

7-9/

7-9/

Muutos

1-9/

1-9/

Muutos

1-12/

 

2008

2007

%

2008

2007

%

2007

Liikevaihto

34,7

32,8

5,7

116,1

103,4

12,3

146,0

Liikevoitto ilman

 

 

kertaluonteisia

 

 

eriä

2,8

3,5

-19,5

13,2

10,4

26,9

15,8

% liikevaihdosta

8,2

10,7

11,4

10,1

10,8

Kertaluonteiset erät

 

Liikevoitto

2,8

3,5

-19,5

13,2

10,4

26,9

15,8

% liikevaihdosta

8,2

10,7

11,4

10,1

10,8

Taseen loppusumma

 

166,5

171,9

-3,1

168,2

Investoinnit

 

9,4

10,0

-5,9

14,8

Työsuhteessa oleva

 

henkilöstö keskimäärin

523

488

7,2

501

Henkilöstö keskimäärin

 

(kokoaikaisiksi muutettuna)

478

448

6,6

457

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT

 

1-9/2008

1-9/2007

Tv-kanavien osuus televisiomainonnasta

29,8 %

29,4 %

Tv-kanavien päiväpeitto

44 %

43 %

Tv-kanavien kaupallinen katseluosuus

30,2 %

25,5 %

Tv-kanavien valtakunnallinen

 

katseluosuus

14,2 %

11,8 %

Kaapeli-tv-liittymät,

 

1 000 kpl (30.9.)

322

318

Maksu-tv-tilaukset, 1 000 kpl (30.9.)

103

81

Laajakaistaiset internetliittymät,

 

1 000 kpl (30.9.)

103

97

Sanoma Entertainmentin liikevaihto nousi tammi-syyskuussa 12,3 % ja oli 116,1 (103,4) milj. euroa. Liikevaihdon selvään nousuun vaikuttivat erityisesti uudet tv- ja radiokanavat sekä Welhon kasvu. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto nousi 6,5 %. Mainostuottojen osuus Sanoma Entertainmentin liikevaihdosta oli 50 (53) %. Heinä-syyskuussa liikevaihto kasvoi 5,7 % ja oli 34,7 (32,8) milj. euroa.

Tammi-syyskuussa tv- ja radiotoiminnan liikevaihto nousi 65,1 (56,7) milj. euroon. Kasvua toivat erityisesti uudet kanavat. Televisiomainonta Suomessa kasvoi TNS Gallup Adexin mukaan 6 %. Nelonen Median tv-kanavien yhteenlaskettu osuus televisiomainonnasta oli 29,8 (29,4) %. Nelonen Media on jatkanut panostuksia ohjelmistoonsa, ja tv-kanavat kasvattivat katseluosuuksiaan kolmannella neljänneksellä. Helmikuussa 2007 aloittanut JIM on kasvattanut katseluosuuttaan jatkuvasti ja heinä-syyskuussa JIMin kaupallinen katseluosuus ydinkohderyhmässä 25-44-vuotiaat miehet oli jo 9,4 (5,6) %.

Radiomainonta kasvoi Suomen Radioiden Liiton mukaan tammi-syyskuussa 7 % ja Nelonen Median osuus valtakunnallisesta radiomainonnasta oli 11,3 %. Radio Rockin ja Radio Aallon tavoittavuudet säilyivät hyvällä tasolla.

Nelonen Media avasi syyskuussa verkossa toimivan musiikkikauppa Radio Rock Storen. Suomessa ainutlaatuisen, kuukausiveloitukseen perustuvan musiikkikaupan tavoitteena on tarjota Radio Rockin kuuntelijoille entistä parempaa palvelua. Lokakuun alusta JIM-televisiokanavan ohjelmisto on saatavissa ilmaiseksi verkosta ns. catch-up-palveluna noin tunti tv-esityksen jälkeen. Katsauskauden jälkeen Nelonen Media ilmoitti aloittavansa uuden mainosrahoitteisen kohderyhmäkanavan lähetykset kaapeliverkoissa alkuvuonna 2009.

Welhon liikevaihto kasvoi selvästi hyvän maksu-tv- ja laajakaistamyynnin ansiosta.  Elokuussa Welho toi ensimmäisenä Euroopassa markkinoille huippunopean laajakaistayhteyden (110 Mbps). Syyskuussa Welho ja Sanoma News -liiketoimintaryhmään kuuluva HS.fi lanseerasivat yhteisen tv-ohjelmaoppaan TvNyt.fi:n.

Sanoma Entertainmentin pelisivustojen käyttö kasvoi. Älypää ylitti miljardin ladatun pelin rajan elokuussa, ja viime vuoden elokuussa julkaistu Pelikone.fi on noussut selvästi Suomen johtavaksi maksuttomaksi taukopelipalveluksi.

Sanoma Entertainmentin liikevoitto kasvoi tammi-syyskuussa 26,9 % ja oli 13,2 (10,4) milj. euroa. Tulosparannukseen vaikuttivat sekä tv- ja radiotoiminnan kasvun myötä parantunut kannattavuus että Welhon myönteinen kehitys. Liikevoitto heinä-syyskuussa oli 2,8 (3,5) milj. euroa. Liikevoittoa kolmannella neljänneksellä laskivat lähinnä syyskauden alun ohjelmisto- ja markkinointipanostukset.  

Strategiansa mukaisesti Sanoma Entertainment keskittyy ydinliiketoimintoihinsa televisioon, laajakaistapalveluihin ja kuluttajille suunnattuihin viihteellisiin palveluihin. Sanoma Entertainment jatkaa digitaalisten liiketoimintojensa kehitystyötä, panostaa verkossa toimivien yhteisöllisten palvelujen kehittämiseen sekä katselu- ja kuunteluosuuksien kasvattamiseen.

Vuonna 2008 Sanoma Entertainmentin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan paranevan selvästi edellisvuodesta.

SANOMA TRADE

Sanoma Trade (aik. Rautakirja) on seitsemässä maassa toimiva kaupan erikoisosaaja, jonka toiminta pohjautuu asiakkaiden tarpeiden syvälliseen ymmärtämiseen ja vahvoihin konsepteihin. Sanoma Traden menestyminen perustuu niihin yli 200 miljoonaan vuosittaiseen myyntitilanteeseen, jossa kuluttaja kohdataan kioskissa, kirjakaupassa tai elokuvateatterissa. Sanoma Traden lehtijakelu palvelee kustantajia ja vähittäiskauppiaita.


-  Sanoma Traden liikevaihto kasvoi edelleen kaikissa liiketoiminnoissa.
-  Kioskikauppa kasvoi ja R-kioskit laajenivat Romaniaan.
-  Elokuvateattereilla oli jälleen ennätyshyvä kesäkausi.
-  Vuonna 2008 Sanoma Traden liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan olevan hieman edellisvuotta pienempi.

TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA

milj. euroa

7-9/

7-9/

Muutos

1-9/

1-9/

Muutos

1-12/

2008

2007

%

2008

2007

%

2007

Liikevaihto

221,4

214,5

3,2

627,3

608,2

3,1

849,3

Liikevoitto ilman

 

 

kertaluonteisia

 

 

eriä

13,0

14,7

-11,0

30,4

34,2

-11,2

52,4

% liikevaihdosta

5,9

6,8

4,8

5,6

6,2

Kertaluonteiset erät*,0

-1,7

0,0

-1,7

3,2

Liikevoitto

13,0

13,0

0,7

30,4

32,5

-6,5

55,6

% liikevaihdosta

5,9

6,0

4,8

5,3

6,5

Taseen loppusumma

 

558,7

540,4

3,4

565,0

Investoinnit

 

23,2

16,3

42,3

28,4

Työsuhteessa oleva henkilöstö

 

keskimäärin

8 365

7 847

6,6

7 886

Henkilöstö keskimäärin

 

(kokoaikaisiksi muutettuna)

6 598

6 193

6,5

6 234

* Vuonna 2007 kertaluonteisiin eriin sisältyi kolmannella neljänneksellä 1,7 milj. euroa Hollannin jakelutoiminnan rakennejärjestelykustannuksia ja neljännellä neljänneksellä 4,9 milj. euroa Hampurin monitoimiareenan myyntivoittoja.

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT

Tuhansia

1-9/2008

1-9/2007

Asiakasmäärät kioskikaupassa

159 173

156 481

Asiakasmäärät kirjakaupassa

5 082

4 988

Elokuvateattereissa kävijät

7 487

7 120

Myydyt kpl:t lehtijakelussa

292 288

289 609

Sanoma Traden liikevaihto tammi-syyskuussa nousi 3,1 % ja oli 627,3 (608,2) milj. euroa. Kasvua toivat erityisesti kioskikauppa ja elokuvatoiminnot. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 4,2 %. Liikevaihdosta 34 (34) % tuli Suomen ulkopuolelta. Heinä-syyskuussa liikevaihto kasvoi 3,2 % ja oli 221,4 (214,5) milj. euroa. Myös kolmannella neljänneksellä liikevaihtoa nosti kioskikaupan ja elokuvatoimintojen kasvu.

Kioskikaupan liikevaihto nousi 300,9 (281,7) milj. euroon. Suomessa R-kioskien myynti kasvoi. Erityisesti makeisten, annoskahvin, matkalippujen ja veikkaustuotteiden myynti kehittyi hyvin. Matka- ja tapahtumalippujen palveluvalikoima laajeni edelleen. Kioskikaupan liikevaihto kasvoi myös Baltian maissa. Venäjällä kesäkuussa 2007 aloitetun kioskiketjun kehittäminen jatkui, ja R-kioskit laajenivat heinäkuussa myös Romaniaan, kun ensimmäinen myymälä avattiin Bukarestissa. Suunnitelmissa on avata Romaniassa 30 R-kioskia vuonna 2008, ja vuoden 2009 lopussa kioskeja arvioidaan olevan yli 100.

Lehtijakelun liikevaihto kasvoi 180,2 (178,9) milj. euroon. Liikevaihto Suomessa nousi. Liikevaihtoa kasvatti myymälämarkkinointiin keskittynyt, helmikuussa 2007 hankittu Printcenter sekä aikakauslehtien ja erilaisten keräilytuotteiden myynnin myönteinen kehitys. Iltapäivälehtien myynnin heikkeneminen hidasti kasvua. Liikevaihto kasvoi myös Virossa, Liettuassa, Venäjällä ja Romaniassa. Lehtijakelumarkkinat Hollannissa ovat pienentyneet, mikä laski myös Aldipressin liikevaihtoa. Aldipressin tehostamisohjelma etenee.

Kirjakaupan liikevaihto nousi 91,9 (90,4) milj. euroon. Kirjamarkkinat Suomessa kasvoivat hieman. Kasvua kirjakaupoille toivat mm. kortit ja erilaiset paperituotteet. Virossa liikevaihtoa nostivat mm. vuonna 2007 avatut uudet myymälät.

Elokuvatoimintojen liikevaihto oli 67,6 (60,0) milj. euroa. Liikevaihto kasvoi Suomessa, Latviassa ja Liettuassa.  Elokuvissakäynnit lisääntyivät edelleen, ja kesällä teattereissa tehtiin jälleen kaikkien aikojen kävijäennätyksiä. Myös uudet teatterit ovat nostaneet liikevaihtoa Suomessa ja Liettuassa. Syyskuussa aloittivat uudet monisaliteatterit Vantaalla sekä Panevezysissä Liettuassa. Digitaalinen teknologia on tuonut elokuvateattereille vuonna 2008 uudenlaisia sisältövaihtoehtoja, kuten urheilu- ja kulttuuritapahtumia.

Vertailukaudella muun toiminnan liikevaihto oli 9,4 milj. euroa, ja se sisälsi Hampurin monitoimiareenan, joka myytiin lokakuussa 2007.

Sanoma Traden liikevoitto laski tammi-syyskuussa 6,5 % ja oli 30,4 (32,5) milj. euroa. Vertailukaudella liikevoittoa rasittivat 1,7 milj. euron kertaluonteiset kustannukset Hollannin jakelutoiminnan uudelleenjärjestelyistä. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 30,4 (34,2) milj. euroa. Liikevoitto heinä-syyskuussa oli 13,0 (13,0) milj. euroa. Liikevoittoon kolmannella neljänneksellä vaikuttivat Suomen kioskitoiminnan hyvä tulos ja Aldipressin toiminnan tehostaminen Hollannissa.

Tammi-syyskuussa kioskikaupan ja lehtijakelun tuloksiin vaikuttivat ennen kaikkea panostukset Venäjällä ja Romaniassa. Kioskikaupan liikevoitto säilyi vertailukauden tasolla. Lehtijakelun liikevoittoa laski panostusten lisäksi jakelumäärien pienentyminen Hollannissa. Kirjakaupan tulosta rasittivat uudistetun verkkokaupan lanseerauskustannukset. Elokuvatoiminnot kasvattivat liikevoittoaan.

Sanoma Traden kasvun ja kehityksen painopistealueina ovat Suomen ja Baltian kotimarkkinoiden lisäksi Venäjä ja itäisen Keski-Euroopan kehittyvät kansantaloudet. Parhaillaan panostetaan kioskikauppaan ja lehtijakeluun Venäjällä sekä Romaniassa. Tavoitteena on saavuttaa myös näissä maissa vahva asema ja osallistua aktiivisesti lehtimarkkinoiden kehittämiseen.

Vuonna 2008 Sanoma Traden liikevaihdon ennakoidaan kasvavan. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan hieman edellisvuotta pienempi.

Osinko

Sanoma Oyj:n voitonjakokelpoiset varat vuodelta 2007 olivat 503,3 milj. euroa, josta tilikauden voitto oli 266,8 milj. euroa. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous jakoi osinkoa 1,00 (0,95) euroa osakkeelta. Sanoma harjoittaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja jakaa osinkoina pääsääntöisesti yli puolet konsernin tuloksesta verojen jälkeen.

Osakkeet ja omistus

Sanoman osakkeista vaihtui tammi-syyskuussa 50 (41) % kauden keskimääräisestä osakekannasta eli noin 80,8 miljoonaa osaketta. Sanoman osakkeiden pörssivaihto oli yhteensä 1 285,1 (1 525,2) milj. euroa.

Osakevaihdolla painotettu keskikurssi tammi-syyskuussa oli 15,82 euroa ja hinta vaihteli 12,70 ja 19,87 euron välillä. Syyskuun lopussa Sanoman markkina-arvo, pois lukien yhtiön omistamat omat osakkeet, oli 2 128,7 (3 599,9) milj. euroa ja osakkeen päätöskurssi oli 13,29 (21,81) euroa. Syyskuun lopussa yhtiöllä oli 17 946 osakkeenomistajaa. Ulkomaisten omistajien hallussa oli 10,9 (13,2) % osakkeista ja äänistä. Katsauskaudella ei tapahtunut merkittäviä muutoksia osakkeenomistuksessa eikä Sanoma antanut liputusilmoituksia.

Sanoma aloitti 10.8.2007 omien osakkeiden ostot yhtiökokouksen 2007 valtuutuksen nojalla. Yhtiökokous antoi 1.4.2008 uuden valtuutuksen omien osakkeiden ostoihin ja ostot tämän valtuutuksen nojalla alkoivat 12.6.2008. Yhteensä Sanoma hankki eri valtuutuksien nojalla tammi-syyskuussa 2 984 097 yhtiön omaa osaketta, joiden ostoon käytettiin 47,6 milj. euroa. Syyskuun lopussa yhtiön hallussa oli näistä osakkeista 2 425 000 eli 1,5 % yhtiön osakkeista ja äänistä. Sanoman osakkeilla ei ole kirjanpidollista vasta-arvoa, mutta yhtiön omistamien omien osakkeiden laskennallinen vasta-arvo oli 1 062 764,55 euroa. Voimassaolevan valtuutuksen nojalla Sanoma voi hankkia vielä 7 620 000 osaketta.

Sanoman osakepääomaa korotettiin katsauskaudella 137 076,26 eurolla. Osakepääoman korotukset liittyivät optio-oikeuksien vaihtoon osakkeiksi. Yhteensä 2001A-optio-oikeuksilla merkittiin 292 462 osaketta ja 2001B-optio-oikeuksilla 30 820 osaketta. Helmikuussa Sanoma puolestaan mitätöi hallussaan silloin olleet omat osakkeet. Lisäksi optioilla on merkitty 10 600 uutta osaketta osakepääomaa korottamatta. Syyskuun lopussa Sanoman rekisteröity osakepääoma oli 71 258 986,82 euroa ja osakkeiden lukumäärä 162 597 674 kappaletta.

Hallitus, tilintarkastajat ja johto

Varsinainen yhtiökokous vahvisti 1.4.2008 hallituksen jäsenten lukumääräksi kymmenen. Hallitukseen valittiin uudelleen erovuoroiset jäsenet Robert Castrén, Jane Erkko ja Paavo Hohti sekä uutena jäsenenä Rafaela Seppälä. Hallituksen kokoonpano on: puheenjohtaja Jaakko Rauramo, varapuheenjohtaja Sari Baldauf sekä jäsenet Robert Castrén, Jane Erkko, Paavo Hohti, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Seppo Kievari, Rafaela Seppälä, Hannu Syrjänen ja Sakari Tamminen.

Tilintarkastajiksi yhtiökokous valitsi edelleen KHT Pekka Pajamon varatilintarkastajanaan KHT Sixten Nyman sekä KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kai Salli.


Katsauskauden jälkeen Sanoma ilmoitti, että Erkki Järvinen, Rautakirjan toimitusjohtaja ja Sanoma Trade
-liiketoimintaryhmän johtaja, jättää nykyisen tehtävänsä keväällä 2009 jatkaakseen vastaavissa tehtävissä konsernin ulkopuolella.

Hallituksen valtuudet

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 1.4.2008 Sanoman hallituksen päättämään vuoden 2009 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

Osakkeita voidaan hankkia enintään 8 285 000 kappaletta, mikä vastasi 5,1 % yhtiön osakkeista ja äänistä maaliskuun lopussa. Nämä omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX:stä, kuitenkin siten että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin markkinahinta ja enimmäishinta on osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Hallitus päätti 1.4.2008 ottaa valtuutuksen käyttöön, ja omien osakkeiden ostot alkoivat 12.6.2008.

Lisäksi hallituksella on voimassaoleva valtuutus päättää osakepääoman korottamisesta. Varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2007 antaman valtuutuksen mukaan hallitus voi päättää vuoden 2010 yhtiökokoukseen saakka uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista. Tämän osakeantivaltuutuksen nojalla ja erityisten oikeuksien käyttämisen johdosta hallitus on oikeutettu päättämään enintään 82 000 000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 5 000 000 yhtiön hallussa olevan Sanoman osakkeen luovuttamisesta. Suunnatussa osakeannissa voidaan antaa tai luovuttaa enintään 41 000 000 osaketta. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu antamaan enintään 5 000 000 optio-oikeutta osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Katsauskaudella oli voimassa myös varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2007 antama valtuutus omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen nojalla voitiin ostaa enintään 8 200 000 yhtiön osaketta. Nämä omat osakkeet hankittiin muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeista maksettiin niiden hankintahetken markkinahinta kuitenkin siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta oli osakkeen alin markkinahinta ja enimmäishinta oli osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Osakeostot aloitettiin 10.8.2007 ja valtuutus oli voimassa 1.4.2008 saakka.

Yhtiökokouksen muut päätökset

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiöjärjestyksen 1 § (yhtiön toiminimi ja toimipaikka) muutetaan. Yhtiön uusi toiminimi on Sanoma Oyj, ruotsiksi Sanoma Abp ja englanniksi Sanoma Corporation. Yhtiön kotipaikka on edelleen Helsinki. Uusi nimi otettiin käyttöön 1.10.2008.

Samassa yhteydessä myös liiketoimintaryhmien nimiä yhtenäistettiin. Konsernin liiketoimintaryhmät ja raportoitavat segmentit ovat: Sanoma Magazines, Sanoma News (aik. Sanoma), Sanoma Learning & Literature (aik. SanomaWSOY Education and Books), Sanoma Entertainment (aik. SWelcom) ja Sanoma Trade (aik. Rautakirja).

Liiketoiminnan kausiluonteisuus

Mediamainonnan kehitys vaikuttaa Sanoma Magazinesin, Sanoma Newsin ja Sanoma Entertainmentin liikevaihtoon ja tulokseen. Ilmoitustuottojen kertymiseen vaikuttaa mm. lehtien ilmestymiskertojen määrä, joka vaihtelee neljännesten välillä vuosittain. Tv-mainonta Suomessa on vilkkainta toisella ja neljännellä neljänneksellä. Pääsiäisen ajoittumisella on vaikutusta sanomalehdistä ja jakelusta kertyvään liikevaihtoon verrattaessa eri neljänneksiä vuosittain.

Merkittävä osa liikevaihdosta ja tuloksesta mm. kustantamisen ja kaupan alalla kertyy viimeisellä neljänneksellä, erityisesti joulumyynnistä. Oppimateriaalien liikevaihto ja tulos puolestaan kertyvät pääosin toisella ja kolmannella neljänneksellä.

Liiketoimintojen kausiluonteiset vaihtelut vaikuttavat konsernin liikevaihtoon ja -voittoon siten, että perinteisesti vuoden ensimmäinen neljännes on selvästi pienin.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Liiketoimintaan liittyvien riskien ja niiden mukanaan tuomien mahdollisuuksien punnitseminen on osa Sanoman johdon päivittäistä työtä. Johdon tehtävä on ottaa hallittuja riskejä kehittääkseen yhtiön liiketoimintaa mahdollisimman menestyksekkäästi.

Sanoman kannalta merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä riskienhallinnan pääperiaatteita on kuvattu konsernin vuosikertomuksessa. Kuluvan vuoden merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät mediamainonnan ja yksityisen kulutuksen kasvuun. Talouden yleinen epävarmuus on kasvanut vuoden 2008 toisella puoliskolla selvästi, eikä luotettavia ennusteita loppuvuoden kehityksestä ole saatavilla. Mediamainonnan ja kuluttajien luottamuksen nopea heikkeneminen voi vaikuttaa konsernin tulokseen.

Helsingissä


Sanoma Oyj
Hallitus

Tilinpäätösperiaatteet

Sanoma-konsernin osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu EU:ssa sovellettaviksi hyväksyttyjä, 1.1.2008 voimassaolevia IFRS-standardeja ja tulkintoja. Osavuosikatsauksen laatimisessa sovelletut laskentaperiaatteet ovat samat kuin vuoden 2007 vuositilinpäätöksen liitetiedoissa kuvatut laskentaperiaatteet. Tätä osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu. Tunnuslukujen laskentakaavoja on täsmennetty. Laskentakaavat on esitetty Sanoman internetsivuilla osoitteessa www.sanoma.com.

KONSERNITILINPÄÄTÖS (TILINTARKASTAMATON)

KONSERNITULOSLASKELMA

milj. euroa

1-9/

1-9/

Muutos

1-12/

 

2008

2007

%

2007

LIIKEVAIHTO

2 231,4

2 126,7

4,9

2 926,3

Liiketoiminnan muut tuotot

70,6

74,6

-5,5

95,2

Materiaalit ja palvelut

994,8

945,3

5,2

1 308,9

Henkilöstökulut

517,6

472,3

9,6

646,5

Liiketoiminnan muut kulut

414,4

399,2

3,8

572,7

Poistot ja arvonalentumiset

110,0

109,0

0,9

149,7

LIIKEVOITTO

265,2

275,5

-3,7

343,8

Osuus osakkuusyritysten

 

tuloksista

5,0

6,5

-22,7

12,4

Rahoitustuotot

12,7

7,1

77,9

9,2

Rahoituskulut

42,5

32,5

30,8

44,9

TULOS ENNEN VEROJA

240,4

256,6

-6,3

320,4

Tuloverot

-59,6

-64,6

-7,8

-74,4

TILIKAUDEN TULOS

180,7

192,0

-5,9

246,1

 

 

Jakautuminen:

 

Emoyhtiön omistajille

177,9

191,0

-6,9

242,8

Vähemmistölle

2,8

0,9

3,2

 

 

 

 

 

Emoyhtiön omistajille

 

 

 

 

kuuluvasta tuloksesta laskettu

 

 

 

 

osakekohtainen tulos

 

 

 

 

Osakekohtainen tulos, euroa

1,10

1,16

-4,5

1,47

Laimennettu osakekohtainen

 

tulos, euroa

1,10

1,15

-4,1

1,46

KONSERNITASE

milj. euroa

30.9.2008

30.9.2007

Muutos %

31.12.2007

VARAT

 

PITKÄAIKAISET VARAT

 

Aineelliset hyödykkeet

510,9

560,6

-8,9

498,7

Sijoituskiinteistöt

10,0

9,5

4,7

9,5

Liikearvo

1 567,6

1 418,5

10,5

1 432,8

Muut aineettomat hyödykkeet

400,3

375,4

6,6

379,6

Osuudet osakkuusyrityksissä

70,9

72,2

-1,9

75,2

Myytävissä olevat

 

sijoitukset

20,9

15,8

32,9

15,9

Laskennalliset verosaamiset

46,4

55,9

-16,9

42,4

Myyntisaamiset ja muut

 

saamiset

38,9

44,7

-13,0

37,9

PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

2 665,9

2 552,6

4,4

2 492,1

LYHYTAIKAISET VARAT

 

 

Vaihto-omaisuus

180,1

168,5

6,9

170,7

Verosaamiset

45,2

40,2

12,4

25,9

Myyntisaamiset ja muut

 

saamiset

452,2

432,7

4,5

415,4

Myytävissä olevat

 

sijoitukset

0,5

0,1

0,1

Rahavarat

305,1

88,8

88,1

LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

983,2

730,4

34,6

700,2

VARAT YHTEENSÄ

3 649,1

3 283,0

11,2

3 192,3

 

 

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT

 

 

OMA PÄÄOMA

 

 

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osakepääoma

71,3

71,1

0,2

71,3

Omat osakkeet

-37,5

-7,2

-51,6

Muu oma pääoma

1 291,1

1 274,2

1,3

1 326,2

1 324,9

1 338,1

-1,0

1 345,9

Vähemmistön osuus

21,4

15,5

37,7

18,3

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

1 346,2

1 353,6

-0,5

1 364,2

PITKÄAIKAISET VELAT

 

 

Laskennalliset verovelat

110,3

106,3

3,8

103,9

Eläkevelvoitteet

42,7

53,8

-20,6

45,2

Varaukset

7,3

8,5

-13,4

8,8

Korolliset velat

613,0

41,1

328,1

Ostovelat ja muut velat

34,9

36,0

-3,1

28,3

LYHYTAIKAISET VELAT

 

Varaukset

12,2

9,6

27,5

7,8

Korolliset velat

713,7

927,5

-23,0

553,4

Verovelat

45,6

45,7

-0,2

8,4

Ostovelat ja muut velat

723,2

701,0

3,2

744,3

VELAT YHTEENSÄ

2 302,9

1 929,4

19,4

1 828,1

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

3 649,1

3 283,0

11,2

3 192,3

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

milj. euroa

Emoyhtiön omistajille kuuluva

 

 

 

oma pääoma

 

 

 

Osake-

Omat

Muu oma

Yhteensä

Vähem-

Yhteensä

 

pääoma

osak-

pääoma

 

mistön

 

 

 

keet

 

 

osuus

 

OMA PÄÄOMA 1.1.2007

70,9

 

1 234,8

1 305,7

17,0

1 322,7

Muuntoeron muutos

-2,4

-2,4

0,1

-2,3

Muut erät

-0,8

-0,8

-0,8

Suoraan omaan pääomaan

kirjatut nettotuotot

-3,2

-3,2

0,1

-3,1

Katsauskauden tulos

191,0

191,0

0,9

192,0

KAUDELLA KIRJATUT TUOTOT JA KULUT

YHTEENSÄ

187,8

187,8

1,0

188,8

Vaihtovelkakirjalai-

nan vaihto osakkeiksi

0,0

1,7

1,7

1,7

Omien osakkeiden hankinta

-7,2

-7,2

-7,2

Optioiden käyttö

0,1

2,4

2,6

2,6

Myönnettyjen optioiden kuluvaikutus

4,2

4,2

4,2

Osingonjako

-156,7

-156,7

-2,3

-159,0

Muutos vähemmistön osuudessa

-0,2

-0,2

OMA PÄÄOMA 30.9.2007

71,1

-7,2

1 274,2

1 338,1

15,5

1 353,6

 

OMA PÄÄOMA 1.1.2008

71,3

-51,6

1 326,2

1 345,9

18,3

1 364,2

Muuntoeron muutos

9,4

9,4

0,2

9,7

Muut erät

-1,0

-1,0

-1,0

Suoraan omaan pääomaan kirjatut

nettotuotot

8,4

8,4

0,2

8,7

Katsauskauden tulos

177,9

177,9

2,8

180,7

KAUDELLA KIRJATUT TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ

186,4

186,4

3,1

189,4

Omien osakkeiden hankinta

-47,6

-47,6

-47,6

Omien osakkeiden mitätöinti

61,6

-61,6

Optioiden käyttö

0,0

0,2

0,2

0,2

Myönnettyjen optioiden kuluvaikutus

3,9

3,9

3,9

Osingonjako

-160,8

-160,8

-3,0

-163,9

Muutos vähemmistön osuudessa

-3,1

-3,1

3,0

-0,1

OMA PÄÄOMA 30.9.2008

71,3

-37,5

1 291,1

1 324,9

21,4

1 346,2

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

milj. euroa

1-9/

1-9/

Muutos

1-12/

 

2008

2007

%

2007

LIIKETOIMINTA

 

 

Tilikauden tulos

180,7

192,0

-5,9

246,1

Oikaisut

138,4

124,7

11,0

161,5

Käyttöpääoman muutos

-70,8

-98,8

-28,3

-45,8

Rahoituserät ja verot

-92,9

-100,6

-7,6

-133,8

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

155,4

117,3

32,5

227,9

INVESTOINNIT

 

Aineellisten ja aineettomien

 

hyödykkeiden hankinnat

-74,4

-57,6

29,2

-88,6

Liiketoimintojen ja muiden yritysten

 

hankinnat

-139,9

-39,1

-49,8

Aineellisten ja aineettomien

 

hyödykkeiden myynnit

11,5

18,3

-37,4

23,8

Liiketoimimintojen ja muiden yritysten

 

myynnit

42,4

23,6

79,9

85,0

Myönnetyt lainat

-18,7

-3,3

-4,4

Lainasaamisten takaisinmaksut

8,0

3,6

122,1

3,9

Muu investointien rahavirta

11,9

10,5

12,9

13,0

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

-159,1

-43,9

-17,2

RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA

-3,7

73,4

210,7

RAHOITUS

 

Osakemerkinnöistä saadut maksut

0,2

2,6

-90,5

5,2

Lyhytkiertoisten lainojen muutokset

8,5

107,3

-92,1

101,5

Muiden lainojen nostot

521,3

155,0

295,5

Muiden lainojen takaisinmaksut

-96,2

-178,8

-46,2

-403,1

Omat osakkeet

-48,2

-5,1

-51,0

Maksetut osingot

-163,9

-159,0

3,1

-158,8

Muu rahoituksen rahavirta

-0,2

-2,2

-92,7

-3,0

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

221,7

-80,3

-213,7

RAHAVIRTALASKELMAN MUKAINEN

 

RAHAVAROJEN MUUTOS

218,0

-6,9

-3,0

Rahavarojen kurssierot

1,2

-0,8

-1,7

RAHAVAROJEN NETTOMUUTOS

219,2

-7,7

-4,7

Rahavarat 1.1.

72,4

77,1

-6,1

77,1

Rahavarat 30.9. / 31.12.

291,6

69,4

72,4

Rahavirtalaskelman mukaiset rahavarat sisältävät rahat ja pankkisaamiset sekä luotolliset sekkitilit.

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN

milj. euroa

1-3/

4-6/

7-9/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-12/

 

2008

2008

2008

2007

2007

2007

2007

2007

SANOMA MAGAZINES

Sanoma

 

 

Magazines

 

 

Netherlands

111,7

135,2

124,8

119,8

136,6

129,2

154,2

539,8

Sanoma

 

 

Magazines

 

 

International

70,1

76,8

77,4

65,8

68,5

66,0

83,2

283,4

Sanoma

 

 

Magazines

 

 

Belgium

54,2

55,5

53,7

52,5

55,8

48,1

60,1

216,6

Sanoma

 

 

Magazines

 

 

Finland

50,7

51,9

49,1

50,1

48,6

48,1

56,0

202,8

Eliminoinnit

-1,3

-0,9

-1,0

-1,2

-1,2

-1,0

-1,2

-4,6

YHTEENSÄ

285,5

318,5

304,0

287,1

308,2

290,4

352,4

1 238,1

SANOMA NEWS

 

 

Helsingin

 

 

Sanomat

74,1

71,2

65,6

72,3

68,0

66,2

72,4

278,9

Ilta-Sanomat

22,5

24,1

22,5

23,6

24,6

22,9

23,6

94,8

Muu

 

 

kustantaminen

22,4

23,3

22,1

24,3

24,7

22,6

25,9

97,5

Muut

38,5

38,1

37,1

38,5

38,0

37,0

39,1

152,6

Eliminoinnit

-36,6

-35,6

-33,7

-36,4

-35,5

-34,8

-36,4

-143,0

YHTEENSÄ

120,8

121,1

113,5

122,4

119,8

114,0

124,6

480,8

SANOMA LEARNING & LITERATURE

Oppimateriaalit

24,6

83,9

102,9

20,0

78,5

68,7

30,6

197,7

Kustantaminen

27,5

20,8

22,6

26,3

20,8

20,7

29,6

97,3

Muut

12,0

11,3

14,1

12,0

11,0

14,2

14,0

51,1

Eliminoinnit

-5,7

-5,5

-6,4

-6,0

-5,4

-6,5

-5,7

-23,7

YHTEENSÄ

58,3

110,5

133,2

52,2

104,8

97,0

68,5

322,5

SANOMA ENTERTAINMENT

Tv ja radio

22,6

24,5

18,0

20,1

20,3

16,3

26,5

83,2

Muut

18,0

16,7

16,8

15,4

15,3

16,7

16,2

63,6

Eliminoinnit

-0,1

-0,3

-0,1

-0,3

-0,2

-0,2

-0,2

-0,8

YHTEENSÄ

40,5

40,9

34,7

35,2

35,4

32,8

42,5

146,0

SANOMA TRADE

 

 

Kioskikauppa

94,6

102,5

103,8

86,9

99,3

95,5

103,8

385,5

Lehtijakelu

58,2

60,2

61,8

56,2

61,0

61,8

66,5

245,5

Kirjakauppa

31,0

24,0

36,9

29,6

23,1

37,7

50,0

140,3

Elokuva-

 

 

toiminnot

24,4

19,4

23,8

19,5

18,8

21,8

25,5

85,5

Muut

0,0

0,0

0,0

4,0

3,2

2,1

1,1

10,4

Eliminoinnit

-5,5

-3,0

-4,8

-3,9

-4,0

-4,3

-5,8

-18,0

YHTEENSÄ

202,7

203,2

221,4

192,4

201,3

214,5

241,1

849,3

Muut yhtiöt ja

 

 

eliminoinnit

-24,8

-24,4

-28,2

-25,6

-25,1

-30,1

-29,4

-110,3

YHTEENSÄ

683,1

769,8

778,6

663,7

744,4

718,6

799,6

2 926,3

LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN

milj. euroa

1-3/

4-6/

7-9/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-12/

 

2008

2008

2008

2007

2007

2007

2007

2007

Sanoma Magazines

48,2

46,6

31,6

32,1

61,3

30,4

37,2

160,9

Sanoma News

17,9

14,7

15,2

19,6

17,3

17,2

13,6

67,6

Sanoma Learning &

 

 

Literature

-4,3

26,4

36,3

-6,5

29,8

27,9

-6,6

44,5

Sanoma

 

 

Entertainment

4,0

6,3

2,8

2,9

4,0

3,5

5,4

15,8

Sanoma Trade

9,9

7,4

13,0

9,0

10,6

13,0

23,1

55,6

Muut yhtiöt ja

 

 

eliminoinnit

-3,0

-2,9

-5,0

-3,1

10,1

-3,4

-4,3

-0,7

YHTEENSÄ

72,7

98,5

94,0

54,0

133,0

88,5

68,3

343,8

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

milj. euroa

30.9.2008

30.9.2007

Muutos %

31.12.2007

Kirjanpitoarvo 1.1.

498,7

572,3

-12,9

572,3

Lisäykset

59,7

40,8

46,3

63,4

Liiketoimintojen hankinta

7,7

0,8

1,2

Vähennykset

-5,9

-2,2

-4,3

Liiketoimintojen myynti

-0,2

-0,8

-75,0

-66,9

Tilikauden poistot

-48,9

-49,4

-1,1

-65,7

Tilikauden arvonalentumiset

-0,7

0,0

-0,3

Kurssierot ja muut muutokset

0,5

-0,7

-1,1

Kirjanpitoarvo 30.9. / 31.12.

510,9

560,6

-8,9

498,7

Aineellisten hyödykkeiden ostositoumukset olivat 0,0 milj. euroa (2007: 6,3 milj. euroa).

Yritysostojen vaikutus konsernitaseeseen

Sanoma on tammi-syyskuussa 2008 tehnyt lukuisia yritysostoja. Katsauskauden merkittävin yrityshankinta oli puolalainen oppimateriaalikustantaja Nowa Era Sp. z.o.o. Muita yritysostoja ovat olleet mm. 53 % hollantilaisesta aikakauslehtiyhtiö Mood for Magazines B.V.:stä, 55 % venäläisestä aikakauslehtikustantaja LLC Lux Mediasta, 82 % Bulgarian johtavasta internetyhtiö Net Info.BG AD:stä, autoilulehtien ja verkkopalvelujen kustantajan European Auto Trader B.V.:n osakkeet sekä ruotsalaisen käännös- ja lokalisointipalveluihin sekä kielikoulutuksiin erikoistuneen Interverbumin yhtiöt Interverbum AB, Interverbum Localisation AB sekä Interverbum UK Ltd. Lisäksi konserni on tehnyt pieniä yritysostoja mm. verkkoliiketoiminnoissa ja aikakauslehtikustantamisessa. Laskelmat yrityshankintojen vaikutuksista ovat alustavia.

milj. euroa

1-9/2008

1-9/2008

Nowa Era

Muut

Hankintahinta

62,5

101,8

Hankitun omaisuuden käypä arvo

5,7

36,9

Liikearvo

56,8

64,9

VASTUUSITOUMUKSET

milj. euroa

30.9.2008

30.9.2007

Muutos %

31.12.2007

OMASTA PUOLESTA ANNETUT VASTUUSITOUMUKSET

Kiinnitykset

23,4

18,2

28,9

20,2

Pantit

5,9

16,5

-64,5

5,8

Muut

0,4

0,4

0,5

0,4

YHTEENSÄ

29,7

35,1

-15,4

26,4

OSAKKUUSYRITYSTEN PUOLESTA ANNETUT VASTUUSITOUMUKSET

Takaukset

10,5

7,9

32,4

7,9

YHTEENSÄ

10,5

7,9

32,4

7,9

MUIDEN PUOLESTA ANNETUT VASTUUSITOUMUKSET

Takaukset

0,2

0,1

25,5

0,1

YHTEENSÄ

0,2

0,1

25,5

0,1

MUUT VASTUUT

 

Vastuut muista

 

vuokrasopimuksista

262,9

261,7

0,5

275,8

Rojaltit

23,9

20,9

14,0

27,2

Muut vastuut

36,1

49,8

-27,4

42,9

YHTEENSÄ

322,9

332,4

-2,8

345,9

VASTUUSITOUMUKSET YHTEENSÄ

363,3

375,6

-3,3

380,4

TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

milj. euroa

1-3/

4-6/

7-9/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-12/

2008

2008

2008

2007

2007

2007

2007

2007

LIIKEVAIHTO

683,1

769,8

778,6

663,7

744,4

718,6

799,6

2 926,3

Liiketoiminnan

 

 

muut tuotot

38,1

17,7

14,8

13,3

49,0

12,4

20,6

95,2

Materiaalit ja

 

 

palvelut

309,4

333,4

352,0

294,9

327,1

323,3

363,5

1 308,9

Henkilöstökulut

172,2

177,5

167,8

158,4

162,2

151,8

174,2

646,5

Liiketoiminnan

 

 

muut kulut

131,1

141,5

141,9

135,0

133,9

130,3

173,5

572,7

Poistot ja

 

 

arvonalentu-

 

 

miset

35,8

36,6

37,7

34,6

37,3

37,1

40,7

149,7

LIIKEVOITTO

72,7

98,5

94,0

54,0

133,0

88,5

68,3

343,8

Osuus

 

 

osakkuusyritys-

 

 

ten tuloksista

3,0

1,6

0,4

1,8

2,7

2,0

5,9

12,4

Rahoitustuotot

3,5

3,1

6,1

4,8

-0,2

2,5

2,1

9,2

Rahoituskulut

12,7

14,5

15,3

11,9

9,4

11,2

12,4

44,9

TULOS ENNEN

 

 

VEROJA

66,5

88,7

85,2

48,6

126,1

81,9

63,8

320,4

Tuloverot

-12,2

-23,4

-24,1

-13,7

-30,6

-20,3

-9,7

-74,4

TILIKAUDEN

 

 

TULOS

54,4

65,3

61,1

34,9

95,5

61,5

54,1

246,1

 

 

Jakautuminen:

 

 

Emoyhtiön

 

 

omistajille

54,5

64,4

59,0

35,5

95,8

59,7

51,8

242,8

Vähemmistölle

-0,2

0,9

2,1

-0,6

-0,3

1,8

2,3

3,2

Tiedotustilaisuus Sanomatalossa

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään klo 11.00 Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2 (Helsinki). Konsernin osavuosituloksen esittelee toimitusjohtaja Hannu Syrjänen.

Englanninkielinen puhelinneuvottelu, jossa toimitusjohtaja Hannu Syrjänen esittelee tulosta analyytikoille ja sijoittajille, alkaa klo 14.00 Suomen aikaa. Puhelinneuvotteluun voi osallistua numeroissa +44 20 3003 2666 (Eurooppa) ja +1 866 966 5335 (Yhdysvallat). Vaihtoehtoisesti puhelinneuvottelua voi seurata audio webcast

-muodossa osoitteessa www.sanoma.com joko reaaliaikaisena tai myöhemmin nauhoitteena.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali suomeksi ja englanniksi sekä puhelinneuvottelun englanninkieliset kalvot julkaistaan konsernin internetsivuilla, kun tiedotustilaisuus on alkanut.


Sanoma Oyj
Kim Ignatius
johtaja
Talous ja hallinto

Lisätietoja: Sanoman konserniviestintä, p. 0105 19 5062 tai viestinta@sanoma.com

www.sanoma.com

Sanoma tarjoaa tietoa, elämyksiä, oppimiskokemuksia ja viihdettä miljoonille ihmisille. Laadukas sisältö, luovat asiakaslähtöiset tuote- ja palveluratkaisut sekä tehokas jakelu mahdollistavat asiakkaidemme tyytyväisyyden 20:ssä Euroopan maassa. Vuonna 2007 konsernin liikevaihto oli 2,9 miljardia euroa ja liikevoitto 344 milj. euroa. Sanoma-konsernissa työskentelee yli 20 000 ihmistä.