Sanoma Kaupunkilehdet Oy:n kustantama V muuttuu Metro-lehden välissä ilmestyväksi Metro Live -nimiseksi viikkoliitteeksi. V ilmestyy nykymuodossaan viimeisen kerran toukokuun lopussa.

Metro Live jaetaan Metron välissä joka perjantai 7. syyskuuta alkaen. Metro Live tavoittaa kaikki 300 000 Metron lukijaa.

Metro Live vastaa ilmoittajien tarpeeseen olla mukana tunnetussa brändissä, joka tavoittaa valtakunnallisesti suuren ja nuorekkaan lukijakunnan ja ilmestyy riittävän tiheästi. "Metro Live on osa Sanoma Kaupunkilehtien suunnitelmaa, jossa Metro hakee nuorempaa lukijakuntaa kuin Uutislehti 100. Vastaava tuotekonsepti, tunnetun brändin liitelaajennus, on menestynyt maailmalla", Sanoma Kaupunkilehdet Oy:n toimitusjohtaja Niko Ruokosuo kertoo.

"Metro Live listaa kiinnostavimmat ja ajankohtaisimmat tapahtumat ja ihmiset niin kaupungissa kuin maailmalla. Metro Liven tavoitteena on olla hyödyllinen, ajankohtainen, viihdyttävä ja helposti lähestyttävä. Live kertoo lukijalle, mitä hänen kotikaupungissaan viikonloppuna tapahtuu", Metron päätoimittaja Janne Kaijärvi linjaa.

Metro Livelle on suunniteltu oma ulkoasu ja se on helposti tunnistettavissa Metron tuoteperheeseen kuuluvaksi. Uuden liitteen sivumäärä tulee olemaan 12–24. Lisäksi Metro Live on erillisjakelussa lukijakohderyhmän kannalta tärkeissä paikoissa. Tuotekonseptiin kuuluu oleellisena osana Metro Club -kanta-asiakasjärjestelmän uudelleenlanseeraus. Clubin kautta lukijoille tullaan tarjoamaan monipuolisia lukijaetuja.

"Sanoma Kaupunkilehdet aikoo pysyä mukana strategisesti tärkeänä pitämässämme nuorisomarkkinassa. Syynä V:n konseptin muutokseen on se, ettei lehti saavuttanut sille asettamiamme tavoitteita. Keskitämme huomiomme parhaiden brändiemme kehittämiseen", Ruokosuo sanoo.

Sanoma Kaupunkilehdet Oy:ssä tullaan käynnistämään yhteistoimintamenettelyt järjestelyn henkilöstövaikutuksien selvittämiseksi. "V:n tekemisessä mukana olleet kuusi henkilöä pyritään mahdollisuuksien mukaan sijoittamaan Sanoma Kaupunkilehtien sisällä muihin tehtäviin", Niko Ruokosuo kertoo.

Sanoma Kaupunkilehdet Oy on osa Suomen johtavaa sanomalehtikustantajaa Sanomaa, joka kuuluu SanomaWSOY-konserniin.