SanomaWSOY hakee jälleen monitaitajaharjoittelijoita puolentoista vuoden pituiseen Viestinnän monitaitaja -ohjelmaan. Sen rinnalla haetaan erityisesti mediamyynnistä kiinnostuneita, uransa alkuvaiheessa olevia henkilöitä uuteen Mediamyynnin trainee -ohjelmaan.

Viestinnän monitaitaja -ohjelma avaa mahdollisuuden kehittyä vahvaksi viestintäalan liiketoiminnan osaajaksi ja edetä SanomaWSOY-konsernin asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Mediamyynnin trainee -ohjelma puolestaan tarjoaa tilaisuuden kasvaa mediamyynnin laaja-alaiseksi ammattilaiseksi.

Molempien ohjelmien harjoittelijat saavat ainutlaatuisen näköalan Pohjoismaiden johtavaan ja kansainvälisesti kasvavaan viestintäyritykseen, sen eri toimialoihin sekä media-alaan.

"SanomaWSOY:n tarjoamien mahdollisuuksien monipuolisuus tekee harjoittelusta ainutlaatuisen. Puolentoista vuoden aikana olen saanut työskennellä sekä perinteikkäiden maakuntalehtien parissa Etelä-Karjalassa että johtavan eurooppalaisen aikakauslehtikustantajan palveluksessa Amsterdamissa", valottaa Johannes Suikkanen kesällä 2007 päättynyttä monitaitajaharjoitteluaan. Ohjelman jälkeen Suikkanen siirtyi SanomaWSOY-emoyhtiöön vetämään konserninlaajuista, 50+-kohderyhmään keskittyvää tutkimus- ja tuotekehitysprojektia.

Monitaitajat liikkuvat sujuvasti eri yrityskulttuureissa

Tämän vuoden monitaitajahaku käynnistyi 29. elokuuta ja päättyy 19. syyskuuta. Ensimmäinen karsinta tehdään hakemusten perusteella, ja sen jälkeen alkavat ryhmä- ja yksilöhaastattelut, joita käydään sekä yhtiön edustajien että konsulttien kanssa.


Tähän asti valitut ovat olleet vastavalmistuneita tai jo jonkin verran työkokemusta hankkineita kauppatieteilijöitä, diplomi-insinöörejä, yhteiskuntatieteilijöitä, humanisteja, oikeustieteilijöitä ja ulkomaisista korkeakouluista valmistuneita."Monitaitajaohjelmaan emme etsi ensisijaisesti tiettyjä taitoja tai osaamista, vaan haemme media-alasta kiinnostuneita analyyttisiä ja aikaansaavia tekijöitä, jotka osaavat toimia erilaisissa yrityskulttuureissa", SanomaWSOY:ssä ohjelmasta vastaava Wilma Laukkanen painottaa.

"Monivaiheinen ja haastava hakuprosessi oli hyvä siinä mielessä, että prosessin aikana oppi paljon niin SanomaWSOY:stä kuin omasta itsestä. Kaikki valitut ovat mielestäni erittäin lahjakkaita ammatillisesti ja persoonaltaan ns. "hyviä tyyppejä". Olen ollut ohjelmassa nyt 8 kuukautta ja jo nyt olen saanut laaja-alaista media-alan kokemusta ja nähnyt miten iso mediakonserni toimii", kertoo monitaitajaharjoittelija Otto Utti.

Uusi Mediamyynnin trainee -ohjelma

Tammikuussa käynnistyvän mediamyyntiohjelman tavoitteena on varmistaa, että SanomaWSOY-konsernissa on jatkossakin media-alaa monipuolisesti ymmärtäviä myyjiä, jotka tuntevat kosernin tuotteet, arvot ja asiakkaat. Mediamyyjät rakentavat mediaratkaisuja markkinointiviestinnän tarpeisiin ja myyvät mediatilaa ilmoittaja-asiakkaille.

Samoin kuin monitaitajaohjelmaan, Mediamyynnin trainee -ohjelmaan haetaan vastavalmistuneita tai jo hieman työkokemusta hankkineita henkilöitä. Mediamyyntiohjelmassa korkeakoulututkinto ei kuitenkaan ole välttämätön, sillä mediamyyjän työssä henkilökohtaiset ominaisuudet ovat erityisen tärkeitä.

Vastaavasti alan työkokemusta ei edellytetä, mutta haetut henkilöt ovat ulospäin suuntautuneita, työtä pelkäämättömiä ja tavoitteellisia. Vuoden pituinen ohjelma on rakennettu niin, että se valmentaa käytännön työhön.

Hakuaika ohjelmaan alkaa 15.9. ja päättyy 3.10. Hakuprosessiin kuuluu alkukarsinnan jälkeen ryhmähaastattelu, keskusteluja yhtiön edustajien ja konsulttien kanssa sekä mahdollinen soveltuvuusarviointipäivä.

Media-alan tulevaisuuden ytimessä

SanomaWSOY-konserni koostuu viidestä liiketoimintaryhmästä, joissa kaikissa on oma, liiketoiminnan leimaama yrityskulttuurinsa. Yhtäläisyyksiäkin on: SanomaWSOY-konserniin ei ajauduta vaan hakeudutaan, koska ollaan kiinnostuneita toimialasta tai jostakin tietystä tuotteesta. Kaikkialla törmää korkeaan ammattitaitoon, ammatilliseen intohimoon ja ammattiylpeyteen. Ihmiset ovat aidosti innoissaan omista tuotteistaan ja työstään.

Monitaitajaohjelman ja Mediamyynnin trainee -ohjelman rinnalla kolmas SanomaWSOY-konsernin kaikille avoin harjoitteluohjelma on keväällä uudestaan käynnistynyt Sanoman toimittajakoulun peruskurssi. Lisäksi SanomaWSOY:ssa toimii useita sisäisiä koulutusohjelmia, jotka on tarkoitettu konsernin työntekijöille.

SanomaWSOY:n koulutusohjelmat ovat olleet menestyksekkäitä. Monitaitajaohjelmaan hakee vuosittain 600–800 henkilöä, joista valitaan 2–5. Toimittajakouluun haki viime talvena 1425 henkilöä, joista 21 aloitti kurssin toukokuussa. Myös Mediamyynnin trainee -ohjelmaan odotetaan runsaasti hakemuksia.

"SanomaWSOY panostaa rekrytointiin ja henkilöstön koulutukseen voimakkaasti myös jatkossa. Yhtiömme elää laadukkaasta sisällöstä, jonka hyödyntämiseksi tarvitaan laajaa liiketoimintaosaamista. Monitaitajaohjelma on luotu jo vuonna 1999 juuri tätä liiketoimintaosaamisen kasvattamista varten. Media-alan ja toimintaympäristön muutos vaatii osaamisen jatkuvaa kehittämistä, ja kilpailu huippuosaajista kiristyy tulevaisuudessa entisestään", sanoo SanomaWSOY:n toimitusjohtaja Hannu Syrjänen.

Harjoitteluohjelmien lisäksi SanomaWSOY:n liiketoimintayksiköt rekrytoivat jatkuvasti viestintätoimialasta innostuneita eri alojen osaajia. Keskitettyä hakua ei ole vaan työpaikkoja kannattaa seurata liiketoimintaryhmien omilta sivuilta ja Oikotieltä.

Koulutusohjelmat tukevat SanomaWSOY:n strategiaa

Monitaitajaohjelman lisäksi toimittajakoulun peruskurssi ja mediamyyntiohjelma tukevat omalta osaltaan SanomaWSOY:n strategiaa.

Toimittajakoulun tavoitteena on tuottaa taitavia ja monipuolisia journalisteja, jotka ovat kotonaan vahvasti muuttuvassa mediamaisemassa.

"Toimittajakoulun peruskurssin käynnistäminen tauon jälkeen on viesti siitä, että SanomaWSOY haluaa panostaa laadukkaaseen journalismiin", selvittää SanomaWSOY:n Akatemian rehtori Tuula Jokipaltio.

Myös uuteen mediamyyntiohjelmaan halutaan koko konsernin voima yhdistämällä rekrytoida parhaita kykyjä.

"Kaikkien harjoitteluohjelmien tavoitteena on rekrytoida SanomaWSOY:n tärkeille alueille tulevaisuuden huippuosaajia. Kaikki kolme ohjelmaa ovat liiketoimintamme tulevaisuuden ytimessä ja niihin valitut pääsevät oppimaan oikean työn kautta", Jokipaltio kiteyttää.

Etusivun kuvassa monitaitajaharjoittelija v. 2003-2004, Welhon business manager Tony Orre

SanomaWSOY on Pohjoismaiden johtava mediakonserni, joka toimii monipuolisesti viestinnän eri osa-alueilla yli 20:ssä Euroopan maassa. Konserniin kuuluu viisi liiketoimintaryhmää: Sanoma Magazines, Sanoma, SanomaWSOY Education and Books, SWelcom ja Rautakirja. Vuonna 2006 konsernissa työskenteli yli 18 000 ihmistä ja sen liikevaihto oli noin 2,7 miljardia euroa.