Rautakirja on perustanut Rautakirja Venäjä -yksikön 1.11.2007 alkaen. Yksikkö vastaa sekä lehtijakelun että lehtien vähittäiskaupan operatiivisesta liiketoiminnasta ja sen kehittämisestä Venäjällä.

Rautakirja Venäjän toimitusjohtaja on Ruslan Grigorjev. Hän vastaa yksikön operatiivisesta toiminnasta ja raportoi Rautakirjan Venäjän maajohtajalle Kalvar Kaselle. Liiketoimintayksikkö raportoi Rautakirja Venäjän hallitukselle, johon kuuluvat Rautakirjan toimitusjohtaja Erkki Järvinen, Kioskikaupan toimialajohtaja Markku Pelkonen ja Lehtijakelun toimialajohtaja Raimo Kurri.

Viimeisten kymmenen vuoden aikana Rautakirja on menestyksekkäästi kasvattanut liiketoimintaansa ulkomailla. Tällä hetkellä 34 % liikevaihdosta tulee Suomen ulkopuolelta.

"Venäjä tarjoaa meille eniten kasvupotentiaalia. Juuri nyt sekä lehtijakelumme että lehtien vähittäiskauppamme ovat vasta laajentumisensa alussa tällä markkina-alueella. Tavoitteemme on tulla merkittäväksi yritykseksi Venäjän lehtijakelussa ja lehtien vähittäiskaupan alalla, minkä eteen on tehtävä paljon työtä. Haemme kasvua sekä orgaanisesti että kumppanuuksien ja yritysostojen kautta," toteaa Rautakirjan toimitusjohtaja Erkki Järvinen.