Oikotie.fi:n OmaHinta-palvelu laajenee syyskuun aikana kiinteistönvälittäjien käyttöön. Oikotie.fi:n ja YIT:n yhteisestä, 16.8. alkaneesta pilottiprojektista saadut kokemukset ovat olleet hyviä ja OmaHinta on päätetty liittää pysyväksi osaksi Oikotie.fi-palvelua. Uusien asuntojen tarjousmenettelyllä aloittanut järjestelmä soveltuu sellaisenaan myös vanhojen asuntojen kauppaan.

OmaHinta-palvelussa kiinteistönvälittäjä ja asunnon myyjä määrittelevät asunnolle lähtöhinnan, jonka pohjalta ostajat voivat tehdä tarjouksia verkkopalvelun kautta. Tarjoustilanne näkyy verkossa kaikille reaaliaikaisesti.

"Asuntojen hintatietojen läpinäkyvyys hyödyttää sekä myyjää että ostajaa. Avoin tarjousmenettely toi aikaisemmin piilossa olleen prosessin kaikkien asunnonostajien nähtäville. Näin asunnonostaja voi helpommin määritellä hinnan, minkä hän on valmis asunnosta maksamaan", Helsingin Sanomat Oy:n toimitusjohtaja Pekka Soini sanoo.

Kuluttajan näkökulmasta kyse on uudesta vaihtoehtoisesta ostokanavasta, jossa sovelletaan samaa asuntokaupan lainsäädäntöä kuin perinteisellä tavalla tehtävässä asuntokaupassakin. Pankkien Tupas-tunnistuspalvelun käyttö tarjouksen jättämisen yhteydessä varmistaa prosessin luotettavuuden.

OmaHinta on ensimmäinen avoin asuntokaupan tarjouspalvelu Suomessa. Oikotie.fi on kehittänyt palvelun yhteistyössä YIT Kodin kanssa.

Oikotie.fi asunnot-osion viikkokävijämäärät nousivat noin 20 000 eri kävijällä OmaHinta-palvelun avauduttua. Tarjouksia OmaHinta-palvelussa tehtiin yli 400.

Oikotie.fi on kahdeksan suomalaisen sanomalehden – Helsingin Sanomien, Turun Sanomien, Etelä-Suomen Sanomien, Etelä-Saimaan, Hämeen Sanomien, Kouvolan Sanomien, Kymen Sanomien ja Salon Seudun Sanomien – yhteinen asuntojen, autojen, matkailun, koulutuksen ja työpaikkojen markkinapaikka verkossa. Oikotie.fi:ssä vierailee viikossa noin 300 000 eri kävijää. Helsingin Sanomat, Etelä-Saimaa, Kouvolan Sanomat ja Kymen Sanomat ovat osa SanomaWSOY:n sanomalehtiryhmä Sanomaa.