Hollannin johtaviin oppimateriaalikustantajiin kuuluva Malmberg hankki TSM Consultants -yhtiön 1.6.2007. Yritysoston myötä Malmbergistä tuli johtava perus- ja ammatilliseen koulutukseen liittyvän konsultoinnin tarjoaja Hollannissa.

TSM Consultants tarjoaa koulutusta ja konsultointia didaktiikassa, oppilaanohjauksessa, muutosjohtamisessa ja opetuksen kehityksessä. Yrityskauppa lisää Malmbergin osaamista lasten, nuorten ja aikuisten kehityksen tukemisessa.

TSM verkostoineen on kehittänyt merkittäviä tuotteita, joita on testattu niin tieteellisesti kuin käytännössä. TSM:n konsultit ja kouluttajat ovat päivittäin yhteydessä kouluihin. Tämä mahdollistaa Malmbergin olemassa olevien kouluille tai oppilaille suunnattujen kehitystyökalujen paremman hyödyntämisen osana oppimisjärjestelmiä.

Tulevaisuudessa yhä tärkeämmäksi nousee visioiden ja oppimiskonseptien kehittäminen yhdessä koulujen kanssa. Nyt Malmberg voi auttaa kouluja analysoimaan ja kehittämään visioitaan sekä toteuttamaan ne osana oppimateriaaleja ja kursseja. Malmberg auttaa myös oppilaita sekä valitsemaan oikean koulutusalan ja oppilaitoksen että kehittämään osaamistaan ja kiinnostuksenkohteitaan.

Hollannin opetusviranomaisten tarkastusraportissa vuonna 2006 kiinnitettiin erityistä huomiota toisen asteen koulutuksen kehittämiseen: oppilaanohjauksen parantamiseen, koulun keskeyttämisen vähentämiseen ja osaamisen kehittämisen maksimointiin. TSM Consultantsin osto auttaa Malmbergiä pureutumaan juuri näihin ongelmiin.

Malmberg on osa SanomaWSOY-konsernin oppimateriaali- ja kirjankustannusliiketoimintaryhmää, SanomaWSOY Education and Booksia.