Yrityksen julkaisu on lahja asiakkaalle

Yritysjulkaiseminen on monessa Euroopan maassa kasvava yritysviestinnän osa-alue. – Yritysjulkaisu on väline yrityksen ja asiakkaan välisen suhteen hoitamiseen. Se sisältää yritystä koskevaa informaatiota räätälöitynä asiakasta kiinnostavaan muotoon, Sanoma Magazines Finlandin Yritysjulkaisut-yksikön johtaja Leena Jaakkola määrittelee.

SanomaWSOY-konsernin aikakauslehtiliiketoimintaryhmä Sanoma Magazines tekee yritysjulkaisuja kuudessa maassa: Suomessa, Hollannissa, Belgiassa, Unkarissa, Venäjällä ja Tshekissä. Eri maiden toimintatapoja ja yritysjulkaisemisen trendejä kartoitettiin Sanoma Magazines Finlandin järjestämässä seminaarissa syyskuussa.

Sanoma Magazines Finland on tuottanut yritysjulkaisuja vuodesta 1980 ja on näin vanhin alan toimijoista Suomessa. – Teemme lähes 40 julkaisua yli 20 eri asiakkaalle yli 10 kielellä. Asiakkaidemme jatkuvasti kansainvälistyvä toimintaympäristö asettaa julkaisujen tekijälle haasteen: meidän pitää pystyä palvelemaan asiakastamme useiden markkinoiden kulttuuriset ominaispiirteet huomioiden, Jaakkola kertoo.

Kasvavat markkinat houkuttelevat uusia tekijöitä

Hollannin markkinoilla toimivan Sanoma Uitgeversin 5-vuotias yritysjulkaisuyksikkö tekee mm. lehtiä, internetjulkaisuja, uutiskirjeitä ja portaaleja. – Yritysjulkaiseminen ei ole vain yrityksen lehden tekoa, vaan lähestymme asiaa laaja-alaisemmin, sanoo Lonneke Jagersma, Client Service Manager Sanoma Uitgeversista.

– Juuri valmistuneen tutkimuksen mukaan Sanoma Magazines on Hollannissa hyvin tunnettu yritysjulkaisujen tekijä, vaikka markkinaosuutemme onkin noin 250 tekijän joukossa suhteellisen pieni, Jagersma kertoo.

– Hollannin markkinoilla on havaittavissa, että suuret Keski-Eurooppalaiset mediayritykset ovat viime aikoina kiinnostuneet noin 15 % vuosittain kasvavista markkinoista, mikä tietänee yhä kovenevaa kilpailua.

Viihteellistä tietoa

Hollannissa tehdyn tutkimuksen mukaan yritysjulkaisun parissa viihdytään noin 25 minuuttia, kun mainos tai lehti-ilmoitus sivuutetaan muutamassa sekunnissa.

– Jotta lukija saadaan viettämään aikaa julkaisun parissa, on aina myös tasapainotteltava tietosisällön ja viihteen kesken, toteaa Sanoma Magazines Belgiumin yritysjulkaisuyksikössä Squillsissä työskentelevä Sofie Brutsaert.

Belgiassa yritysjulkaisumarkkinat ovat vasta muodostumassa, Squills aloitti toimintansa vuonna 2003.

Myös Unkarissa yritysjulkaisutoiminta on vielä nuorta, mutta Sanoma Budapestissa työskentelevän Akos Kricsfalussyn mukaan yritysjulkaisut ovat hyvin merkittävä painettu media.

– Markkinat kasvavat nopeasti ja samalla kasvaa myös lehtien viihdyttävyysvaatimus, Kricsfalussy kertoo. – Lukijat haluavat viihtyä asiakaslehtien parissa, mikä asettaa meille lehtien tekijöinä uusia haasteita esimerkiksi sisällön järjestämisen ja artikkelien kuvittamisen suhteen.

Kuvitukseen, kuten muihinkin julkaisun ulkonäköseikkoihin, kiinnitetään paljon huomiota Venäjällä, jossa trendinä on olla "glossy". Venäjän yritysjulkaisumarkkinat ovat voimakkaassa, noin 15–20 %:n vuosittaisessa kasvussa. Julkaisuja Venäjällä teettävät ennen kaikkea kansainväliset yritysasiakkaat, mutta venäläisyrityksilläkin on vahva julkaisemisen perinne.

– Tshekissä omaa julkaisuaan tekee lähes jokainen 100 suurimman yrityksen joukkoon kuuluva, Filip Postulka Sanoma Magazines Prahasta puolestaan sanoo. – Viime vuosina koventunut kilpailu on vaikuttanut myönteisesti yritysjulkaisujen tasoon, hän jatkaa.

– Yritysjulkaisemisessa on aina kyse luottamuksesta lehden julkaisijayrityksen ja asiakkaan välillä, Leena Jaakkola pohtii.

– Vaikka yrityksen julkaisussa on aina jossain määrin kyse markkinoinnillisesta viestinnästä, ei lukijaa saa koskaan johtaa harhaan esimerkiksi sotkemalla journalistista aineistoa mainosmateriaaliin, Sofie Brutsaert ja Leena Jaakkola painottavat.

– Lukija viihtyy yritysjulkaisun parissa, kun hän kokee lehden puhuvan juuri hänelle tarjoten oikeassa suhteessa sekä viihdettä että tietoa. Onnistunut yritysjulkaisu on lahja yritykseltä asiakkaalle, jota asiakas myös arvostaa, Jaakkola kiteyttää.

Teksti: Tiina Tuomainen