WSOY:n tytäryhtiöt Everscreen Oy ja Docendo Finland Oy sekä WSOYpro-yksikkö muodostavat 1.2.2006 alkaen uuden liiketoimintayksikön, jonka nimi on WSOYpro. Mainitut yhtiöt fuusioidaan WSOY:hyn kevään 2006 kuluessa.

WSOYpro haluaa olla asiakkailleen strateginen kumppani osaamisen kehittämisessä sekä ajantasaisen ja luotettavan yritystiedon tarjoajana. Sen tuotteiden tärkeimpiä sisältöalueita ovat johtaminen, myynti ja markkinointi, taloushallinto, juridiikka, tietotekniikka, työhyvinvointi, organisaatioiden kehittäminen ja sanakirjat.

WSOYpron asiakkaita ovat erityisesti yritykset, yhteisöt ja oppilaitokset, joille se tarjoaa jatkossa entistäkin laajemman tuote- ja palveluvalikoiman sekä yli 100 ammattilaisen vahvan osaamisen Helsingissä ja Jyväskylässä.

Liiketoimintayksikön asiakasyhteyshenkilöt säilyvät entisinä, eikä järjestely vaadi asiakkailta toimenpiteitä.

WSOY on osa SanomaWSOY-konsernia.