WSOY on solminut FinELib-konsortion kanssa sopimuksen, joka tuo sähköisen Facta-tietopalvelun yli kahden miljoonan suomalaisen ulottuville yleisissä kirjastoissa sekä yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa. Sopimus kattaa 24 oppilaitosta, mm. maan suurimmat yliopistot ja 18 ammattikorkeakoulua. Lisäksi sopimuksen piiriin kuuluvat Eduskunta, Valtioneuvosto, Yleisradio sekä kymmenien kaupunkien ja kuntien kirjastot.

- Sopimus tuo tietosanakirjatoimituksemme systemaattisesti vuosikymmenien ajan kehittämän ja ylläpitämän suomalaisen tietosisällön lähes kaikkien korkea- ja ammattikorkeakoulujemme opiskelijoiden käyttöön. Sähköinen palvelu mahdollistaa nopeiden hakujen tekemisen ja takaa opiskelijoille, tutkijoille ja yleistiedosta kiinnostuneille ihmisille toimitettujen ja luotettavien tietojen saatavuuden, toteaa kustannuspäällikkö Lippo Luukkonen WSOY:n Tietosana- ja tilauskirjoista.

Facta-tietopalvelun keskeisimpiä etuja ovat sen laajuus, ajantasaisuus sekä tasalaatuisuus. Nyt internetistä tulvivan lähdekritiikittömän tietovirran vaihtoehtona on turvallinen kotimainen tietopalvelu. Facta-tietopalvelun kustantaa ja ylläpitää WSOY:n Yleisen kirjallisuuden -yksikköön kuuluva Tietosanakirjat ja tilauskirjat -toimitus. Huhtikuussa 2006 yhteisö- ja yritysasiakkaille avattavaan Facta-tietopalveluun voi tutustua osoitteessa www.facta.fi.

WSOY on osa SanomaWSOY-konsernia.