Suomalainen Kirjakauppa on hankkinut Yhdistyneet Kirjakaupat - YKK Oy:n konkurssipesältä Lohjan ja Salon myymälöiden liikepaikat ja aloittaa niissä Suomalaisen Kirjakaupan nimissä 10.8.2006.

Samassa yhteydessä Suomalainen Kirjakauppa osti konkurssipesältä vaihto-omaisuutta ja osan käyttöomaisuudesta.

Suomalaisen Kirjakaupan liikevaihto vuonna 2005 oli 135,3 milj. euroa ja yhtiöllä on 62 Suomalaisen Kirjakaupan nimellä toimivaa myymälää, verkkokauppa www.suomalainen.com, kaksi Reader's-pokkarimyymälää ja viisi Yliopisto-kirjakauppaa sekä tytäryhtiö Virossa.

Suomalainen Kirjakauppa on osa Rautakirjaa, joka kuuluu SanomaWSOY-konserniin.