SanomaWSOY Oyj:n osakepääomaa on korotettu 193 583,42 eurolla, mikä vastaa 450 194 uutta osaketta. Osakepääomaa korotettiin, kun 2001A-optio-oikeuksilla merkittiin 7 900 osaketta, 2001B-optio-oikeuksilla 14 900 osaketta ja 680 SanomaWSOY:n vaihdettavan pääomalainan osuutta vaihdettiin 427 394 osakkeeksi.

SanomaWSOY:n osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin 5.10.2006. Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa 6.10.2006.

Pääomalainan vaihto SanomaWSOY:n osakkeiksi

SanomaWSOY:n vuoden 2001 vaihdettava pääomalaina otettiin kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalle 6.9.2001. Lainan vuosittainen vaihtoaika on 2.1.-30.11. Vuonna 2007 lainan vaihtoaika päättyy jo 20.6., sillä laina maksetaan takaisin 4.7.2007.

Pääomalainan vaihdossa saadut uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon ensimmäisen kerran siltä tilikaudelta, jona vaihto on tapahtunut, muut osakasoikeudet alkavat, kun osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin. Oikeus osinkoon vuodelta 2006 on siis niillä pääomalainan osuuksien haltijoilla, jotka vaihtavat osuutensa osakkeiksi 30.11.2006 mennessä.

Pääomalainassa osakkeen laskennallinen vaihtohinta on 15,91 euroa. Lainalle maksetaan 5,25 %:n suuruista kiinteää vuotuista korkoa, joka maksetaan vuosittain koronmaksupäivänä 4.7., viimeisen kerran laina-ajan päättyessä.

Liikkeeseenlaskuhetkellä koko lainan nimellisarvo oli 200 milj. euroa. 5.10.2006 jälkeen lainaa on jäljellä 68,2 milj. euroa.

Kokonaisuudessaan SanomaWSOY:n osakepääoma nousi optio-oikeuksien ja pääomalainan osuuksien vaihdon yhteydessä 68 945 834,07 eurosta 69 139 417,49 euroon ja osakkeiden lukumäärä kasvoi 160 339 149 osakkeesta 160 789 343 osakkeeseen.

Pääomalainan ehdoista poiketen, optio-oikeuksilla merkityt uudet osakkeet tuottavat kaikki osakasoikeudet siitä päivästä lukien, kun merkintä on rekisteröity.

SanomaWSOY tiedotti Optiojärjestelmä 2001:n käyttöönotosta 31.1.2002. Edellisen kerran Optiojärjestelmä 2001:een kuuluvia optioita ja pääomalainan osuuksia vaihdettiin osakkeiksi 14.8.2006.

Lisätietoja: SanomaWSOY:n konserniviestintä, p. 0105 19 5062 tai konserniviestinta@sanomawsoy.fi


SANOMAWSOY OYJ


Matti Salmi
johtaja
talous ja hallinto


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet