SanomaWSOY:n liikevaihto tammi-syyskuussa kasvoi 1 999,8 (1 887,3) milj. euroon. Liikevoitto oli 218,5 (221,6) milj. euroa ja ilman merkittävimpiä myyntivoittoja 214,3 (200,2) milj. euroa. Konsernin tulos osaketta kohden oli 0,96 (1,00) euroa. Kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 688,2 (637,7) milj. euroa ja liikevoitto ilman merkittävimpiä myyntivoittoja 77,5 (66,1) milj. euroa.

AVAINLUVUT

7‑9/

79/

Muutos

1‑9/

19/

Muutos

112/

milj. euroa

2006

2005

%

2006

2005

%

2005

Liikevaihto

688,2

637,7

7,9

1 999,8

1 887,3

6,0

2 622,3

Liikevoitto

80,1

83,5

-4,0

218,5

221,6

-1,4

301,3

% liikevaihdosta

11,6

13,1

10,9

11,7

11,5

Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja

77,5

66,1

17,3

214,3

200,2

7,0

269,1

% liikevaihdosta

11,3

10,4

10,7

10,6

10,3

Taseen loppusumma

3 181,3

2 919,8

9,0

2 972,0

Investoinnit

18,3

16,1

13,7

51,4

51,5

-0,3

93,8

% liikevaihdosta

2,7

2,5

2,6

2,7

3,6

Omavaraisuusaste, %

39,9

38,5

41,3

Velkaantumisaste (Gearing), %

79,5

90,1

72,8

Korollinen vieras pääoma

1 066,9

1 013,2

5,3

928,7

Nettovelka

947,5

953,1

-0,6

843,8

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

18 277

16 773

9,0

16 885

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

15 565

14 200

9,6

14 256

Tulos/osake, euroa

0,36

0,43

-16,5

0,96

1,00

-3,6

1,45

Tulos/osake, laimennettu, euroa

0,35

0,42

-15,6

0,94

0,97

-2,9

1,42

Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa

0,53

0,53

-0,6

0,78

0,89

-12,0

1,69

Oma pääoma/osake, euroa*

7,34

6,73

9,0

7,28

Osakekannan markkina-arvo

3 243,7

3 303,4

-1,8

3 121,5

* Ei sisällä vähemmistön osuutta


Vuoden 2006 näkymät

SanomaWSOY:n liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2006 noin 4 %. Liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja ennakoidaan paranevan. Vuonna 2005 liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja oli 269,1 milj. euroa.

Ennuste SanomaWSOY:n liikevaihdon ja -voiton kehityksestä vuonna 2006 pohjautuu sekä orgaaniseen että pienten yrityskauppojen aikaansaamaan kasvuun. Liikevaihdon ja -voiton kasvuun vaikuttavat konsernin oman liiketoiminnan ja kehityshankkeiden lisäksi talouden yleinen kehitys, mm. mediamainonnan ja yksityisen kulutuksen kasvu konsernin toimintamaissa.

Euroopan talouden ennustetaan kasvavan vuonna 2006. Tutkimuslaitokset arvioivat bruttokansantuotteen kasvavan Hollannissa 2,9 %, Belgiassa 2,5 % ja Suomessa 4,6 %. Unkarissa kasvua arvioidaan olevan 3,9 %, Tshekissä 6,2 % ja Venäjällä 6,5 %. Perinteisesti mediamainonta kasvaa bruttokansantuotetta enemmän. Yksityinen kulutus nousee arvioiden mukaan vuonna 2006 Suomessa 4,0 %, Hollannissa 1,9 %, Belgiassa 2,3 %, Unkarissa 1,9 %, Tshekissä 3,7 % ja Venäjällä 12,1 %.

Keskeiset tapahtumat ja konsernin tavoitteet

SanomaWSOY on vuoden 2006 aikana määrätietoisesti kehittänyt ja laajentanut tuote- ja palveluvalikoimaansa yli 20 toimintamaassaan.

Sanoma Magazines on lanseerannut yhteensä 15 aikakauslehteä, joista merkittävin oli Venäjällä toukokuussa aloittanut naisten viikkolehti Gloria. Sanoma Magazines vahvisti asemaansa erikoislehdissä, kun Belgiassa ostettiin syyskuussa sisutuslehtiin keskittyvä kustantaja EPN, ja Hollannissa saatiin elokuussa päätökseen golf-lehtiä kustantavan Wegener Golfin osto. Sanoman kaupunkilehtivalikoima kasvoi, kun syyskuussa hankittiin Metro-lehden Suomen toiminnot. Myös olemassa olevia lehtiä kehitettiin, Hollannissa uudistuivat mm. naistenlehdet Libelle ja Margriet sekä Suomessa Taloussanomat, joka on panostanut menestyksekkäästi verkkopalveluunsa.

Vaikka mainonta painetuissa viestimissä kasvaa lähes kaikissa konsernin toimintamaissa, myös sähköisen liiketoiminnan kasvu on vauhdittunut ja sen merkitys kasvanut. Konserni panosti katsauskaudella verkkoliiketoimintoihin vahvasti sekä yritysostoin että kehittämällä omia palveluitaan. Hollannissa hankittiin merkittävä tuote- ja hintavertailusivusto Kieskeurig.nl, Ilta-Sanomat osti asuntoautoja ja -vaunuja markkinoivan Netticaravan.fi-palvelun ja Oikotie hankki osuuden Suomen johtavasta rekrytointijärjestelmätoimittajasta, Skillnetistä. Tv-kanava Nelonen mm. tarjosi ensimmäisenä tv-yhtiönä Suomessa mahdollisuuden katsoa tv-sarjoja ennakkoon verkossa.


Markkina-asemia vahvistettiin mm. oppimateriaalikustantamisessa, joka laajentui Unkariin, kun kilpailuviranomaiset hyväksyivät kesäkuussa enemmistöosuuden oston Unkarin johtavasta oppimateriaali- ja koulutusyhtiö Láng Kiadó és Holdingista. Hollannissa oppimateriaalikustantaja Malmbergista tuli yritysostojen avulla johtava toimija ammatinvalinta- ja opintojen ohjaus
-markkinoilla. Rautakirja puolestaan vahvisti asemiaan Suomessa, kun mm. elokuvateatterien ja kirjakauppojen määrä kasvoi yritysostojen seurauksena.

Huhtikuussa varsinainen yhtiökokous päätti SanomaWSOY:n osakesarjojen yhdistämisestä, joka parantaa yhtiön asemaa pääomamarkkinoilla.

SanomaWSOY jatkaa aikakauslehti-, oppimateriaali- ja lehtijakelutoiminnan laajentamista, erityisesti Venäjällä ja itäisessä Keski-Euroopassa. Kasvua haetaan myös kehittämällä verkkoliiketoimintaa, jossa konsernilla on jo nyt vahva asema Hollannissa, Suomessa ja Unkarissa. Konserni haluaa olla markkinajohtaja niillä alueilla, joilla se toimii. Taloudellisena tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa päämarkkina-alueiden bruttokansantuotetta nopeammin.

SanomaWSOY:n tavoitteena on myös parantaa nykyisten liiketoimintojen kannattavuutta. Konsernin strateginen liikevoittoprosenttitavoite on 12 %. Taloudelliset tavoitteet perustuvat arvioon toimintaympäristön vakaasta kehityksestä.

Liiketoiminnan kausiluonteisuus

Mediamainonnan kehitys vaikuttaa Sanoma Magazinesin, Sanoman ja SWelcomin liikevaihtoon ja tulokseen. Ilmoitustuottojen kertymiseen vaikuttaa mm. lehtien ilmestymiskertojen määrä, joka vaihtelee neljännesten välillä vuosittain. Tv-mainonta Suomessa on vilkkainta toisella ja neljännellä neljänneksellä.

Merkittävä osa liikevaihdosta ja tuloksesta mm. kustantamisen ja kaupan alalla kertyy viimeisellä neljänneksellä, erityisesti joulumyynnistä. Oppimateriaalien liikevaihto ja tulos puolestaan kertyvät pääosin toisella ja kolmannella neljänneksellä.

Liiketoimintojen kausiluonteiset vaihtelut vaikuttavat konsernin liikevaihtoon ja -voittoon siten, että perinteisesti vuoden ensimmäinen neljännes on heikoin ja toinen sekä viimeinen vahvimmat.

Toimintaympäristö

Mediamainonta kasvoi tammi-syyskuussa TNS Gallup Adexin mukaan Suomessa noin 3 %. Mainonta varsinaisissa sanomalehdissä nousi 1,7 % ja kaupunkilehdissä 1,5 %. Työpaikkailmoittelu kasvoi 15 %. Mainonta aikakauslehdissä nousi 2,5 % ja televisiossa lähes 6 %. ZenithOptimedia ennustaa aikakauslehtimainonnan kasvavan vuonna 2006 Hollannissa 2 %, mutta laskevan Belgiassa prosentin. Unkarissa kasvua ennakoidaan olevan 8 % ja Tshekissä 10 %. Venäjällä mainonnan sanoma- ja aikakauslehdissä ennustetaan kasvavan 18 %.

Päivittäistavarakauppa ry:n mukaan päivittäistavaroiden myynti Suomessa kasvoi tammi-elokuussa 5 %.

Liikevaihto

Tammi-syyskuussa SanomaWSOY:n liikevaihto kasvoi kaikissa liiketoimintaryhmissä ja oli 1 999,8 (1 887,3) milj. euroa. Kasvua edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta oli 6,0 %. Erityisesti liikevaihto kasvoi aikakauslehtiliiketoiminnassa Venäjällä sekä oppimateriaalitoiminnoissa. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 4,2 %. Ilmoitustuottojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22 (21) %. Liikevaihdosta 51 (53) % tuli Suomesta, 44 (45) % muista EU-maista ja 5 (2) % muista maista.

Tulos


Konsernin liikevoitto oli katsauskaudella 218,5 (221,6) milj. euroa eli 10,9 (11,7) % liikevaihdosta. Liikevoittoon sisältyi 4,3 (21,4) milj. euroa merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja. Ilman näitä myyntivoittoja liikevoitto kasvoi 7,0 % eli 214,3 (200,2) milj. euroon.

Tulos parani SanomaWSOY Education and Books -ryhmässä, Rautakirjassa ja SWelcomissa. SanomaWSOY Education and Booksissa tulosta paransivat oppimateriaalien hyvä menestys ja loppuvuonna 2005 tapahtunut kalentereista luopuminen. Sanoma Magazinesin tulosta laskivat mm. alkuvuoden jakeluongelmat Belgiassa, irtonumeromyynnin haasteet Hollannissa sekä merkittävät lehtilanseeraukset itäisessä Keski-Euroopassa ja Venäjällä. Sanoman tulos ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja oli edellisvuoden tasolla.

SanomaWSOY:n tulokseen tammi-syyskuussa vaikutti myös sijoituskiinteistöjen realisointi vuonna 2005. Vertailukauden tulokseen sisältyi 5,8 milj. euroa merkittävimpiä myyntivoittoja kiinteistömyynneistä. Näistä sijoituskiinteistöistä luopuminen on laskenut emoyhtiön muita tuottoja, kun vuokratuotot ovat vähentyneet merkittävästi.

SanomaWSOY:n nettorahoituserät olivat -19,8 (-19,3) milj. euroa. Rahoitustuotot olivat 7,7 (6,7) milj. euroa. Rahoituskulut olivat 27,5 (26,0) milj. euroa, ja ne koostuivat valtaosin vieraan pääoman korkokuluista, jotka olivat 25,0 (23,1) milj. euroa.

Tulos ennen veroja oli 206,3 (211,3) milj. euroa ja tulos osaketta kohden 0,96 (1,00) euroa.

Tase ja rahoitusasema

Syyskuun lopussa konsernitase oli 3 181,3 (2 919,8) milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli tammi-syyskuussa 123,8 (136,5) milj. euroa. Konsernin rahavirtaa laskivat käyttöpääoman voimakkaat kausivaihtelut ja ajoituserot verojen maksussa. Rahavirta osaketta kohden oli 0,78 (0,89) euroa.

SanomaWSOY:n omavaraisuus­aste parani ja oli katsauskaudella 39,9 (38,5) %. Velkaantumisaste laski 79,5 (90,1) %:iin. Oma pääoma nousi 1 192,3 (1 057,7) milj. euroon. Esimerkiksi optioiden ja vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen osakkeiksi on parantanut omaa pääomaa ja omavaraisuusastetta. Korollinen vieras pääoma oli 1 066,9 (1 013,2) milj. euroa ja nettovelka 947,5 (953,1) milj. euroa. Rahavaroja oli syyskuun lopussa 119,4 (60,1) milj. euroa.

Investoinnit ja yritysostot

SanomaWSOY jatkoi maltillisia investointeja. Investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen tammi-syyskuussa olivat 51,4 (51,5) milj. euroa ja ne kohdistuivat mm. verkkosivu-uudistuksiin, tietojärjestelmiin ja korvausluontoisiin hankintoihin. Tutkimus- ja kehittämismenoja kirjattiin kuluksi 8,9 (12,5) milj. euroa.

Katsauskauden suurin yritysosto oli unkarilaisen Láng Kiadó és Holdingin hankinta. Vertailukaudella merkittävin yritysosto oli Venäjällä ja Ukrainassa toimiva aikakauslehtikustantaja Independent Media.Hallinto

Varsinainen yhtiökokous 3.4.2006 vahvisti SanomaWSOY:n hallituksen jäsenten lukumääräksi kymmenen. Erovuoroiset jäsenet valittiin uudelleen ja hallituksen kokoonpano on: puheenjohtaja Jaakko Rauramo, varapuheenjohtaja Sari Baldauf sekä jäsenet Robert Castrén, Jane Erkko, Paavo Hohti, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Seppo Kievari, Robin Langenskiöld, Hannu Syrjänen ja Sakari Tamminen.

Osakesarjojen yhdistäminen ja suunnattu osakeanti

Varsinainen yhtiökokous päätti 3.4.2006 SanomaWSOY:n osakesarjojen yhdistämisestä, yhdistämiseen liittyvästä A-osakkeiden omistajille suunnatusta osakeannista ja yhtiöjärjestyksen muutoksista.

Osakesarjojen yhdistäminen toteutettiin yhtiöjärjestyksen muutoksilla, joilla mm. osakkeiden väliset äänivaltaerot poistettiin. Uusi yhtiöjärjestys merkittiin kaupparekisteriin 7.4.2006. SanomaWSOY:n A- ja B-osakkeet yhdistettiin arvo-osuusjärjestelmässä yhdeksi osakesarjaksi 7.4.2006, ja kaupankäynti tällä osakkeella alkoi Helsingin Pörssissä 10.4.2006.

Hyvityksenä osakesarjojen yhdistämisestä johtuvasta A-osakkeiden äänivallan pienentymisestä yhtiön osakepääomaa korotettiin A-osakkeiden omistajille suunnatulla osakeannilla, jossa A-osakkeiden omistaja pystyi merkitsemään yhden uuden osakkeen jokaista kymmentä omistamaansa A-osaketta kohden. Osakeannissa laskettiin liikkeelle 2 311 461 uutta osaketta, joiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,43 euroa osakkeelta. Osakeannin seurauksena yhtiön osakepääoma nousi 993 928,23 eurolla.

Osakeannissa merkityt uudet osakkeet yhdistettiin arvo-osuusjärjestelmässä varsinaiseen osakelajiin 17.5.2006, ja kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä on ollut 18.5.2006 alkaen vain yksi osakesarja, SWS1V.

Osakkeet ja omistus

SanomaWSOY:n osakevaihto oli vilkasta tammi-syyskuussa. SanomaWSOY:n osakkeiden pörssivaihto oli 1 134,1 (1 206,9) milj. euroa. Vertailukauden luku sisältää vanhojen A- ja B-osakkeiden pörssivaihdon. Vuoden 2006 luku sisältää sekä osakeannissa merkittyjen väliaikaisosakkeiden että vanhojen A- ja B-osakkeiden pörssivaihdon ja niiden tilalle 10.4.2006 tulleen uuden, yhdistetyn SanomaWSOY:n osakkeen pörssivaihdon.

Osakkeen keskikurssi oli 20,03 euroa ja hinta vaihteli 17,80 ja 22,45 euron välillä. Syyskuun lopussa SanomaWSOY:n markkina-arvo oli 3 243,7 (3 303,4) milj. euroa eikä yhtiö omistanut omia osakkeitaan.


Tammi-syyskuussa vaihdettiin 1 533 vaihdettavan pääomalainan lainaosuutta 963 506 osakkeeksi. Lainapääomaa oli syyskuun lopussa jäljellä 68,2 milj. euroa. Katsauskauden jälkeen vaihdettavaa pääomalainaa on vaihdettu osakkeiksi noin 7 milj. eurolla.

Vuonna 2006 lainan vaihtoaika päättyy 30.11.2006, ja sitä ennen vaihdetut osakkeet oikeuttavat osinkoon tilikaudelta 2006. Osakkeen laskennallinen vaihtohinta on 15,91 euroa. Lainalle maksetaan 5,25 %:n suuruista kiinteää vuotuista korkoa, joka maksetaan viimeisen kerran laina-ajan päättyessä 4.7.2007.

Yhteensä 136 600 SanomaWSOY:n 2001A- ja B-optio-oikeutta vaihdettiin katsauskaudella osakkeiksi. Katsauskauden jälkeen optioilla on merkitty 22 800 osaketta. Syyskuun lopussa SanomaWSOY:n rekisteröity osakepääoma oli 68 945 834,07 euroa ja osakkeiden lukumäärä 160 339 149 kappaletta.

Katsauskaudella SanomaWSOY:n suurimpiin omistajiin kuulunut Patricia Seppälän kuolinpesä purettiin. Kuolinpesän osakeomistus jaettiin tasan kuolinpesän osakkaiden, Robin Langenskiöldin ja Rafaela Seppälän kesken, jolloin heidän omistuksensa yhtiön osakepääomasta ja äänistä nousivat yli yhden kahdeskymmenesosan (1/20). SanomaWSOY liputti myös osakesarjojen yhdistämisen ja suunnatun osakeannin seurauksena Aatos Erkon ja hänen hallinnoimiensa yhtiöiden sekä Alfred Kordelinin Yleisen Edistys- ja Sivistysrahaston ja Suomen Kulttuurirahaston omistusosuuksien muutoksista. Aatos Erkon yhteenlaskettu osuus SanomaWSOY:n kaikista äänistä laski alle yhden neljäsosan (1/4) ja hänen henkilökohtainen osuutensa yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä laski alle yhden viidesosan (1/5). Alfred Kordelinin Yleisen Edistys- ja Sivistysrahaston osuus sekä Suomen Kulttuurirahaston osuus yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä laski alle yhden kahdeskymmenesosan (1/20).

Osinko

SanomaWSOY jakoi yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti vuodelta 2005 osinkoa 0,90 (0,80) euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 6.4.2006 ja osinko maksettiin 19.4.2006. SanomaWSOY harjoittaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja jakaa pääsääntöisesti osinkoina yli puolet konsernin tuloksesta verojen jälkeen.Hallituksen valtuudet

SanomaWSOY:n yhtiökokous valtuutti 3.4.2006 hallituksen päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta. Näiden uusien osakkeiden tulee olla B-sarjan osakkeita tai niitä vastaavia, ja niiden yhteenlaskettu lukumäärä saa olla enintään 31 397 736 kappaletta. SanomaWSOY:n osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 13 501 026,48 eurolla. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti henkilöstökannusteet on rajattu valtuutuksen ulkopuolelle.

Hallitus ei käyttänyt valtuuksiaan katsauskaudella.

Sanoma Magazines

Sanoma Magazines on yksi Euroopan suurimmista kuluttaja-aikakauslehtikustantajista. Ryhmä toimii 12 maassa. Vahvojen aikakauslehtibrändien lisäksi Sanoma Magazines laajentaa toimintaansa muihin, erityisesti interaktiivisiin viestintäkanaviin.


TALOUDELLISEN KEHITYKSEN
AVAINLUKUJA, milj. euroa

1‑9/2006

1‑9/2005

Muutos,%

1‑12/2005

Liikevaihto

878,9

830,3

5,8

1 181,9

Liikevoitto

89,9

89,7

0,2

129,1

% liikevaihdosta

10,2

10,8

10,9

Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja

87,3

89,7

-2,7

129,1

% liikevaihdosta

9,9

10,8

10,9

Taseen loppusumma

1 870,5

1 662,3

12,5

1 752,5

Investoinnit

12,7

12,2

4,5

36,6

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

5 523

5 142

7,4

5 275

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

5 029

4 594

9,5

4 716


TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT *

1‑9/2006

1‑9/2005

Myydyt kpl:t lehtitukkukaupassa (Aldipress), tuhansia

76 454

86 719

Julkaistuja aikakauslehtiä, kpl

275

227

Myydyt aikakauslehdet, tuhansia

329 422

316 099

Aikakauslehtien myytyjen ilmoitussivujen määrä

41 411

37 734


*Sisältää yhteisyritykset

Julkaistujen aikakauslehtien määrän laskentatapa on muuttunut vuoden 2006 alusta. Vertailuvuoden tiedot on oikaistu vastaavasti.

Sanoma Magazinesin liikevaihto tammi-syyskuussa kasvoi 878,9 (830,3) milj. euroon. Hollannissa toimivan Sanoma Magazines Netherlandsin liikevaihto nousi 382,8 (375,8) milj. euroon pääasiassa ilse median verkkoliiketoimintojen ansiosta. Sanoma Magazines Internationalin liikevaihto nousi 175,7 (143,6) milj. euroon. Kasvua oli kaikissa toimintamaissa lukuun ottamatta Adrianmeren aluetta (Kroatia, Serbia ja Slovenia), jossa Sanoma Magazines International, Gruner + Jahr ja Styria aloittivat yhteisyrityksen elokuussa. Suurin osa kasvusta tuli maaliskuussa 2005 yhdistetystä Venäjän liiketoiminnasta. Sanoma Magazines Finlandin liikevaihto nousi 140,1 (131,8) milj. euroon pääosin kasvaneiden levikkituottojen ansiosta. Liikevaihto Sanoma Magazines Belgiumissa kasvoi 136,7 (136,4) milj. euroon huolimatta vaikeista markkinaolosuhteista. Aldipressin liikevaihtoon, 86,2 (86,9) milj. euroa, vaikutti Hollannin irtonumeromarkkinoiden haasteellisena jatkunut tilanne. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto Sanoma Magazinesissä kasvoi 1,7 %.

Tammi-syyskuussa liiketoimintaryhmän ilmoitustuotot kasvoivat 15 % ja olivat 25 (23) % ryhmän liikevaihdosta. Hollannin kansantalouden tunnusluvut ovat positiivisia - BKT-ennustetta vuodelle 2006 on nostettu ja kuluttajien luottamus omaan talouteensa nousee, mikä vaikuttaa myönteisesti mainosmarkkinoiden kehitykseen. Kuluttaja-aikakauslehtien mainonta ei tästä huolimatta ole piristynyt. Sanoma Magazines Netherlandsin ilmoitustuottoja nosti hyvä kehitys verkkomainonnassa, joka on kasvanut tammi-syyskuussa 52 %. Vaikka Belgiassa vaikea tilanne mainosmarkkinoilla jatkuu, Sanoma Magazines Belgiumin ilmoitustuotot kasvoivat. Mainosmarkkinat kehittyivät suotuisasti useimmissa Sanoma Magazines Internationalin toimintamaissa. Ilmoitustuotot kasvoivat erityisesti Venäjällä, Bulgariassa ja Unkarissa. Ilmoitustuotot nousivat hieman myös Sanoma Magazines Finlandissa.

Levikkituotot kasvoivat 3 % ja olivat 56 (58) % ryhmän liikevaihdosta. Sanoma Magazines Netherlandsin levikkituotot säilyivät edellisvuoden tasolla huolimatta irtonumeromyynnin vähentymisestä. Lukijat ottivat hyvin vastaan lehtiuudistukset mm. Libelle- ja Margriet-naistenlehdissä. Alkuvuoden jakelukumppaniin liittyneiden ongelmien vaikutus levikkituottoihin on poistumassa Sanoma Magazines Belgiumissa. Levikkituotot kehittyivät hyvin useimmissa Sanoma Magazines Internationalin toimintamaissa, erityisesti Venäjällä, jossa kasvua toivat mm. uudet lanseeraukset. Sanoma Magazines Finlandin levikkituotot kasvoivat, kun tilaustuottojen kasvu jatkui vahvana.

Sanoma Magazinesin liikevoitto tammi-syyskuussa oli 89,9 (89,7) milj. euroa. Tulosta paransi 2,4 milj. euron kauppahinnan oikaisu vuoden 2001 yritysoston ehtojen mukaisesti. Liikevoitto sisältää myös 2,6 milj. euroa merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja Sanoma Magazinesin Finlandin myymistä Suomen Asiakastiedon osakkeista. Sanoma Magazines Netherlandsin liikevoitto laski lähinnä irtonumeromyynnin vaisun kehityksen vuoksi. Jakeluongelmat alkuvuonna ja vaikea markkinatilanne sekä lukija- että ilmoittajamarkkinoilla laski Sanoma Magazines Belgiumin tulosta. Sanoma Magazines Belgium on vaihtanut jakelijaa ja sekä Sanoma Magazines Belgium että entinen jakelija ovat jättäneet välimiesoikeudelle vaihdoksesta johtuvat korvausvaatimukset. Mahdollisilla korvauksilla ei arvioida olevan olennaista vaikutusta SanomaWSOY:n tulokseen. Sanoma Magazines Internationalin tulosta laskivat voimakkaat panostukset lehtilanseerauksiin, joista tärkein oli venäläisen naisten viikkolehden, Glorian, lanseeraus toukokuussa. Kolmannella neljänneksellä lanseerattiin viisi uutta lehteä itäisessä Keski-Euroopassa. Lanseerausten vaikutus Sanoma Magazines Internationalin tulokseen tammi-syyskuussa oli runsaat 4 milj. euroa. Sanoma Magazines Finlandin liikevoitto nousi myynnin hyvän kehityksen ja myyntivoiton ansiosta. Myös Aldipressin tulos kasvoi.

Sanoma Magazines jatkoi tuotevalikoimansa vahvistamista itäisessä Keski-Euroopassa tehtyjen lanseerausten lisäksi myös muilla markkinoillaan. Sanoma Men's Magazines sai elokuussa päätökseen kaupan, jolla se osti neljää golf-lehteä kustantavan Wegener Golfin. Syyskuussa Sanoma Magazines Belgium osti pääasiassa sisustuslehtiä kustantavan EPN:n. Sanoma Magazines Finlandin uusi 40+ naistenlehti Sara aloitti lokakuussa.

Panostukset verkkoliiketoimintaan jatkuivat: ilse media hankki merkittävän hollantilaisen tuote- ja hintavertailusivusto Kieskeurig.nl:n ja yritysostoja tehtiin myös esim. Tshekissä. Yritysostojen lisäksi ryhmä kehitti omaa verkkotoimintaansa lanseeraamalla mm. hyvinvointiin keskittyvät sivustot Suomessa, Belgiassa ja Unkarissa.

Sanoma Magazines jatkaa panostuksiaan kasvuun erityisesti Venäjällä ja itäisessä Keski-Euroopassa. Myös sähköistä liiketoimintaa kehitetään edelleen. Kilpailun Hollannin mainos- ja lukijamarkkinoilla ennakoidaan jatkuvan kovana. Nopeinta kasvu on kuitenkin verkkomedioissa, joissa Sanoma Magazinesillä on Hollannissa vahva asema. Tämä tasapainottaa painettujen medioiden kehitystä. Vuonna 2006 Sanoma Magazinesin liikevaihdon arvioidaan kasvavan. Liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja odotetaan jäävän hieman edellisvuodesta.

Sanoma

Sanoma on Suomen johtava sanomalehtikustantaja. Pohjoismaiden suurimman tilattavan sanomalehden, Helsingin Sanomien, lisäksi Sanoma kustantaa valtakunnallisia ja alueellisia sanomalehtiä, paikallislehtiä ja kaupunkilehtiä sekä näihin liittyviä verkkopalveluita.


TALOUDELLISEN KEHITYKSEN
AVAINLUKUJA, milj. euroa

1‑9/2006

1‑9/2005

Muutos,%

1‑12/2005

Liikevaihto

334,7

330,8

1,2

446,4

Liikevoitto

46,1

46,9

-1,7

59,1

% liikevaihdosta

13,8

14,2

13,2

Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja

44,5

45,9

-3,1

58,1

% liikevaihdosta

13,3

13,9

13,0

Taseen loppusumma

501,4

472,1

6,2

471,6

Investoinnit

11,3

16,5

-31,9

21,9

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

2 679

2 814

-4,8

2 782

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

2 392

2 412

-0,8

2 388


TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT

1‑9/2006

1‑9/2005

Ilmoitusvolyymi (palstakilometriä)

Helsingin Sanomat

30,3

30,5

Ilta-Sanomat

5,1

5,3

Kaupunkilehdet

24,0

10,7

Lehtien jakelumäärä, Kaupunkilehdet, milj. kpl

70,8

29,9

1-12/

1-12/

Tarkastettu levikki

2005

2004

Helsingin Sanomat

430 785

434 472

Ilta-Sanomat

195 673

201 281


Sanoman liikevaihto nousi tammi-syyskuussa 334,7 (330,8) milj. euroon. Kasvua toivat Sanoma Kaupunkilehdet ja Helsingin Sanomat, jonka liikevaihto nousi 195,9 (192,4) milj. euroon ilmoitustuottojen kasvun ansiosta. Ilta-Sanomien liikevaihto oli 68,4 (70,8) milj. euroa ja Sanoma Lehtimedian 33,6 (35,7) milj. euroa. Sanoma Lehtimedian liikevaihto laski, kun Kaupunkilehti Seiska ja Lappeenrantalainen siirtyivät vuoden alusta Sanoma Kaupunkilehdille ja Etelä-Karjalan Jakelun liiketoiminta myytiin Postille 1.9.2005.


Sanoman ilmoitustuotot kasvoivat tammi-syyskuussa 4 % ja olivat 51 (50) % liikevaihdosta. Ilmoitustuotot kasvoivat erityisesti Sanoma Kaupunkilehdet ja Helsingin Sanomat
-liiketoimintayksiköissä. Sähköisten ilmoitustuottojen kasvu jatkui vahvana ja tammi-syyskuussa kasvua oli 43 %. Työpaikkailmoittelu Helsingin Sanomat -liiketoimintayksikössä nousi 12 %. Kolmannella neljänneksellä Sanoman ilmoitustuotot kasvoivat 4 %.

Liiketoimintaryhmän levikkituotot laskivat 2 % ja olivat 41 (43) % liikevaihdosta. Helsingin Sanomien levikkituotot kasvoivat jonkin verran, mutta irtonumeromyynnin lasku vaikutti Ilta-Sanomat-liiketoimintayksikön levikkituottoihin. Ilta-Sanomien osuus iltapäivälehtimarkkinoista oli tammi-

syyskuussa 59,1 (60,4) %. Sanoma Lehtimedian levikkituotot nousivat hieman. Levikkien laskusta huolimatta Sanoman lehtien lukijamäärät säilyivät edellisvuosien tasolla, ja verkkokävijämäärien vahvan kasvun ansiosta lehtibrändien kokonaistavoittavuus on kasvanut merkittävästi.

Sanoman liikevoitto oli 46,1 (46,9) milj. euroa. Merkittävimmät kertaluonteiset myyntivoitot koostuivat Sanoma Lehtimedian helmikuussa myymien Aina Group Oyj:n osakkeiden myyntivoitosta ja olivat 1,7 (1,0) milj. euroa. Sanoman liikevoittoa laskivat panostukset kaupunkilehtien kehittämiseen ja irtonumeromyynnin vähentyminen. Tulos säilyi lähes edellisvuoden tasolla Helsingin Sanomissa, mutta laski Ilta-Sanomissa. Sanoma Lehtimedian liikevoitto ilman myyntivoittoa oli edellisvuoden tasolla. Muista liiketoimintayksiköistä Sanomapaino ja yritysasiakkaille palveluja tuottava Sanoma Business Services kehittyivät myönteisesti.

Sanoma jatkoi sähköisen liiketoimintansa kehittämistä ja markkina-asemansa vahvistamista. Toukokuussa Ilta-Sanomat osti asuntoautoja ja -vaunuja markkinoivan Netticaravan.fi-palvelun ja kesäkuussa Oikotie osti 38 % Suomen johtavasta rekrytointijärjestelmätoimittajasta, Skillnetistä. Taloussanomat puolestaan uudisti lokakuussa verkkopalveluaan. Myös kaupunkilehtivalikoimaa kehitettiin edelleen, kun Sanoma osti syyskuussa Metro-lehden Suomen toiminnot.

Vuonna 2006 Sanoman liikevaihdon ennakoidaan kasvavan hieman, vaikka irtonumeromyynnin vähentyminen on hidastanut kasvua. Liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja arvioidaan säilyvän vähintään edellisvuoden tasolla.

SanomaWSOY Education and Books

SanomaWSOY Education and Books -liiketoimintaryhmä on merkittävä eurooppalainen oppimateriaalikustantaja, jolla on toimintaa Belgiassa, Hollannissa, Puolassa, Suomessa ja Unkarissa. Ryhmä on myös Suomen johtava kirjankustantaja.


TALOUDELLISEN KEHITYKSEN
AVAINLUKUJA, milj. euroa

1‑9/2006

1‑9/2005

Muutos,%

1‑12/2005

Liikevaihto

245,8

229,1

7,3

294,4

Liikevoitto

55,1

51,1

7,8

55,8

% liikevaihdosta

22,4

22,3

19,0

Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja

55,1

40,5

35,9

39,3

% liikevaihdosta

22,4

17,7

13,4

Taseen loppusumma

588,7

507,7

15,9

485,0

Investoinnit

6,9

5,5

26,0

8,1

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

2 353

2 420

-2,7

2 311

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

2 033

2 227

-8,7

2 123


TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT

1‑9/2006

1‑9/2005

Oppimateriaalit

Julkaistut uutuudet, kirjat, kpl

803

1 019

Julkaistut uutuudet, sähköiset tuotteet, kpl

142

286

Kustantaminen

Julkaistut uutuudet, kirjat, kpl

436

461

Julkaistut uutuudet, sähköiset tuotteet, kpl

58

65

Myydyt kirjat, milj. kpl

21,4

12,8


SanomaWSOY Education and Books -liiketoimintaryhmän (aik. WSOY) liikevaihto oli katsauskaudella 245,8 (229,1) milj. euroa. Kasvua toivat sekä uudet että vanhat oppimateriaalitoiminnot. Loppuvuonna 2005 myytiin kalenteritoiminta ja osa painotoiminnasta. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 11,6 %.

Oppimateriaalien liikevaihto kasvoi kaikissa toimintamaissa ja nousi 162,3 (121,9) milj. euroon. Unkarin kilpailuviranomaiset hyväksyivät kesäkuussa Láng Kiadó és Holdingin oston ja Unkarin toiminnot yhdistettiin oppimateriaaleihin. Hollannissa peruskoulujen materiaalien myynti kehittyi hyvin, ja Malmberg laajensi toimintaansa ammatinvalintaan ja opintojen ohjaukseen liittyviin palveluihin ostamalla elokuussa Aromedia Educatiefin ja syyskuussa LDC Publicatiesin. Yritysostojen jälkeen Malmberg on alan johtava toimija Hollannissa. Belgiassa Van In kasvatti myyntiään flaaminkielisillä markkinoilla. Suomessa oppimateriaaliuudistukset ovat parantaneet lukion oppimateriaalien myyntiä. Sähköisiin oppimistuotteisiin keskittyvän Young Digital Planetin (YDP) myynti kasvoi, pääosin sovittujen toimitusten aikaistumisen vuoksi.

Kustantamisen liikevaihto kasvoi 65,2 (59,5) milj. euroon. Liikevaihto nousi erityisesti yrityksille suunnattuja palveluita tuottavassa WSOYpro-liiketoimintayksikössä, jossa kasvua toi helmikuussa ostettu ja WSOY:n lukuihin yhdistetty AAC Global. Myynti kirjakaupoille ja muille jälleenmyyjille laski tammi-syyskuussa noin 11 % vahvasta vertailukaudesta. Yleisen kirjallisuuden myynti vuonna 2006 painottuu voimakkaasti vuoden loppupuolelle.

Muun toiminnan liikevaihto, 31,3 (60,8) milj. euroa, muodostui pääosin kirjojen painamisesta, joka kehittyi myönteisesti. Vertailukauden liikevaihto sisältää myös liikevaihtoa vuonna 2005 myydyistä paino- ja kalenteritoiminnoista.

Liiketoimintaryhmän liikevoitto nousi 55,1 (51,1) milj. euroon. Tulosta kasvattivat oppimateriaalien myynnin kasvu ja uudet liiketoimintayksiköt. Myynnin heikko kehitys laski kustantamisen tulosta. Tammi-syyskuun liikevoittoa paransi kuitenkin kalenteriliiketoiminnasta luopuminen, sillä kalenterien liiketulos tehtiin perinteisesti kokonaan viimeisellä neljänneksellä. Vertailukaudella liikevoitto sisälsi 10,6 milj. euroa merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja.


Ryhmän rakennetta uudistettiin syyskuussa. Uudella SanomaWSOY Education and Books
-liiketoimintaryhmällä on kolme pääliiketoimintaa: oppimateriaalien kustantaminen, yleisen kirjallisuuden kustantaminen ja yrityksille suunnatut palvelut. Liiketoimintaryhmää johtaa 1.10.2006 alkaen Jacques Eijkens, varamiehenään Veli-Pekka Elonen. Eijkens on SanomaWSOY:n johtoryhmän jäsen ja jatkaa myös oppimateriaalien eli SanomaWSOY Educationin toimitusjohtajana. WSOY:n toimitusjohtajana 1.10.2006 aloittanut Elonen on vastuussa kustantamisesta ja muista toiminnoista. Liiketoimintaryhmän johtaja Jorma Kaimio jäi eläkkeelle 30.9.2006.

Liiketoiminnan kausiluonteiset vaihtelut ovat kasvaneet, kun oppimateriaalikustantamisen osuus liiketoimintaryhmästä on noussut ja kalenteriliiketoiminta on myyty. Suurin osa ryhmän liikevaihdosta ja -voitosta kertyy nyt toisella ja kolmannella neljänneksellä. Vuonna 2006 SanomaWSOY Education and Booksin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan ja liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja paranevan edellisvuodesta selvästi.

SWelcom

SWelcomiin kuuluva televisiokanava Nelonen on Suomen kolmanneksi suurin mainosmedia. Welho on maan suurin kaapelitelevisio-operaattori ja merkittävä laajakaistapalvelujen tarjoaja.


TALOUDELLISEN KEHITYKSEN
AVAINLUKUJA, milj. euroa

1‑9/2006

1‑9/2005

Muutos,%

1‑12/2005

Liikevaihto

94,6

87,2

8,5

122,5

Liikevoitto

7,7

5,8

32,4

9,6

% liikevaihdosta

8,1

6,6

7,8

Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja

7,7

5,8

32,4

9,6

% liikevaihdosta

8,1

6,6

7,8

Taseen loppusumma

145,5

142,1

2,3

143,5

Investoinnit

7,9

5,3

49,6

10,1

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

439

423

3,8

425

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

400

383

4,4

385


TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT

1‑9/2006

1‑9/2005

Nelosen osuus televisiomainonnasta

31,7 %

31,2 %

Nelosen päiväpeitto

41 %

40 %

Nelosen kaupallinen katseluosuus

25,7 %

23,7 %

Nelosen valtakunnallinen katseluosuus

12,2 %

11,4 %

Kaapeli-tv-liittymiä, 1 000 kpl (30.9.)

301

289

Maksu-tv-tilauksia, 1 000 kpl (30.9.)

49

41

Laajakaistaisia internetliittymiä, 1 000 kpl (30.9.)

82

63


SWelcomin liikevaihto nousi tammi-syyskuussa 94,6 (87,2) milj. euroon Nelosen ja Welhon kasvun ansiosta. Mainostuottojen osuus SWelcomin liikevaihdosta oli 57 (57) %.

Nelosen liikevaihto kasvoi katsauskaudella nopeammin kuin tv-mainosmarkkinat Suomessa keskimäärin ja oli 53,6 (49,9) milj. euroa. Nelosen osuus televisiomainonnasta nousi ja oli tammi-syyskuussa 31,7 (31,2) %. Nelonen vahvisti monimediaisuuttaan ja laajensi verkkopalveluitaan, kun se tarjosi ensimmäisenä tv-yhtiönä Suomessa mahdollisuuden katsoa tv-sarjan jaksoja verkossa ennakkoon sekä toi katsojille erityisesti verkkoon suunniteltua ohjelmistoa.

Welhon liikevaihto nousi edelleen hyvän maksu-tv-, laajakaista- ja digisovitinmyynnin ansiosta. Elokuussa Welhon verkkoon oli liitetty jo 300 000 kotitaloutta. Welho julkisti IPTV-hankkeen, jossa suurin osa Welhon tv-palveluista voidaan tarjota myös kaapeli-tv-verkon ulkopuolelle. IPTV-tekniikka hyödyntää DSL-laajakaistaa, ja se kasvattaa Welhon potentiaalisen asiakaskunnan pääkaupunkiseudulla 500 000 talouteen vuoden 2008 loppuun mennessä. Welho laajensi myös jakelukanaviaan: tv- ja laajakaistapalvelut kuuluvat nyt myös R-kioskien tuotevalikoimaan.

SWelcom myi katsauskaudella televisio-, ääni- ja video-ohjelmien teknisiä tuotantopalveluja tuottavan Wernen liiketoiminnan toimivalle johdolle. Kaupalla ei ole vaikutusta liiketoimintaryhmän tulokseen vuonna 2006.

SWelcom on aloittanut valmistelut radiotoiminnan käynnistämiseksi kahdella uudella kaupallisella kanavalla vuoden 2007 alusta.

SWelcomin liikevoitto kasvoi merkittävästi ja nousi 7,7 (5,8) milj. euroon. Welhon tulosta paransi selvästi myynnin viimeaikainen hyvä kehitys. Vaikka tv-mainosmarkkinat supistuivat vuoden kolmannella neljänneksellä, oli Nelosen tuloskehitys tammi-syyskuussa hyvä.

Vuonna 2006 SWelcomin liikevaihdon ja liikevoiton ennakoidaan kasvavan selvästi.

Rautakirja

Rautakirja on markkinajohtaja Suomessa ja Baltiassa kioskikaupassa, lehtijakelussa ja elokuvateattereissa. Lisäksi Rautakirja on Suomen ja Viron markkinajohtaja kirjakaupassa. Lehtijakelu on laajentunut myös Venäjälle sekä Romaniaan.


TALOUDELLISEN KEHITYKSEN
AVAINLUKUJA, milj. euroa

1‑9/2006

1‑9/2005

Muutos,%

1‑12/2005

Liikevaihto

480,9

451,5

6,5

635,9

Liikevoitto

29,1

28,2

3,4

51,2

% liikevaihdosta

6,1

6,2

8,0

Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja

29,1

24,2

20,5

42,3

% liikevaihdosta

6,1

5,4

6,6

Taseen loppusumma

423,5

381,8

10,9

397,0

Investoinnit

11,6

11,7

-0,6

16,6

Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin

7 210

5 904

22,1

6 023

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna)

5 640

4 517

24,9

4 577


TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT

1‑9/2006

1‑9/2005

Asiakasmäärät kioskikaupassa, tuhansia *

84 016

82 656

Asiakasmäärät kirjakaupassa, tuhansia *

4 419

4 129

Elokuvateattereissa kävijät, tuhansia

5 746

4 335

Myydyt kpl:t lehtitukkukaupassa, tuhansia

205 180

178 503

* Suomessa toimivat yksiköt


Rautakirjan kaikki liiketoiminnat kasvattivat tammi-syyskuussa liikevaihtoaan. Liiketoimintaryhmän liikevaihto nousi 480,9 (451,5) milj. euroon. Yritysostojen ja orgaanisen kasvun myötä liikevaihto kasvoi kaikissa toimintamaissa. Liikevaihdosta 21 (17) % tuli Suomen ulkopuolelta. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 5,2 %.

Kioskikaupan liikevaihto kasvoi kaikissa toimintamaissa ja nousi 268,1 (254,1) milj. euroon. Lietuvos Spaudan runsaan 500 kioskin ketju yhdistettiin kioskikauppaan vuoden 2006 alusta. Vertailuvuoden liikevaihtoon sisältyy loppuvuonna 2005 myyty Tshekin kioskitoiminta. Katsauskaudella erityisesti perinteisten kioskituotteiden myynti kehittyi myönteisesti. Suomessa uusi kassajärjestelmä R-kioskeissa on mahdollistanut myös uudenlaiset tuotteet, mm. erilaisten matka- ja tapahtumalippujen lunastuspalvelut. Pizza Hut -ketjusta luovuttiin kesäkuussa. Kaupalla ei ole vaikutusta Rautakirjan vuoden 2006 tulokseen.

Lehtijakelun liikevaihto kasvoi 78,7 (72,8) milj. euroon. Liikevaihto kasvoi Baltiassa, Romaniassa ja Venäjällä, mutta laski Suomessa, missä erityisesti kotimaisten aikakauslehtien sekä iltapäivälehtien myynti laski. Baltiassa toimintaa selkeytettiin keväällä, kun Liettuan lehtijakeluyhtiö otti hoitoonsa kioskiketjun lehtitukkuasiakkaat ja Virossa kirjakaupan kirjojen tukkumyynti ja logistiikka siirtyivät lehtijakeluyhtiön hoitoon.

Kirjakaupan liikevaihto oli 89,9 (86,2) milj. euroa. Liikevaihto kasvoi sekä Suomessa että Virossa. Suomessa oppikirjojen ja kuluttajille suunnattujen paperitarvikkeiden myynti kehittyi myönteisesti. Virossa liikevaihdon vahvaan kasvuun vaikutti mm. myymälämäärän kasvu sekä vuoden 2005 lopulla että syyskuussa 2006. Suomalainen Kirjakauppa luopui 1.9.2006 alkaen kirjojen myynnistä kirjastoille. Toiminnan liikevaihto vuonna 2005 oli noin 4 milj. euroa, eikä kaupalla ole merkittävää vaikutusta Suomalaisen Kirjakaupan tulokseen vuonna 2006.

Viihde ja vapaa-aika -liiketoimintaan kuuluvat elokuvateatterit Suomessa ja Baltiassa sekä monitoimiareena Hampurissa. Ryhmän liikevaihto kasvoi 53,7 (43,9) milj. euroon. Liikevaihto kasvoi kaikissa toimintamaissa. Elokuvateatteritoiminta laajeni Suomessa: alkukesästä Finnkino allekirjoitti sopimuksen United International Picturesin teatterielokuvien levityksestä ja osti Sandrew Metronome Finlandin elokuvateatterit.

Rautakirjan liikevoitto tammi-syyskuussa nousi 29,1 (28,2) milj. euroon. Vertailukauteen sisältyi 4,0 milj. euroa merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja ravintolatoiminnan myynnistä. Liikevoitto kasvoi kaikissa liiketoiminnoissa lukuun ottamatta kioskikauppaa, jossa liikevoitto oli edellisvuoden tasolla. Tulosta paransivat erityisesti elokuvateattereiden kävijämäärien vahva kasvu kaikissa toimintamaissa, lehtijakelun myönteinen kehitys Baltiassa sekä kirjakaupan kasvu Suomessa ja Virossa.

Kilpailutilanne Rautakirjan toimialoilla kiristyy edelleen kaikissa toimintamaissa. Jatkuvalla kehitystyöllä, kansainvälistymisellä ja yrityshankinnoilla turvataan liiketoiminnan kasvu ja menestyminen myös jatkossa. Laajentumisen kohdealueina ovat Venäjä ja itäisen Keski-Euroopan kehittyvät kansantaloudet. Vuonna 2006 Rautakirjan liikevaihdon ennakoidaan kasvavan ja liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja paranevan selvästi.

Tätä osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu. Se on laadittu noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin periaatteita.KONSERNITILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton)

KONSERNITULOSLASKELMA

milj. euroa

1‑9/2006

1‑9/2005

Muutos,%

1‑12/2005

Liikevaihto

1 999,8

1 887,3

6,0

2 622,3

Liiketoiminnan muut tuotot

42,0

55,0

-23,7

80,7

Materiaalit ja palvelut

909,5

840,4

8,2

1 177,8

Henkilöstökulut

436,4

427,5

2,1

574,7

Liiketoiminnan muut kulut

378,9

361,6

4,8

518,6

Poistot ja arvonalentumiset

98,5

91,2

7,9

130,6

Liikevoitto

218,5

221,6

-1,4

301,3

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

7,5

9,0

-16,3

9,8

Rahoituserät

-19,8

-19,3

2,5

-25,1

Tulos ennen veroja

206,3

211,3

-2,4

286,0

Tuloverot

-55,9

-56,5

-1,1

-57,6

Tilikauden tulos

150,4

154,8

-2,9

228,4

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille

151,9

152,9

-0,7

224,0

Vähemmistölle

-1,5

1,9

4,4

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos

Osakekohtainen tulos, EUR

0,96

1,00

-3,6

1,45

Laimennettu osakekohtainen tulos, EUR

0,94

0,97

-2,9

1,42


KONSERNITASE

milj. euroa

30.9.2006

30.9.2005

Muutos,%

31.12.2005

VARAT

Pitkäaikaiset varat

Aineelliset hyödykkeet

558,9

553,4

1,0

566,5

Sijoituskiinteistöt

10,6

13,4

-21,5

12,1

Liikearvo

1 376,1

1 318,1

4,4

1 329,3

Muut aineettomat hyödykkeet

357,9

292,2

22,5

313,0

Osuudet osakkuusyrityksissä

67,9

68,5

-0,8

61,0

Myytävissä olevat sijoitukset

16,2

22,8

-28,8

22,8

Laskennalliset verosaamiset

56,0

58,8

-4,8

53,2

Muut saamiset

37,6

44,3

-15,2

37,7

Pitkäaikaiset varat yhteensä

2 481,1

2 371,5

4,6

2 395,6

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus

148,2

148,0

0,1

144,0

Saamiset

432,6

339,7

27,3

347,0

Myytävissä olevat sijoitukset

0,0

0,5

-96,8

0,5

Rahavarat

119,4

60,1

98,5

84,9

Lyhytaikaiset varat yhteensä

700,2

548,3

27,7

576,4

Varat yhteensä

3 181,3

2 919,8

9,0

2 972,0

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Oma pääoma

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osakepääoma

69,1

67,0

3,3

67,5

Muu oma pääoma

1 107,1

976,8

13,3

1 075,3

1 176,2

1 043,8

12,7

1 142,8

Vähemmistön osuus

16,0

13,9

15,1

16,3

Oma pääoma yhteensä

1 192,3

1 057,7

12,7

1 159,1

Pitkäaikaiset velat

Laskennalliset verovelat

94,9

96,1

-1,3

90,4

Eläkevelvoitteet

63,4

62,1

2,0

64,8

Varaukset

11,6

18,0

-35,3

12,3

Korollinen vieras pääoma

43,3

217,3

-80,1

132,0

Muu vieras pääoma

29,2

24,7

18,5

24,2

Lyhytaikaiset velat

Varaukset

9,5

12,1

-21,2

9,9

Korollinen vieras pääoma

1 023,6

795,9

28,6

796,8

Muu vieras pääoma

713,5

636,0

12,2

682,8

Velat yhteensä

1 989,0

1 862,1

6,8

1 813,0

Oma pääoma ja velat yhteensä

3 181,3

2 919,8

9,0

2 972,0


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

milj. euroa

Osake-pääoma

Muu oma pääoma

Vähemmistön osuus

Yhteensä

Oma pääoma 31.12.2004

65,8

904,9

15,3

986,0

IAS 32:n ja 39:n käyttöönoton vaikutus, johdannaiset

-1,2

-1,2

IAS 32:n ja 39:n käyttöönoton vaikutus, vaihtovelkakirjalaina

-0,9

-0,9

Oma pääoma 1.1.2005, oikaistu

65,8

902,8

15,3

983,9

Muuntoeron muutos

-0,3

0,1

-0,1

Muut erät

-0,1

-0,1

Suoraan omaan pääomaan kirjatut nettotuotot

-0,4

0,1

-0,2

Katsauskauden tulos

152,9

1,9

154,8

Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä

152,5

2,1

154,6

Vaihtovelkakirjalainan vaihto osakkeiksi

1,1

40,3

41,4

Optioiden käyttö

Myönnettyjen optioiden kuluvaikutus

3,6

3,6

Osingonjako

-122,5

-0,1

-122,6

Muutos vähemmistöosuudessa

-3,3

-3,3

Oma pääoma 30.9.2005

67,0

976,8

13,9

1 057,7

Oma pääoma 1.1.2006

67,5

1 075,3

16,3

1 159,1

Muuntoeron muutos

-4,7

-0,2

-4,9

Muut erät

-0,7

-0,7

Suoraan omaan pääomaan kirjatut nettotuotot

-5,4

-0,2

-5,6

Katsauskauden tulos

151,9

-1,5

150,4

Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä

146,5

-1,7

144,8

Suunnattu osakeanti

1,0

1,0

Vaihtovelkakirjalainan vaihto osakkeiksi

0,6

21,2

21,8

Optioiden käyttö

0,1

1,4

1,5

Myönnettyjen optioiden kuluvaikutus

4,1

4,1

Osingonjako

-141,3

-1,4

-142,7

Muutos vähemmistöosuudessa

2,8

2,8

Oma pääoma 30.9.2006

69,1

1 107,1

16,0

1 192,3


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

milj. euroa

1‑9/2006

1‑9/2005

Muutos,%

1‑12/2005

Tilikauden tulos

150,4

154,8

-2,9

228,4

Oikaisut

122,6

101,0

21,4

121,2

Käyttöpääoman muutos

-56,2

-47,4

18,5

2,0

Rahoituserät ja verot

-93,0

-71,9

29,4

-90,7

Liiketoiminnan rahavirta

123,8

136,5

-9,3

260,9

Investointien rahavirta

-99,2

-147,8

-32,9

-164,7

Rahavirta ennen rahoitusta

24,5

-11,3

96,2

Rahoituksen rahavirta

3,0

-18,4

-93,8

Rahavirtalaskelman mukainen rahavarojen muutos

27,5

-29,7

2,4

Rahavarojen kurssierot

-1,1

-0,2

442,8

-1,1

Rahavarojen nettomuutos

26,4

-29,9

1,3

Rahavarat 1.1.

84,9

83,6

1,6

83,6

Rahavarat 30.9. / 31.12.

111,3

53,7

107,3

84,9


TILINPÄÄTÖSPERIAATTEET

SanomaWSOY-konsernin osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu voimassaolevia IFRS-standardeja ja tulkintoja.

SanomaWSOY soveltaa kaikkia 1.1.2006 voimaan tulleita IASB:n julkaisemia standardeja, standardimuutoksia ja tulkintoja. Näillä ei ole olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN

1‑3/

4‑6/

7‑9/

1‑3/

4‑6/

7‑9/

10‑12/

1‑12/

milj. euroa

2006

2006

2006

2005

2005

2005

2005

2005

Sanoma Magazines

Sanoma Magazines Netherlands

116,7

138,7

127,4

117,8

134,7

123,4

165,4

541,2

Sanoma Magazines International

58,1

59,7

57,9

39,7

53,1

50,8

68,8

212,4

Sanoma Magazines Belgium

44,7

48,2

43,8

47,3

46,0

43,1

48,0

184,4

Sanoma Magazines Finland

45,8

47,1

47,3

41,4

46,5

43,9

52,6

184,3

Aldipress

26,4

29,8

30,0

28,0

29,8

29,0

31,7

118,6

Eliminoinnit

-13,4

-14,2

-15,1

-14,7

-14,3

-15,2

-14,9

-59,0

Yhteensä

278,2

309,2

291,4

259,5

295,8

275,0

351,6

1 181,9

Sanoma

Helsingin Sanomat

66,8

66,2

62,9

64,6

66,2

61,6

68,6

261,1

Ilta-Sanomat

22,3

23,4

22,8

22,1

24,2

24,5

22,9

93,7

Sanoma Lehtimedia

11,0

11,6

10,9

11,7

12,7

11,3

12,3

48,0

Muut

47,4

46,4

44,2

42,2

44,1

42,0

47,0

175,2

Eliminoinnit

-34,9

-33,7

-32,6

-32,0

-32,8

-31,6

-35,2

-131,6

Yhteensä

112,6

113,8

108,2

108,6

114,4

107,8

115,6

446,4

SanomaWSOY Education and Books

Oppimateriaalit

15,3

69,7

77,3

12,8

61,3

47,8

29,3

151,2

Kustantaminen

24,1

22,0

19,0

23,4

19,9

16,2

27,7

87,2

Muut

10,3

9,7

11,3

16,0

17,4

27,4

12,3

73,0

Eliminoinnit

-4,4

-4,3

-4,3

-3,9

-4,7

-4,3

-4,1

-17,1

Yhteensä

45,4

97,2

103,3

48,3

93,9

87,0

65,2

294,4

SWelcom

Nelonen

19,2

21,0

13,4

17,2

18,9

13,9

21,6

71,5

Muut

14,3

13,2

14,0

13,0

12,6

12,9

14,2

52,6

Eliminoinnit

-0,2

-0,1

-0,2

-0,4

-0,3

-0,4

-0,5

-1,6

Yhteensä

33,3

34,1

27,2

29,8

31,1

26,3

35,3

122,5

Rautakirja

Kioskikauppa

82,3

94,4

91,4

81,9

86,7

85,6

91,7

345,8

Lehtijakelu

24,4

27,7

26,6

22,7

24,4

25,6

25,8

98,5

Kirjakauppa

30,2

22,5

37,2

27,9

22,6

35,8

49,1

135,3

Viihde ja vapaa-aika

20,1

15,7

18,0

16,2

13,7

14,1

21,1

65,0

Muut

0,0

0,0

0,0

2,5

0,0

0,0

0,0

2,6

Eliminoinnit

-2,6

-3,2

-3,6

-2,6

-2,9

-2,5

-3,3

-11,3

Yhteensä

154,3

157,0

169,6

148,6

144,5

158,5

184,4

635,9

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-11,3

-12,2

-11,5

-12,5

-12,2

-17,0

-17,1

-58,8

Yhteensä

612,5

699,2

688,2

582,1

667,5

637,7

735,0

2 622,3


LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN

milj. euroa

1‑3/

4‑6/

7‑9/

1‑3/

4‑6/

7‑9/

10‑12/

1‑12/

2006

2006

2006

2005

2005

2005

2005

2005

Sanoma Magazines

23,5

37,1

29,3

25,5

40,3

23,9

39,4

129,1

Sanoma

16,1

15,0

15,0

13,9

16,6

16,4

12,2

59,1

SanomaWSOY Education and Books

-4,3

33,8

25,6

-7,1

28,1

30,1

4,7

55,8

SWelcom

3,2

4,0

0,4

2,7

2,1

1,0

3,8

9,6

Rautakirja

10,1

6,3

12,6

13,8

4,0

10,3

23,0

51,2

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-3,1

-3,4

-2,9

0,0

-1,9

1,8

-3,5

-3,5

Yhteensä

45,6

92,8

80,1

48,9

89,2

83,5

79,6

301,3


AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

milj. euroa

30.9.2006

30.9.2005

Muutos, %

31.12.2005

Kirjanpitoarvo 1.1.

566,5

496,7

14,1

496,7

Lisäykset

32,7

33,0

-0,9

67,6

Liiketoimintojen hankinta

9,6

78,3

-87,8

81,7

Vähennykset

-3,0

-4,5

-31,8

-4,5

Liiketoimintojen myynti

-0,7

-9,9

-93,3

-18,6

Tilikauden poistot

-46,5

-46,5

0,0

-62,2

Tilikauden arvonalentumiset

0,0

0,0

18,7

-0,1

Kurssierot ja muut muutokset

0,3

6,3

-94,7

5,9

Kirjanpitoarvo 30.9. / 31.12.

558,9

553,4

1,0

566,5VASTUUSITOUMUKSET
milj. euroa

30.9.2006

30.9.2005

Muutos, %

31.12.2005

Omasta puolesta annetut vastuusitoumukset

Kiinnitykset

10,3

5,0

108,2

7,3

Pantit

10,9

15,4

-29,1

10,8

Muut

0,4

0,1

723,5

1,6

Yhteensä

21,7

20,5

6,3

19,8

Osakkuusyritysten puolesta annetut vastuusitoumukset

Takaukset

7,9

7,9

-0,5

7,9

Yhteensä

7,9

7,9

-0,5

7,9

Muiden puolesta annetut vastuusitoumukset

Takaukset

0,2

0,3

-38,7

0,2

Yhteensä

0,2

0,3

-38,7

0,2


Muut vastuut

Vastuut muista vuokrasopimuksista

214,5

255,8

-16,1

225,6

Rojaltit

16,1

22,1

-26,9

19,2

Aineettomien hyödykkeiden ostositoumukset (ml. ohjelmaoikeudet)

22,0

17,8

23,5

23,5

Aineellisten hyödykkeiden ostositoumukset

10,4

7,8

Muut vastuut

43,6

49,1

-11,2

49,6

Yhteensä

306,5

344,7

-11,1

325,6

Vastuusitoumukset yhteensä

336,3

373,4

-9,9

353,4

JOHDANNAISSOPIMUKSET


NIMELLISARVOT
milj. euroa

30.9.2006

30.9.2005

Muutos, %

31.12.2005

Korkojohdannaiset

Optiosopimukset

Ostetut

100,0

-100,0

100,0

Asetetut

54,8

-100,0

54,8

Koronvaihtosopimukset

20,0

-100,0

Yhteensä

174,8

-100,0

154,8

Valuuttajohdannaiset

Termiinisopimukset

4,7

-100,0

Yhteensä

4,7

-100,0

Yhteensä

179,4

-100,0

154,8


KÄYVÄT ARVOT
milj. euroa

30.9.2006

30.9.2005

Muutos, %

31.12.2005

Korkojohdannaiset

Optiosopimukset

Ostetut

0,0

-100,0

0,0

Asetetut

-0,4

-100,0

-0,2

Koronvaihtosopimukset

-0,1

-100,0

Yhteensä

-0,5

-100,0

-0,2

Valuuttajohdannaiset

Termiinisopimukset

0,0

-100,0

Yhteensä

0,0

-100,0

Yhteensä

-0,5

-100,0

-0,2


KONSERNITULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

1‑3/

4‑6/

7‑9/

1‑3/

4‑6/

7‑9/

10‑12/

1‑12/

milj. euroa

2006

2006

2006

2005

2005

2005

2005

2005

Liikevaihto

612,5

699,2

688,2

582,1

667,5

637,7

735,0

2 622,3

Liiketoiminnan muut tuotot

15,4

12,8

13,8

14,5

12,5

28,1

25,6

80,7

Materiaalit ja palvelut

280,9

306,6

322,0

263,6

284,7

292,2

337,4

1 177,8

Henkilöstökulut

145,6

148,7

142,0

143,0

147,3

137,2

147,2

574,7

Liiketoiminnan muut kulut

124,8

129,8

124,3

111,7

125,8

124,1

157,0

518,6

Poistot ja arvonalentumiset

30,9

34,0

33,5

29,4

33,0

28,8

39,4

130,6

Liikevoitto

45,6

92,8

80,1

48,9

89,2

83,5

79,6

301,3

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

1,9

2,3

3,4

3,3

2,5

3,2

0,8

9,8

Rahoituserät

-6,2

-7,5

-6,1

-6,1

-8,6

-4,6

-5,8

-25,1

Tulos ennen veroja

41,3

87,6

77,4

46,0

83,1

82,2

74,7

286,0

Tuloverot

-12,4

-25,3

-18,2

-12,0

-28,7

-15,8

-1,1

-57,6

Tilikauden tulos

28,9

62,3

59,2

34,0

54,4

66,4

73,6

228,4

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille

32,5

62,2

57,2

34,4

52,2

66,3

71,1

224,0

Vähemmistölle

-3,6

0,1

2,0

-0,4

2,2

0,1

2,5

4,4


Tiedotustilaisuus Sanomatalossa

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään klo 11.00 Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2. Konsernin osavuosituloksen esittelee toimitusjohtaja Hannu Syrjänen.

Englanninkielinen puhelinneuvottelu, jossa toimitusjohtaja Hannu Syrjänen esittelee osavuositulosta analyytikoille ja sijoittajille, alkaa klo 14.00 Suomen aikaa. Puhelinneuvotteluun voi osallistua numerossa +44 (0)20 7162 0125. Puhelun koodi on SanomaWSOY.

Vaihtoehtoisesti puhelinneuvottelua voi seurata audio webcast -muodossa osoitteessa www.sanomawsoy.fi joko reaaliaikaisena tai myöhemmin nauhoitteena.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali suomeksi ja englanniksi sekä puhelinneuvottelun englanninkieliset kalvot julkaistaan konsernin internetsivuilla (www.sanomawsoy.fi), kun tiedotustilaisuus on alkanut.Seuraava tulosjulkistus

SanomaWSOY julkaisee vuoden 2006 tuloksen torstaina 8.2.2007 noin klo 11.

Lisätietoja: SanomaWSOY:n konserniviestintä, p. 0105 19 5062 tai konserniviestinta@sanomawsoy.fi

SANOMAWSOY OYJ


Matti Salmi
johtaja
talous ja hallinto


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet