- Vuonna 2005 panostimme kasvuun ja markkina-aseman vahvistamiseen kaikilla toiminta-alueillamme. Lisäksi jatkoimme keskittymistä ydinliiketoimintaamme, Syrjänen tiivistää vuoden tapahtumia.

SanomaWSOY:n liikevoitto kasvoi uusiin ennätysnumeroihin vuonna 2005 ja oli 301,3 milj. euroa. Ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja liikevoitto säilyi edellisen vuoden erinomaisella tasolla ollen 269,1 milj. euroa. Tulos osaketta kohden kasvoi 11 %, 1,45 euroon. - Pystyimme pitämään erinomaisen tulostason. Teimme sen, mitä lupasimmekin, Syrjänen kommentoi.

Liikevoittoa kasvattivat erityisesti WSOY:n uusien oppimateriaalitoimintojen vuoden toisella ja kolmannella neljänneksellä kertynyt tulos sekä Helsingin Sanomien hyvä kehitys.

Venäjä hyvässä vauhdissa

Tammikuussa otettiin merkittävä kansainvälistymisaskel, kun aikakauslehtikustantaja Sanoma Magazines laajensi Venäjälle. - Toiminta Venäjällä on lähtenyt hyvin käyntiin. Independent Median vuoden 2005 tulos oli jopa odotuksiamme parempi, Syrjänen toteaa tyytyväisenä.

Rautakirjan lehtijakelun kansainvälistyminen jatkui, kun se hankki mm. Moskovan alueella toimivan lehtijakeluyhtiö TK Pressexpon. Kioskikaupassa Rautakirja nousi markkinajohtajaksi kaikissa Baltian maissa, kun se osti Liettuan johtavan kioskiketjun Lietuvos Spaudan. - Suomen ulkopuolelta kertyvän liikevaihdon osuus on kasvanut Rautakirjassa tasaisesti ja on nyt noin 18 %, Syrjänen sanoo.

Vuonna 2004 hankitun Malmbergin yhdistämistä osaksi WSOY:n oppimateriaaliliiketoimintaa, ja oppimateriaalitoimintojen toimintatapojen yhtenäistämistä jatkettiin menestyksekkäästi.

Sanoman lehdistä etenkin Helsingin Sanomat menestyi erinomaisesti. - Sanoman hyvä toiminnallinen tulos osoittaa, että vuoden kuluessa tehdyt uudistukset sekä panostukset sähköiseen liiketoimintaan ovat olleet oikean suuntaisia.

Sähköiset ratkaisut menestyksen avaimia

- Median erilaiset käyttömahdollisuudet lisääntyvät jatkossa merkittävästi sähköisen viestinnän kehittyessä. Samaan aikaan kilpailu kuluttajien ajankäytöstä kovenee, Syrjänen sanoo. SanomaWSOY:ssä analysoidaan jatkuvasti mahdollisuuksia laajentaa vahvojen ja tunnettujen brändien pohjalta rakennettua tuote- ja palveluvalikoimaa.

- Laaja portfolio ja kiinnostavat internetiä hyödyntävät ratkaisut ovat tulevaisuuden menestyksen avaimia. Olemme olleet erityisen aktiivisia sähköisen liiketoiminnan kehittämisessä Hollannissa, Suomessa ja Unkarissa. Esimerkiksi Hollannissa toimiva ilse media on menestynyt erittäin hyvin, ja kokemuksia hyödynnetään jatkossa myös muissa toimintamaissa, Syrjänen kertoo.

Kuluneena vuonna sähköistä liiketoimintaa laajennettiin esimerkiksi Unkarissa ja Belgiassa internetportaaleja hankkimalla. Suomessa puolestaan panostettiin mm. verkkohuutokauppaan sekä sähköisen oppimisjärjestelmä Opitin ja Suomalaisen Kirjakaupan järjestelmien kehittämiseen. Myös sähköiseen liiketoimintaan keskittyneen SWelcomin Welho Laajakaista -palveluiden asiakasmäärä kasvoi voimakkaasti.

Hyvä kehitys jatkuu

- Vuonna 2006 keskitymme markkina-asemamme vakiinnuttamiseen mm. Venäjällä ja itäisessä Keski-Euroopassa, Syrjänen sanoo. - Näillä alueilla painopiste on aikakauslehdissä ja lehtijakelussa. Luvassa on esimerkiksi uusia lehtilanseerauksia Venäjän markkinoille. Lisäksi tutkimme edelleen mahdollisuuksia laajentaa oppimateriaalikustantamista uusille markkina-alueille.

- Tavoitteenamme on vuoden 2006 aikana kehittää kaikkia ydinliiketoimintojamme ja niihin liittyviä sähköisiä ratkaisuja sekä säilyttää edelleen hyvä tulostasomme, Syrjänen summaa.

SANOMAWSOY OYJ


Matti Salmi,
johtaja, talous ja hallinto


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet