SanomaWSOY terävöittää lehtijakeluorganisaatiotaan siirtämällä hollantilaisen lehtijakeluyhtiö Aldipressin Rautakirja-liiketoimintaryhmäänsä. Aikakauslehtiryhmä Sanoma Magazinesiin nyt kuuluva Aldipress yhdistetään Rautakirjaan 1.1.2007 alkaen.

Järjestely vahvistaa jakelun strategista merkitystä konsernissa. Siirto tuo merkittäviä mahdollisuuksia osaamisen ja ammattitaidon jakamiseen ja vahvistaa SanomaWSOY:n asemaa eurooppalaisena jakelu- ja vähittäiskauppatoimijana.

SanomaWSOY:n toimitusjohtaja Hannu Syrjänen kommentoi: "Nyt tehtävällä järjestelyllä jatkamme johdonmukaisesti SanomaWSOY:n lehtijakelutoiminnan kansainvälistämisstrategiaa".

"Jakelun ja vähittäiskaupan haasteet edellyttävät, että käytämme konsernin osaamista alalla täysimääräisesti. Tämä yrityskauppa edistää merkittävästi Aldipressin ja Rautakirjan lehtijakelun välistä yhteistyötä", sanoo Rautakirjan toimitusjohtaja Erkki Järvinen.

"Tämä on jatkoa kesäkuussa 2005 tehdylle järjestelylle, jossa venäläinen jakeluyhtiö TK Pressexpo siirrettiin Sanoma Magazinesin Independent Medialta Rautakirjalle. Sekä Aldipress että Rautakirja hyötyvät järjestelystä, kun jakelu- ja vähittäiskauppaosaamista voidaan jakaa entistä paremmin", Sanoma Magazinesin toimitusjohtaja Eija Ailasmaa toteaa.

Aldipress on Hollannin johtava lehtijakelija, jonka liikevaihto vuonna 2005 oli 118,6 milj. euroa. Aldipressin palveluksessa on noin 380 henkilöä eikä järjestely vaikuta heidän työsuhteisiinsa. Rautakirjan lehtijakeluliiketoiminnan liikevaihto vuonna 2005 oli 98,5 milj. euroa.


Lisätietoja:
Rautakirjan toimitusjohtaja Erkki Järvinen, p. 09 852 8401
Sanoma Magazinesin toimitusjohtaja Eija Ailasmaa, p. +31 20 851 21 01


SANOMAWSOY OYJ


Matti Salmi
johtaja
talous ja hallinto


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet