SanomaWSOY:n A- ja B-osakesarjojen yhdistämiseen ja A-osakkeiden omistajille suunnattavaan osakeantiin liittyvä esite on julkinen ja saatavissa SanomaWSOY:n internetsivuilta osoitteessa www.sanomawsoy.fi.

Esite on saatavilla arviolta 7.4.2006 lähtien painettuna myös SanomaWSOY:n pääkonttorista osoitteesta Ludviginkatu 6-8, 00130 Helsinki tai tilaamalla puhelinnumerosta 0105 19 5062 sekä Helsingin Pörssin palvelupisteestä OMX Way, osoitteessa Fabianinkatu 14, 00130 Helsinki. Esite on lisäksi saatavissa Nordean internetsivuilta osoitteessa www.nordea.fi/sijoita sekä pyydettäessä merkintäpaikoista. Englanninkielinen käännös on saatavilla pyydettäessä SanomaWSOY:n pääkonttorista tai tilaamalla sähköpostitse osoitteesta ir@sanomawsoy.fi. Esitettä ei kuitenkaan lähetetä maihin, joihin sen lähettäminen olisi kyseisen maan arvopaperimarkkinalainsäädännön vastaista.

SanomaWSOY tiedotti A- ja B-osakesarjojen yhdistämisestä ja A-osakkeiden omistajille suunnattavasta osakeannista 9.3.2006. SanomaWSOY:n varsinainen yhtiökokous päätti yhtiön A- ja B-osakesarjojen yhdistämisestä ja osakesarjojen yhdistämiseen liittyvästä A-osakkeiden omistajille suunnatusta osakeannista 3.4.2006.

Lisätietoja: SanomaWSOY:n konserniviestintä, p. 0105 19 5062 tai konserniviestinta@sanomawsoy.fi

Osakkeita tarjotaan Suomen lisäksi niille antiin oikeutetuille Yhtiön A-osakkeenomistajille, jotka asuvat muussa ETA-alueen jäsenvaltioissa, jos kussakin jäsenvaltiossa asuvien A-osakkeenomistajien määrä on vähemmän kuin sata ja kyseinen jäsenvaltio on implementoinut Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY ja sen artiklan 3 kohdan 2.(b) säännön tai jäsenvaltio muutoin soveltaa vastaavaa sääntöä. Kyseisen kohdan mukaan arvopapereita voidaan tarjota ilman velvoitetta laatia esitettä, jos tarjous kohdistuu alle sataan, muuhun kuin kokeneeseen sijoittajaan, kussakin jäsenvaltiossa.

Tämä tiedote ei ole tarjous merkitä osakkeita tai ostaa merkintäoikeuksia. Osakkeita ei rekisteröidä eikä tulla rekisteröimään Suomen ulkopuolella eikä tarjouksesta laadittua esitettä ole hyväksynyt minkään muun maan kuin Suomen toimivaltainen viranomainen. Muut sijoittajat kuin Suomessa olevat sijoittajat ja edellisessä kappaleessa mainitut A-osakkeenomistajat eivät välttämättä saa ottaa vastaan esitettä, ostaa merkintäoikeuksia tai merkitä osakkeita. Osakkeita ei saa tarjota suoraan tai välillisesti eikä esitettä saa levittää tai julkaista Suomen ulkopuolella paitsi olosuhteissa, joissa tämä ei riko voimassa olevaa lainsäädäntöä.

TARJOTTAVIA UUSIA OSAKKEITA JA MERKINTÄOIKEUKSIA EI OLE REKISTERÖITY EIKÄ TULLA REKISTERÖIMÄÄN YHDYSVALTOJEN VUODEN 1933 ARVOPAPERILAIN (SECURITIES ACT OF 1933, "YHDYSVALTOJEN ARVOPAPERILAKI") TAI MINKÄÄN OSAVALTION ARVOPAPERIMARKKINALAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISESTI. UUSIA OSAKKEITA TAI MERKINTÄOIKEUKSIA EI VOIDA MYÖSKÄÄN TARJOTA TAI MYYDÄ YHDYSVALLOISSA TAI YHDYSVALTOJEN KANSALAISILLE MUUTOIN KUIN YHDYSVALTOJEN ARVOPAPERILAIN POIKKEUSSÄÄNNÖSTEN MUKAAN TAI KUTEN MÄÄRITELTY REGULATION S-SÄÄNNÖKSESSÄ YHDYSVALTOJEN ULKOPUOLELLE.


SANOMAWSOY OYJ


Matti Salmi
johtaja
talous ja hallinto


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet