SanomaWSOY Oyj antaa Optiojärjestelmä 2004 -ehtojen mukaisesti kolmannen ja viimeisen erän optio-oikeuksia. Hallitus jakoi 2004C-optio-oikeuksia konsernin 242 johtohenkilölle yhteensä 1 267 100 kappaletta. Ohjelmassa ovat mukana SanomaWSOY:n kaikki viisi liiketoimintaryhmää.

Loput 2004C-optio-oikeudet, 232 900 kappaletta, varastoitiin Lastannet Oy:hyn ja niiden jakamisesta päättää myöhemmin SanomaWSOY:n hallitus. Hallitus voi laajentaa optio-oikeuksien saajien joukkoa myöhemmin tai päättää jakamisesta esimerkiksi uusien liiketoimintajärjestelyjen tai rekrytointien yhteydessä.

Optio-oikeuden 2004C merkintäaika on 1.11.2009 - 30.11.2012. Osakkeen merkintähinta on SanomaWSOY:n osakkeen osakevaihdolla painotettu keskikurssi vuoden 2006 marras-joulukuussa lisättynä 20 prosentilla ja vähennettynä vuosittain jaetulla osingolla.

Optiojärjestelmä 2004:ään kuuluu enintään 4 500 000 optio-oikeutta, joista jokainen oikeuttaa yhteen SanomaWSOY:n osakkeeseen. Optio-oikeudet on jaettu kolmessa vaiheessa vuosien 2004 - 2005 (optiotunnus 2004A), 2005 - 2006 (2004B) ja 2006 - 2007 (2004C) vaihteissa. Kussakin vaiheessa voitiin jakaa enintään 1 500 000 optio-oikeutta. Aiemmin jaettuja 2004A- ja 2004B-optio-oikeuksia on ulkona 2 237 800 kappaletta yhteensä 220 konsernin johtohenkilöllä. Loput 2004A ja 2004B-optio-oikeudet on varastoitu Lastannetiin, ja niiden jakamisesta päättää myöhemmin SanomaWSOY:n hallitus.

Liikkeeseen laskettavien 2004-optioiden perusteella merkittävien osakkeiden osuus voi olla yhteensä enintään 2,7 % yhtiön osakkeista ja äänistä tähän ohjelmaan kuuluvien optioiden vaihdon jälkeen. Tähän mennessä jaettujen optioiden perusteella merkittävien osakkeiden osuus olisi 2,1 % vaihdon jälkeisistä osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.

Osa merkintään oikeutetuista henkilöistä kuuluu yhtiön lähipiiriin. Vaikka tähän ryhmään kuuluvat henkilöt merkitsisivät kaikki osakkeet, joihin heidän 2004-optionsa oikeuttavat, omistavat he yhteensä alle prosentin yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä myös vaihdon jälkeen.

SanomaWSOY:n hallitus päätti ja yhtiö tiedotti Optiojärjestelmä 2004:n käyttöönotosta 8.11.2004 varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2004 antaman valtuutuksen perusteella. Optiojärjestelmä 2004 on SanomaWSOY:n toinen optio-ohjelma.

Lisätietoja: SanomaWSOY:n konserniviestintä, p. 0105 19 5062 tai konserniviestinta@sanomawsoy.fi


SANOMAWSOY OYJ


Matti Salmi
johtaja
talous ja hallinto


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet