SanomaWSOY-konsernin oppimateriaali- ja kirjankustantamisen organisaatiorakenteeseen on tehty muutoksia. SanomaWSOY koostuu nyt viidestä liiketoimintaryhmästä: Sanoma Magazines, Sanoma, SanomaWSOY Education and Books, SWelcom ja Rautakirja. Sanoma Magazinesin, Sanoman, SWelcomin ja Rautakirjan organisaatiorakenteet eivät muutu.

Uudessa SanomaWSOY Education and Books -liiketoimintaryhmässä on kolme pääliiketoimintaa: SanomaWSOY Education, WSOY Yleinen kirjallisuus sekä WSOYpro.

SanomaWSOY Education keskittyy oppimateriaalikustantamiseen Hollannissa, Belgiassa, Suomessa, Unkarissa ja Puolassa. WSOY Yleinen kirjallisuus on Suomen johtava yleisen kirjallisuuden kustantaja. WSOYpro tarjoaa yrityksille ja niissä työskenteleville ammattilaisille koulutus-, osaamis- ja viestintäratkaisuja.

Uutta SanomaWSOY Education and Books -liiketoimintaryhmää johtavat SanomaWSOY Educationin toimitusjohtaja Jacques Eijkens, 50, ja WSOY:n toimitusjohtaja Veli-Pekka Elonen, 41, Eijkensin sijaisena. Eijkens on myös nimitetty SanomaWSOY:n johtoryhmän jäseneksi 1.10.2006 alkaen.

Jacques Eijkens (BBA) on toiminut SanomaWSOY Educationin toimitusjohtajana vuodesta 2004, jolloin WSOY osti Hollannissa ja Belgiassa toimivan oppimateriaalikustantaja Malmberg Investmentsin. Eijkens työskenteli hollantilaisen Malmberg Publishingin toimitusjohtajana 1998-2004. Aikaisemmin Eijkens on työskennellyt useissa esimiestehtävissä.

Jacques Eijkens jatkaa SanomaWSOY Education -liiketoiminnan johdossa. Veli-Pekka Elonen aloittaa WSOY:n toimitusjohtajana 1.10.2006 kuten 21.6.2006 tiedotettiin. WSOY koostuu WSOY Yleinen kirjallisuus -liiketoiminnasta, johon kuuluvat myös Weilin+Göös ja Bertmark, WSOYpro-liiketoiminnasta sekä WSOY:n muista toiminnoista mm. WS Bookwell -painosta.


Lisätietoja:
SanomaWSOY:n toimitusjohtaja Hannu Syrjänen, p. 0105 19 5020
SanomaWSOY Educationin toimitusjohtaja Jacques Eijkens, p. +31 736 287 520

WSOY:n toimitusjohtaja Veli-Pekka Elonen, p. 040 501 5144

SANOMAWSOY OYJ
Matti Salmi
johtaja
talous ja hallinto


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet