Edutainment tarkoittaa oppimisen, huvin ja hyödyn yhdistämistä. Tällä Suomessa toistaiseksi varsin tuntemattomalla alueella tarjotaan lapsille ja nuorille tuotteita, jotka ovat samanaikaisesti sekä sivistäviä että viihdyttäviä. Kirjojen, lehtien ja cd-romien kautta oppiminen jatkuu koulutuntien jälkeen vapaammassa ympäristössä, ilman opetussuunnitelmien tuomia rajoitteita.

Edutainment-markkinaan tutustuminen on yksi SanomaWSOY Educationin keskeisistä tavoitteista. Suomessa ja Belgiassa viihteellinen oppiminen on vielä alkutaipaleellaan, mutta Hollannissa koululaisten kuluttajamarkkina on vakiinnuttanut asemansa vuosikymmenien saatossa.


Innostavaa oppimista

Malmberg lanseerasi ensimmäiset koululaisille suunnatut lehtensä lähes 90 vuotta sitten, ja yrityksen nykyinen tuoteperhe käsittää kahdeksan aikakauslehden lisäksi 25–30 kirjaa ja 15 cd-romia vuodessa.

Hollantilaisen kuluttajamarkkinan erityispiirre on koulujen rooli kotien tavoittamisessa. Samalla kun lasten vanhemmat muodostavat pääasiallisen asiakaskunnan, koulut toimivat ensisijaisena markkinointikanavana.

– Koulut toimivat tärkeänä linkkinä meidän ja vanhempien välillä, mistä johtuen puhummekin usein myös koulun-kautta-kotiin -markkinasta. Osittain juuri koulujen keskeinen rooli auttaa meitä pitämään tuotteiden hinnat alhaalla niin, että tuotteet pysyvät kaikkien ulottuvilla. Tämä on meille hyvin tärkeää, Malmbergin liiketoimintayksikön päällikkö Martijn Kole pohtii.

Viihteellisen oppimisen suosio on suoraan yhteydessä jatkuvan oppimisen hyötyihin. Tuotteet kannustavat lapsia tutkimaan asioita epämuodollisemmalla tavalla, ja samalla he oppivat oppimaan. Potentiaalinen asiakaskunta muodostuu 2–18-vuotiaista, joskin painopiste on neljän ja 12:n ikävuoden välillä. Tuotteiden suunnittelussa on huomioitu sekä eriävät kiinnostuksen kohteet että eri ikäryhmien tarpeet.

– Nuoremmat lapset haluavat tietää kaiken maan ja taivaan väliltä ja sitä kautta haastaa tiedoillaan vanhempansa, kun taas vanhemmat lapset ovat kiinnostuneet enemmän, omasta kasvamisestaan isoksi, sosiaalisesta kehityksestään, Kole selittää.

Vanhemmat haluavat lapsilleen parasta, ja he rohkaistuvat entisestään huomatessaan, että lapsilla voi olla hauskaa myös pedagogisen materiaalin parissa. Haittaa ei ole myöskään siitä, että tuotteilla tapaa olla positiivinen vaikutus kouluarvosanoihin.

Malmberg ei ole kuluttajamarkkinoilla yksin, mutta yhtiö on hyvässä asemassa vahvan asiantuntemuksensa ja pitkän kokemuksen ansiosta.

Kansainvälistä ryhmähenkeä

Vuonna 2005 perustettiin työryhmä pohtimaan, miten laajentaa Malmbergin hollantilainen viihteellisen oppimisen menestystarina SanomaWSOY Educationin kansainväliseksi mahdollisuudeksi.

Säännölliset tapaamiset ja kokemusten jakaminen ovat antaneet potkua toimintaan, ja joko parhaillaan käynnissä tai jo takanapäin ovat kuluttajamarkkinakokeilu Suomessa, projektiuudistus Belgiassa ja tuoteperheen laajennus Hollannissa.

Tapaus Suomi

WSOY OppimateriaalienUllakkokirjasto-kokeilu oli 32 000:lle ensimmäisen luokan oppilaan vanhemmille suunnattu suoramarkkinointikampanja, jossa tarjottiin lukupaketteja lukemaan opetteleville. Mielenkiintoinen erityispiirre kampanjassa oli se, että kaksi prosenttia tilauksista vastaanotettiin tekstiviestein. Lisää on jo tulossa: toukokuussa WSOY Oppimateriaalit julkaisi neljä lomakirjaa.

– Tutkimme kasvumahdollisuuksia kuluttajamarkkinoilla, ja ajatus siitä, että voimme tarjota jotain lapsille, joista moni viettää alkukesän ja lukuvuoden aikana myös iltapäivät yksin ilman vanhempiensa seuraa, tuntuu luonnolliselta kehitykseltä. Myöhemmin olemme kiinnostuneita laajentamaan tarjontaamme entisestään, kustannuspäällikkö Juha-Pekka Heinonen kertoo.

Lomakirjojen taustalla on kokeneita oppikirjailijoita, minkä ansiosta tuotteisiin on saatu vankka pedagoginen näkemys.

Edutainment-käsitteessä on vetoa, mutta Heinonen myöntää alueen olevan haasteellinen. Tuotteiden on oltava erityisen tarkkaan suunniteltuja, jotta ne täyttävät vanhempien korkeat odotukset.

Teksti: Tuuli Kousa Kuvat: Malmberg