KTM Salla Vainio, 37, on nimitetty WSOY Oppimateriaalit Oy:n toimitusjohtajaksi 4.9.2006 alkaen. Vainio työskentelee tällä hetkellä Ilta-Sanomat Oy:n mediamyyntijohtajana.

– Oppiminen ja opiskelu ovat aina olleet minulle tärkeitä ja innostavia asioita. On ilo päästä tuottamaan laadukkaita oppimateriaaleja tulevaisuuden tekijöille maan parhaiden asiantuntijoiden kanssa, kiteyttää Salla Vainio uutta tehtäväänsä.

Vainio on ennen Ilta-Sanomiin siirtymistään vuonna 2003 toiminut erilaisissa kehitys-, projekti- ja johtotehtävissä Suomessa ja ulkomailla McKinsey & Company:ssä ja Sonerassa.

Toimitusjohtaja Vainio raportoi WSOY:n kansainvälisen oppimateriaalitoimialan, SanomaWSOY Educationin toimitusjohtajalle, Jacques Eijkensille.


– Vainio tuo mukanaan tuoretta näkemystä oppimateriaalikustantamiseen. Hän on aikaisemmissa tehtävissään osoittanut kykynsä muuttaa yrityksen toimintasuuntaa ja -kulttuuria. Hänen kokemustaustansa antaa hyvät edellytykset hakea uudenlaisia tuote- ja mediaratkaisuja Suomen oppimateriaalimarkkinoille, sanoo Eijkens.

WSOY Oppimateriaalit Oy on Suomen suurin oppimateriaalien kustantaja ja osa WSOY:n kansainvälistä oppimateriaalitoimialaa, SanomaWSOY Educationia, Yhtiön toiminta kattaa painetut ja sähköiset oppimateriaalit peruskouluun, lukioon, ammatilliseen koulutukseen ja yliopisto-opintoihin. Lisäksi yhtiö kehittää ja ylläpitää kouluille suunnattua internet-pohjaista sähköisen oppimisen Opit-palvelua.

SanomaWSOY Educationin muut tytäryhtiöt ovat Malmberg Hollannissa, Van In Belgiassa, Young Digital Planet (55,1%) Puolassa sekä Unkarissa NTK (70,35%) ja Perfekt. WSOY kuuluu SanomaWSOY-konserniin.