Young Digital Planet (aikaisemmin Young Digital Poland) perustettiin vuonna 1990. Sen päätoimialaksi määriteltiin tuolloin interaktiiviset ohjelmistomarkkinat, etenkin oppimateriaalisisällöt. Yhtiö on kasvanut nopeasti ja alun perin neljä perustajajäsentä työllistäneen yrityksen palveluksessa on nykyisin lähes 300 henkilöä, joista useimmat työskentelevät tuotekehityksen parissa.

YDP:stä tuli osa SanomaWSOY-konsernia vuonna 1999, kun WSOY hankki 29 %:n osuuden puolalaisyhtiöstä. Yhteistyö on vuosien kuluessa syventynyt, ja 51 %:esti omistettu tytäryhtiö YDP:stä tuli vuonna 2004. YDP on nykyisin osa WSOY:n oppimateriaaliliiketoimintaa, johon kuuluvat myös oppimateriaaliyhtiöt Hollannissa, Belgiassa, Suomessa sekä maaliskuussa 2006 ostettu Unkarin yksikkö.

Sähköiset markkinat

Vaikka YDP:n toimitilat sijaitsevatkin Puolassa, yrityksellä on maailmanlaajuiset tavoitteet. Tietotekniikka-alan kukoistus jatkuu yhä, eikä interaktiivisten tuotteiden tekijän tarvitse välittää maiden tai maanosien rajoista, vaan sen asiakkaat tulevat hyvin eri puolilta maailmaa. Tästä syystä YDP:n nimi kirjainlyhenteen takanakin kansainvälistyi maaliskuussa 2006: Young Digital Polandista tuli Young Digital Planet.

YDP:n tuotevalikoimaan kuuluu laaja kirjo sähköisiä oppimistuotteita: oppikirjoja tukevaa sähköistä sisältöä, internetopetusohjelmia mm. peruskoulujen tarpeisiin ja kielikoulutusohjelmia. Lisäksi YDP on mukana kehittämässä sähköisiä oppimisratkaisuja, kuten verkossa toimivaa koulua. Useisiin tuotteisiinsa liittyen YDP tekee tiivistä yhteistyötä Euroopan johtavien kustantajien sekä eri maiden hallitusten kanssa.

Osaamista ja rohkeutta

YDP:n markkina-asema kilpailijoihin nähden on vahva: yrityksellä on suhteellisen pitkä kokemus nuorista sähköisistä markkinoista. Huolellisesti suunnitellut ja kustannustehokkaat prosessit puolestaan takaavat sen, että yritys pystyy tuottamaan asiakkailleen joustavia, innovatiivisia ja korkealaatuisia tuotteita kilpailukykyiseen hintaan.

– Julkaisujärjestelmämme, sisällön jatkuva kehittäminen, monikielinen sisällöntuotanto sekä sisällön paikallistason suunnittelu kulloisillekin markkinoille lisättynä huippuluokan oppimisalustallamme ovat menestyksemme avaimia, listaa Katarzyna Derenda, YDP:n tuotekehitysosastolta.

Julkaisujärjestelmät antavat YDP:n työntekijöille mahdollisuuden keskittyä ennen kaikkea oppimisratkaisujen sisältöön teknisen toteutuksen sijaan. Julkaisujärjestelmistä pitää puolestaan huolen YDP:n yhdeksän ohjelmoijaa.

– Työntekijämme ovat erittäin asiantuntevia omilla osa-alueillaan. Vaikka yksittäinen työntekijämme ei tunne juurikaan yrityksemme toimintaa oman erikoisalansa ulkopuolella, asiantuntijoistamme kuhunkin projektiin kootut ryhmätmuodostavat saumattoman kokonaisuuden Juuri se tekee yrityskulttuuristamme vahvan ja auttaa yritystämme menestymään, Derenda kertoo.