Elinkeinoelämän Keskusliitto ja Sanoma Magazines Finland ovat allekirjoittaneet sopimuksen Prima-lehden kustantamisesta 1.1.2007 alkaen. Lehden kohderyhmänä ovat Elinkeinoelämän Keskusliiton jäsenyritysten ylin johto, viranomaiset ja poliittiset päättäjät. Prima ilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa ja sen painosmäärä on 35 000. Lehden vastaava päätoimittaja on Eija Lampi Elinkeinoelämän Keskusliitosta.

Prima-lehti on ilmestynyt Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) jäsenlehtenä vuodesta 2004 alkaen. Se on kehittynyt myös vahvaksi talousaikakauslehdeksi, jonka sisältö rakennetaan EK:n strategisesti tärkeinä pitämistä aiheista. – Elinkeinoelämän Keskusliiton jäsenyrityksistä 96 prosenttia on pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joille on tärkeää saada tietoa tiiviissä muodossa ja analysoituna yritysten toimintaympäristöön ja kilpailukykyyn vaikuttavista asioista, vastaava päätoimittaja Eija Lampi kiteyttää Priman tehtävän.

– Prima-lehden kustantaminen sopii hyvin Sanoma Magazines Finlandin Yritysjulkaisujen nykyiseen portfolioon ja vahvistaa mainettamme korkeatasoisen talousjournalismin osaajana. Prima on talousaikakauslehtenä ja päättäjämediana ainutlaatuinen, jonka kehittäminen yhdessä Elinkeinoelämän Keskusliiton kanssa on erittäin motivoivaa. Kohderyhmältään ja sisältöajatukseltaan selkeä lehti istuu hyvin Yritysjulkaisujen sekä toimitukselliseen että markkinoinnilliseen osaamisprofiiliin, sanoo kustantaja Eija Toiviainen Sanoma Magazines Finlandin Tekniikkalehdet ja yritysjulkaisut -yksiköstä.


– Primalla on käytössään alan parhaat asiantuntijat, joiden kautta saavutamme myös koko EU:n kattavan asiantuntija- ja yritysverkoston. Keskusjärjestön omien asiantuntijoiden lisäksi Prima voi hyödyntää Elinkeinoelämän Keskusliiton luottamuselimissä toimivia satoja yritysjohtajia, kuten myös lukuisia, EK:ssa vierailevia kansainvälisiä asiantuntijoita, Eija Lampi toteaa.

Sanoma Magazines Finland on osa SanomaWSOY:n aikakausliiketoimintaryhmä Sanoma Magazinesia.