Koko SanomaWSOY:n olemassaolon ajan konserniin on rekrytoitu viestinnästä innostuneita nuoria osaajia, monitaitajia, joille puolentoista vuoden pituinen harjoittelujakso avaa ainutlaatuisen perspektiivin Pohjoismaiden suurimpaan mediayritykseen ja sen laajaan toimintaan. Monitaitajaohjelman tavoitteena on saada konserniin uutta osaamista, lisätä yhteistä konserninäkemystä ja edistää yhteistyötä liiketoimintaryhmien välillä. Tämän syksyn monitaitajahaku on käynnissä 1.-17.9.

Monitaitajaohjelma tarjoaa näköalapaikan mediakonserniin

– Harvoin puolessatoista vuodessa saa näin paljon kokemuksia ja näköaloja, summaa Wilma Laukkanen kesällä 2006 päättynyttä harjoitteluaan SanomaWSOY:n monitaitajaohjelmassa. Viimeiset puoli vuotta Wilma on ollut tuottajana Sanoma Magazines Finlandin Yritysjulkaisuissa, sitä ennen hän työskenteli kuusi kuukautta sekä konsernin emoyhtiössä SanomaWSOY Oyj:ssä että WSOY:n oppimateriaaliliiketoiminnassa, SanomaWSOY Educationissa.

– SanomaWSOY Oyj:ssä olin mukana konsernin intranetin ja toimialaseurantapalvelun uudistusprojektissa. SanomaWSOY Educationissa toimin taas kansainvälistymisen tukitehtävissä, joihin kuului muun muassa sisäisen viestinnän suunnittelua ja toteuttamista, Laukkanen kertoo.

Halutaan: monialainen mediaosaaja

Vuonna 1999 eli SanomaWSOY-konsernin syntyessä käynnistynyt monitaitajaohjelma on ollut menestys: Ohjelmaan hakee vuosittain 600–800 henkilöä, joista vuosittain ohjelmaan valitaan 2–5. 26:sta ohjelman suorittaneesta henkilöstä 22 on edelleen konsernin palveluksessa. Kukaan ei ole lopettanut harjoitteluaan kesken.

Monitaitajahaku järjestetään syksyisin; hakemukset on jätettävä syyskuun puoliväliin mennessä. Ensimmäinen karsinta tehdään hakemusten perusteella, ja sen jälkeen alkavat haastattelut, joita käydään sekä yhtiön edustajien että konsulttien kanssa.

– Tiettyjä taitoja tai osaamista ei ensisijaisesti etsitä, vaan ohjelmaan haetaan monipuolisesti media-alasta kiinnostuneita ja analyyttisiä tekijöitä, jotka osaavat toimia erilaisissa yrityskulttuureissa, kertoo ohjelmasta vastaava suunnittelija Liina Bårdsen SanomaWSOY:stä.

– Koko syksyn kestävä rekrytointiprosessi on aikamoinen rutistus, toteaa ohjelmaan syksyllä 2004 valittu Laura Itkonen. Itkosen monitaitajaohjelma alkoi sähköiseen viestintään keskittyvän SWelcomin teknologiatiimissä, josta se jatkui WSOY:n Facta-tietopalvelun kehitysprojektin kautta Sanoma Magazines Finlandin internetyksikköön.

Ohjelman kohderyhmää ovat korkeakoulusta vastavalmistuneet tai jo hieman työkokemusta hankkineet nuoret – ohjelmaan tähän mennessä valittujen ikähaarukka on ollut 23–30 vuotta. Monitaitajaohjelmaan on valittu kauppatieteen maistereita, diplomi-insinöörejä, valtiotieteilijöitä, humanisteja, oikeustieteilijöitä ja ulkomaisista korkeakouluista valmistuneita.

Innostusta ja ammatillista intohimoa

Monitaitajaharjoittelu kestää 18 kuukautta, ja sen aikana työskennellään keskimäärin kolmessa tehtävässä konsernin eri liiketoimintaryhmissä. – Periaate on, että kaksi ohjelmajaksoa liittyisi kehitysprojekteihin ja yksi pyritään toteuttamaan käytännönläheisemmän yritystoiminnan parissa, Liina Bårdsen selvittää.

– Monitaitajien projektit pyritään valitsemaan siten, että kukin ohjelmaan valituista pääsee hyödyntämään työssään omaa, vaikkapa koulutuksen tuomaa, erityisosaamistaan, Bårdsen kertoo. – Toisaalta yksi ohjelman tavoitteista on myös tarjota monitaitajille mahdollisuus hankkia uutta osaamista. Laajasti eri median osa-aluilla toimivat liiketoimintaryhmämme tarjoavat erinomaiset puitteet hyvin eri tyyppisiin media-alan tehtäviin.

SanomaWSOY-konserni koostuu viidestä liiketoimintaryhmästä, joissa kaikissa on oma, liiketoiminnan leimaama yrityskulttuuri. Yhtäläisyyksiäkin useassa liiketoimintaryhmässä työskennelleet monitaitajat löytävät: SanomaWSOY-konserniin ei ajauduta vaan hakeudutaan, koska ollaan kiinnostuneita toimialasta tai jostakin tietystä tuotteesta. Kaikkialla törmää korkeaan ammattitaitoon, ammatilliseen intohimoon ja ammattiylpeyteen. Ihmiset ovat aidosti innoissaan omista tuotteistaan ja omasta työpanoksestaan.

Vuoden 2006 osalta hakuaika on päättynyt 17.9. Kiitos kaikille hakemuksensa lähettäneille!