SanomaWSOY Oyj:n yhtiökokous on tänään hyväksynyt yhtiön A- ja B-osakesarjojen yhdistämisen yhdeksi osakesarjaksi, joka tuottaa kaikille osakkeenomistajille yhtäläiset osakasoikeudet. Osakesarjojen yhdistäminen ja siihen liittyvä A-osakkeenomistajille suunnattu osakeanti johtavat muutoksiin yhtiön omistusrakenteessa sen jälkeen, kun osakesarjojen yhdistäminen on merkitty kaupparekisteriin eli arviolta 7.4.2006 ja kun osakeannista johtuva osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin eli arviolta 17.5.2006.

Aatos Erkon ja hänen hallinnoimiensa yhtiöiden yhteenlaskettu osuus yhtiön kaikista äänistä laskee alle yhden neljäsosan (1/4) ja hänen henkilökohtainen osuutensa yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä laskee alle yhden viidesosan (1/5). Aatos Erkon ja hänen hallinnoimiensa yhtiöiden yhteenlaskettu osuus SanomaWSOY:n osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä osakesarjojen yhdistämisen ja A-osakkaille suunnatun osakeannin jälkeen on 23,53 % ja hänen henkilökohtainen osuutensa kaikista äänistä on 16,12 % olettaen, että anti merkitään kokonaisuudessaan ja että Aatos Erkko ja hänen hallinnoimansa yhtiöt merkitsevät osakeannissa kaikki ne osakkeet, joihin he ovat oikeutettuja. Aikaisemmin Aatos Erkon ja hänen hallinnoimiensa yhtiöiden yhteenlaskettu omistusosuus oli 23,46 % osakkeista ja 26,82 % äänistä ja hänen henkilökohtainen omistusosuutensa oli 16,03 % osakkeista ja 20,55 % äänistä.

Lisäksi Alfred Kordelinin Yleisen Edistys- ja Sivistysrahaston osuus SanomaWSOY:n kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä laskee alle yhden kahdeskymmenesosan (1/20). Osakesarjojen yhdistämisen ja A-osakkaille suunnatun osakeannin jälkeen sen osuus kaikista osakkeista ja äänistä on 2,62 % olettaen, että anti merkitään kokonaisuudessaan ja että Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto merkitsee osakeannissa kaikki ne osakkeet, joihin se on oikeutettu. Aikaisemmin sen omistuksessa oli 2,55 % osakkeista ja 6,34 % äänistä.

Myös Suomen Kulttuurirahaston osuus SanomaWSOY:n kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä laskee alle yhden kahdeskymmenesosan (1/20). Kulttuurirahaston osuus kaikista osakkeista ja äänistä on osakesarjojen yhdistämisen ja A-osakkaille suunnatun osakeannin jälkeen 1,50 % olettaen, että anti merkitään kokonaisuudessaan ja että Suomen Kulttuurirahasto merkitsee osakeannissa kaikki ne osakkeet, joihin se on oikeutettu. Aikaisemmin sen omistuksessa oli 1,40 % osakkeista ja 6,26 % äänistä.

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti ilmoitamme Rahoitustarkastukselle seuraavat tiedot.

Kohdeyhtiön nimi: SanomaWSOY Oyj, Y-tunnus 1524361-1

Ajankohta, jolloin omistusosuus muuttuu: Arviolta 7.4.2006, jolloin yhtiökokouksen päätös yhtiöjärjestyksen muutoksesta ja osakesarjojen yhdistämisestä merkitään kaupparekisteriin ja arviolta 17.5.2006, jolloin osakeannista johtuva osakepääoman korotus merkitään kaupparekisteriin.

Osuus SanomaWSOY Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta osakesarjojen yhdistämisen ja A-osakkaille suunnatun osakeannin jälkeen, mikäli kaikki osakeannissa tarjottavat osakkeet merkitään ja alla mainitut tahot käyttävät kaikki heille osakeomistuksen 6.4.2006 perusteella kuuluvat merkintäoikeudet ja mikäli muita muutoksia osakepääomassa ei tapahdu:

Aatos Erkko ja hänen hallinnoimansa yhtiöt (Oy Asipex Ab, Y-tunnus 0106709-8):


Osakkeita,
kpl


Osuus osake-
pääomasta ja
äänimäärästä

Osakkeita osakesarjojen yhdistämisen jälkeen

Aatos Juho Michel Erkko

25 167 492

16,03 %

Oy Asipex Ab, Y-tunnus 0106709-8

11 668 044

7,43 %

Yhteensä

36 835 536

23,46 %

Osakkeita osakesarjojen yhdistämisen ja suunnatun osakeannin jälkeen

Aatos Juho Michel Erkko

25 680 075

16,12 %

Oy Asipex Ab, Y-tunnus 0106709-8

11 803 542

7,41 %

Yhteensä

37 483 617

23,53 %


Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto:


Osakkeita,
kpl


Osuus osake-pääomasta ja
äänimäärästä

Osakkeita osakesarjojen yhdistämisen jälkeen

3 997 756

2,55 %

Osakkeita osakesarjojen yhdistämisen ja suunnatun osakeannin jälkeen

4 175 768

2,62 %


Suomen Kulttuurirahasto:


Osakkeita,
kpl


Osuus osake-
pääomasta ja
äänimäärästä

Osakkeita osakesarjojen yhdistämisen jälkeen

2 198 956

1,40 %

Osakkeita osakesarjojen yhdistämisen ja suunnatun osakeannin jälkeen

2 383 851

1,50 %


Mikäli kaikki A-osakkeiden omistajille tarjotut merkintäoikeudet käytetään uusien osakkeiden merkitsemiseen, osakesarjojen yhdistämisen ja A-osakkaille suunnatun osakeannin jälkeen SanomaWSOY:llä on yhteensä 159 301 413 samanlajista osaketta, joiden yhteenlaskettu äänimäärä on 159 301 413.

Kuukausittain päivitettävä luettelo suurimmista omistajista on konsernin internetsivuille osoitteessa www.sanomawsoy.fi.

Lisätietoja: SanomaWSOY:n konserniviestintä, p. 0105 19 5062 tai konserniviestinta@sanomawsoy.fi


SANOMAWSOY OYJ


Matti Salmi
johtaja
talous ja hallinto


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet