SanomaWSOY:n suurimpiin omistajiin kuuluva Patricia Seppälän kuolinpesä puretaan. Kuolinpesän osakeomistus, yhteensä 8 696 400 osaketta, joiden yhteenlaskettu osuus SanomaWSOY:n kaikista osakkeista on 5,54 % ja äänistä 8,84 %, jaetaan tasan kuolinpesän osakkaiden, Robin Langenskiöldin ja Rafaela Seppälän kesken.

Robin Langenskiöldin omistus osakepääomasta on noussut yli yhden kahdeskymmenesosan (1/20). Robin Langenskiöld omistaa nyt suoraan 7,67 % SanomaWSOY:n osakkeista ja 9,28 % äänistä. Aikaisemmin Langenskiöldin omistuksessa oli 4,90 % osakkeista ja 4,86 % äänistä.

Myös Rafaela Seppälän omistus osakepääomasta on noussut yli yhden kahdeskymmenesosan (1/20). Rafaela Seppälä omistaa nyt suoraan 7,67 % SanomaWSOY:n osakkeista ja 9,28 % äänistä. Ennen osakepääoman korotusta Seppälän omistuksessa oli 4,90 % osakkeista ja 4,86 % äänistä.

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti ilmoitamme Rahoitustarkastukselle seuraavat tiedot.

Kohdeyhtiön nimi: SanomaWSOY Oyj, Y-tunnus 1524361-1

Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut: 3.3.2006

Osuus SanomaWSOY Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta osakepääoman korotuksen jälkeen:

Patricia Seppälän kuolinpesä:

Kpl-määrä

Osuus

osakepääomasta

Osuus

äänimäärästä

A-osakkeita

0

0 %

0 %

B-osakkeita

0

0 %

0 %

Yhteensä

0

0 %

0 %


Lars Robin Eljas Langenskiöld:

Kpl-määrä

Osuus

osakepääomasta

Osuus

äänimäärästä

A-osakkeita

2 278 542

1,45 %

7,64 %

B-osakkeita

9 766 974

6,22 %

1,64 %

Yhteensä

12 045 516

7,67 %

9,28 %


Rafaela Violet Maria Seppälä:

Kpl-määrä

Osuus

osakepääomasta

Osuus

äänimäärästä

A-osakkeita

2 278 538

1,45 %

7,64 %

B-osakkeita

9 766 978

6,22 %

1,64 %

Yhteensä

12 045 516

7,67 %

9,28 %


SanomaWSOY Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 156 988 682 osakkeesta (A- osakkeita 23 127 312 ja B-osakkeita 133 861 370 kappaletta). Osakkeilla on yhteensä 596 407 610 ääntä (A-osakkeilla 20 ääntä/osake ja B-osakkeilla 1 ääni/osake).

Patricia Seppälän kuolinpesän omistusosuus SanomaWSOY:ssä muuttui edellisen kerran 1.3.2005, kun Aatos Erkko ja Patricia Seppälän kuolinpesä myivät yhteensä 10 miljoonaa SanomaWSOY:n B-osaketta. Robin Langenskiöldin ja Patricia Seppälän omistusosuuksista annettiin liputusilmoitus edellisen kerran 22.7.2005, kun heidän osuutensa laskivat alle yhden kahdeskymmenesosan (1/20) yhtiön osakepääoman korotuksen seurauksena.

Lisätietoja: SanomaWSOY:n konserniviestintä, p. 0105 19 5062 tai konserniviestinta@sanomawsoy.fi


SANOMAWSOY OYJ


Matti Salmi
johtaja
talous ja hallinto


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet