Christina von Wackerbarthin tehtävä Sanoma Uitgeversissä päätökseen



Sanoma Uitgeversin vt. toimitusjohtaja Christina von Wackerbarth on saanut päätökseen selvityksensä Sanoma Magazinesin Hollannin toimintojen uudelleenorganisoinnista. Selvitykseen perustuen Sanoma Uitgeversille etsitään uusi toimitusjohtaja Sanoma Magazinesin toimitusjohtaja Eija Ailasmaan johdolla. Uusi toimitusjohtaja nimitettäneen muutaman kuukauden kuluessa. Hänen nimitykseensä asti Sanoma Uitgeversin päivittäisestä toiminnasta vastaa COO Jessica Haagmans.

Christina von Wackerbarth keskittyy jatkossa omaan kansainväliseen konsultointiliiketoimintaansa.