SanomaWSOY-konserniin kuuluva WSOY myy tytäryhtiönsä Lönnberg Painot Oy:n AV Holding Oy:lle ja Lönnberg Painojen toimivalle johdolle. Kauppa astuu voimaan 31.10.2005 ja siinä siirtyvät Lönnberg Painojen molemmat tulosyksiköt F.G. Lönnberg sekä Mainos ja Etiketti. Kaupasta saatava myyntivoitto on noin 4 milj. euroa.

Lönnberg Painojen liikevaihto vuonna 2004 oli 17,6 milj. euroa ja henkilömäärä keskimäärin 164. Henkilöstö jatkaa yhtiön palveluksessa vanhoina työntekijöinä. Lönnberg Painot on erikoistunut muun muassa mainospainotuotteiden, vuosikertomusten ja pakkausten valmistamiseen.

- WSOY keskittyy nyt painamisessa kirjojen painamiseen WS Bookwell Oy:ssä. Vuosi sitten alkaneen oppimateriaalikustantamisemme kansainvälisen laajentumisen myötä aloimme keskittää liiketoimintaamme. Nyt meillä on hyvä, tiivis pohja kustannustoiminnan kehittämiseen niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa, WSOY:n toimitusjohtaja Jorma Kaimio linjaa.


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jorma Kaimio, WSOY, p. 09 6168 3200
Hallituksen puheenjohtaja Pertti Ailio, AV Holding Oy, p. 0400 418 686
Toimitusjohtaja Jarkko Viheriävaara, AV Holding Oy, p. 040 835 5499


SANOMAWSOY OYJ


Matti Salmi
johtaja
talous ja hallinto


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet