SanomaWSOY:n vaihdettavan pääomalainan 2 926 osuutta on vaihdettu yhtiön B-osakkeiksi. Kunkin osuuden nimellisarvo on 10 000 euroa. Yhtiön osakepääomaa on korotettu 790 815,58 eurolla eli 1 839 106 osakkeella. Vaihto lisää liikkeellä olevien osakkeiden määrää 1,2 % ja parantaa SanomaWSOY:n B-osakkeen likviditeettiä. Pääomalainan vaihto osakkeiksi vahvistaa myös SanomaWSOY:n omavaraisuusastetta noin yhden prosenttiyksikön.

SanomaWSOY:n osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin 22.7.2005. Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa Helsingin Pörssin päälistalla 25.7.2005. Uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon ensimmäisen kerran siltä tilikaudelta, jona vaihto on tapahtunut. Muut osakasoikeudet alkavat, kun osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin.

SanomaWSOY:n osakepääoma nousi 65 846 333,01 eurosta 66 637 148,59 euroon, ja B-osakkeiden lukumäärä kasvoi 130 003 695 osakkeesta 131 842 801 osakkeeseen. A-osakkeita on edelleen 23 127 312.

Rahoitustarkastus on myöntänyt 8.1.2004 SanomaWSOY:lle poikkeusluvan jättää julkaisematta listalleottoesite tämän pääomalainan perusteella vaihdossa saatavien osakkeiden osalta.

SanomaWSOY:n ylimääräinen yhtiökokous 21.8.2001 valtuutti SanomaWSOY:n hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta laskemalla liikkeelle vaihtovelkakirjalainan. Hallitus päätti lainan liikkeellelaskusta 31.8.2001.

SanomaWSOY:n vuoden 2001 vaihdettava pääomalaina otettiin kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalle 6.9.2001. Osakkeen laskennallinen vaihtohinta on 15,91 euroa. Lainalle maksetaan 5,25 %:n suuruista kiinteää vuotuista korkoa, ja liikkeeseenlaskuhetkellä koko lainan nimellisarvo oli 200 milj. euroa. Vaihdon jälkeen lainaa on jäljellä 121 milj. euroa. SanomaWSOY on lunastanut takaisin ja mitätöinyt yhteensä 4 944 lainaosuutta. Takaisin lunastetut lainaosuudet mitätöidään puolivuosittain.

SanomaWSOY tiedotti vaihdettavan pääomalainan muunnosta osakkeiksi ja osakepääoman korotuksesta edellisen kerran 25.5.2005.

Tämän vuoden osalta pääomalainan vaihtoaika päättyy 30.11.2005.

Lisätietoja: SanomaWSOY:n konserniviestintä, p. 0105 19 5062 tai konserniviestinta@sanomawsoy.fi


SANOMAWSOY OYJ


Matti Salmi
johtaja
talous ja hallinto


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet