SanomaWSOY Oyj:n hallitus on päättänyt mitätöidä Optiojärjestelmä 2001:een kuuluvat yhtiölle palautuneet ja jakamattomat 2001A-, 2001B- ja 2001C-optio-oikeudet, yhteensä 475 100 optio-oikeutta. Optio-oikeudet on varastoitu SanomaWSOY:n kokonaan omistamaan tytäryhtiöön Lastannet Oy:hyn.

Mitätöinnin jälkeen Optiojärjestelmä 2001:een kuuluvia optioita on jäljellä 2 762 600 kappaletta. Näiden optio-oikeuksien perusteella yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa enintään 1 187 918 eurolla ja uusien B-osakkeiden enimmäismäärä voi olla enintään 2 762 600 kappaletta.

SanomaWSOY otti käyttöön Optiojärjestelmä 2001:n vuoden 2002 alussa. Optiot on jaettu kolmessa vaiheessa vuosien 2001 - 2002 (optiotunnus 2001A), 2002 - 2003 (2001B) ja 2003 - 2004 (2001C) vaihteissa. Kussakin vaiheessa jaettiin enintään 1 500 000 optio-oikeutta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa yhteen SanomaWSOY:n B-osakkeeseen.


SanomaWSOY tiedotti Optiojärjestelmä 2001:n käyttöönotosta ja ehdoista 31.1.2002. Optiojärjestelmä 2001:een kuuluvia optio-oikeuksia on mitätöity aiemmin 12.2.2004. SanomaWSOY:llä on käytössä myös toinen optiojärjestelmä, Optiojärjestelmä 2004, joka otettiin käyttöön 8.11.2004.

Lisätietoja: SanomaWSOY:n konserniviestintä, p. 0105 19 5062 tai konserniviestinta@sanomawsoy.fi


SANOMAWSOY OYJ


Matti Salmi
johtaja, talous ja hallinto

JAKELU: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet