SanomaWSOY Oyj antaa Optiojärjestelmä 2004 -ehtojen mukaisesti toisen erän optio-oikeuksia. Hallitus jakoi 2004B-optio-oikeuksia konsernin 208 johtohenkilölle yhteensä 1 135 300 kappaletta. Ohjelmassa ovat mukana SanomaWSOY:n kaikki viisi liiketoimintaryhmää.

Loput 2004B-optio-oikeudet, 364 700 kappaletta, varastoitiin Lastannet Oy:hyn ja niiden jakamisesta päättää myöhemmin SanomaWSOY:n hallitus. Hallitus voi laajentaa optio-oikeuksien saajien joukkoa myöhemmin tai päättää jakamisesta esimerkiksi uusien liiketoimintajärjestelyjen tai rekrytointien yhteydessä.

Optio-oikeuden 2004B merkintäaika on 1.11.2008 - 30.11.2011. Osakkeen merkintähinta on SanomaWSOY:n B-osakkeen vaihdolla painotettu osakkeen keskikurssi vuoden 2005 marras-joulukuussa lisättynä 20 prosentilla ja vähennettynä vuosittain jaetulla osingolla.

Optiojärjestelmä 2004:ään kuuluu enintään 4 500 000 optio-oikeutta, joista jokainen oikeuttaa yhteen SanomaWSOY:n B-osakkeeseen. Optio-oikeudet jaetaan kolmessa vaiheessa vuosien 2004 - 2005 (optiotunnus 2004A), 2005 - 2006 (2004B) ja 2006 - 2007 (2004C) vaihteissa. Kussakin vaiheessa voidaan jakaa enintään 1 500 000 optio-oikeutta. Aiemmin jaettuja 2004A-optio-oikeuksia on ulkona 1 133 200 kappaletta yhteensä 200 konsernin johtohenkilöllä. Loput 2004A-optio-oikeudet on varastoitu Lastannetiin, ja niiden jakamisesta päättää myöhemmin SanomaWSOY:n hallitus.

Liikkeeseen laskettavien 2004-optioiden perusteella merkittävien osakkeiden osuus voi olla yhteensä enintään 2,80 % yhtiön osakkeista ja 0,75 % osakkeiden tuottamista äänistä tähän ohjelmaan kuuluvien optioiden vaihdon jälkeen. Tähän mennessä jaettujen optioiden perusteella merkittävien osakkeiden osuus olisi 1,41 % vaihdon jälkeisistä osakkeista ja 0,38 % osakkeiden tuottamista äänistä.

Osa merkintään oikeutetuista henkilöistä kuuluu yhtiön lähipiiriin. Tähän ryhmään kuuluvat, merkintään oikeutetut henkilöt omistavat yhteensä alle prosentin yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä.

SanomaWSOY:n hallitus päätti ja yhtiö tiedotti Optiojärjestelmä 2004:n käyttöönotosta 8.11.2004 varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2004 antaman valtuutuksen perusteella. Optiojärjestelmä 2004 on SanomaWSOY:n toinen optio-ohjelma.

Lisätietoja: SanomaWSOY:n konserniviestintä, p. 0105 19 5062 tai konserniviestinta@sanomawsoy.fi


SANOMAWSOY OYJ


Matti Salmi
johtaja
talous ja hallinto


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet