SanomaWSOY:n suurimpiin omistajiin kuuluvien Robin Langenskiöldin ja Rafaela Seppälän omistusosuudet SanomaWSOY:ssä ovat pienentyneet osakepääoman korotuksen seurauksena. Osakepääomaa korotettiin tänään, kun SanomaWSOY:n vaihdettavan pääomalainan lainaosuuksia vaihdettiin B-osakkeiksi.

Robin Langeskiöldin omistus osakepääomasta on pienentynyt alle yhden kahdeskymmenesosan (1/20). Robin Langenskiöld omistaa nyt suoraan 4,97 % SanomaWSOY:n osakkeista ja 4,87 % äänistä. Ennen osakepääoman korotusta Langenskiöldin omistuksessa oli 5,03 % osakkeista ja 4,88 % äänistä.

Myös Rafaela Seppälän omistus osakepääomasta on pienentynyt alle yhden kahdeskymmenesosan (1/20). Rafaela Seppälä omistaa nyt suoraan 4,97 % SanomaWSOY:n osakkeista ja 4,87 % äänistä. Ennen osakepääoman korotusta Seppälän omistuksessa oli 5,03 % osakkeista ja 4,88 % äänistä.

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti ilmoitamme Rahoitustarkastukselle seuraavat tiedot.

Kohdeyhtiön nimi: SanomaWSOY Oyj, Y-tunnus 1524361-1

Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut: 22.7.2005

Osuus SanomaWSOY Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta osakepääoman korotuksen jälkeen:

Lars Robin Eljas Langenskiöld:

 

Kpl-määrä

Osuus

osakepääomasta

Osuus

äänimäärästä

A-osakkeita

1 119 604

0,72 %

3,77 %

B-osakkeita

6 577 712

4,24 %

1,11 %

Yhteensä

7 697 316

4,97 %

4,87 %

Rafaela Violet Maria Seppälä:

 

Kpl-määrä

Osuus

osakepääomasta

Osuus

äänimäärästä

A-osakkeita

1 119 600

0,72 %

3,77 %

B-osakkeita

6 577 716

4,24 %

1,11 %

Yhteensä

7 697 316

4,97 %

4,87 %

SanomaWSOY Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 154 970 113 osakkeesta (A-sarjan osakkeita 23 127 312 ja B-sarjan osakkeita 131 842 801 kappaletta). Osakkeilla on yhteensä 594 389 041 ääntä (A-sarjan osakkeilla 20 ääntä/osake ja B-sarjan osakkeilla 1 ääni/osake).

Lisätietoja: SanomaWSOY:n konserniviestintä, p. 0105 19 5062 tai konserniviestinta@sanomawsoy.fi

SANOMAWSOY OYJ


Matti Salmi
johtaja
talous ja hallinto


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet