Lehtien irtonumeroiden myynti kasvoi 2,7 % viime vuonna, mikä oli selvästi päivittäiskaupan ennakoitua kokonaiskasvua enemmän. Erityisen hyvin meni iltapäivälehdillä, sillä 2,8 % kasvu tarkoittaa peräti 3,9 milj. euroa lisämyyntiä.

Säännöllisesti ilmestyvien aikakauslehtien myynti kasvoi euroissa 2 %, mutta kappalemääräisesti niiden myynti väheni 1,6 %. Aikakauslehtien kilpailun tiukentuessa lehtitalot ovat lanseeranneet uusia lehtinimikkeitä ja uudistaneet niin sisältöjä kuin ulkoasuja.

Ulkomaisten sanomalehtien myynti kasvoi euroissa 5,3 %, mutta kappalemääräisesti vain 0,7 %, jota selittää tuontisanomalehtien nimikemäärän väheneminen. Ulkomaiset aikakauslehdet myivät sen sijaan edellisvuotta paremmin: 6,1 % euroissa ja 3,4 % kappaleissa.

Iltapäivälehtien ja viikkolehtien kilpailu kovenee

Iltapäivälehdet panostivat viime vuonna tuotekehittelyyn, mikä tuotti hyvää tulosta: 116 milj. euron arvoisen lehtiryhmän 2,8 % kasvu on hyvä saavutus ja kasvatti ryhmää 3,9 milj. eurolla. Esimerkiksi Ilta-Sanomat tarjosi lukijoille emolehden rinnalla valikoiman liitteitä: IS Veikkaaja, IS-Erikoislehti ja TV-lehti. Iltalehti sen sijaan luopui Areena-aikakauslehdestään ja panosti emolehden kehittämiseen.

Kuluttaja etsii nyt yhä yksilöllisempiä ja räätälöidympiä tuotteita myös lehti-markkinoilta. Kulutuksesta on tullut persoonallisuuden osa, ja lehdiltäkin odotetaan yksilöllistä palvelua ja hemmottelua. Myös yhden hengen talouksien kasvu rokottaa yleisaikakauslehtien kysyntää. Perhe- ja yleislehdet ovat vastanneet haasteeseen julkaisemalla erikoisnumeroita tietyille lukija- ja harrasteryhmille.

Suurin kotimaisten aikakauslehtien kustantaja on Sanoma Magazines Finland 20,6 % osuudellaan kotimaisten lehtien euromääräisistä markkinoista. Sen viime vuoden kasvu oli nopeampaa kuin koko ryhmällä.

Lehtipiste, Ilta-Sanomat ja Sanoma Magazines Finland kuuluvat SanomaWSOY-konserniin.