Ajasto Osakeyhtiön ja virolaisen OÜ Büroodisainin lokakuussa sopima yrityskauppa toteutui 29.12.2005. Kaupassa Ajasto Osakeyhtiölle siirtyi 30 %:n osuus Büroodisainista. Ajastolla on oikeus myöhemmin nostaa omistusosuutensa 100 %:iin.

OÜ Büroodisain on Viron johtava kalenterikustantaja, ja sen palveluksessa on 30 työntekijää.

Ajasto on osa WSOY:tä.