Aatos Erkko ja Patricia Seppälän kuolinpesä vähensivät omistusosuuttaan SanomaWSOY:ssäSanomaWSOY:lle on ilmoitettu, että Aatos Erkko ja Patricia Seppälän kuolinpesä (eli Robin Langenskiöld ja Rafaela Seppälä) ovat tänään myyneet yhteensä 10 milj. SanomaWSOY:n B-osaketta, joiden osuus on 6,5 % kokonaisosakemäärästä.

SanomaWSOY:lle on ilmoitettu, että Aatos Erkko ja Patricia Seppälän kuolinpesä (eli Robin Langenskiöld ja Rafaela Seppälä) ovat tänään myyneet yhteensä 10 milj. SanomaWSOY:n B-osaketta, joiden osuus on 6,5 % kokonaisosakemäärästä.

Myydyistä osakkeista Aatos Erkon osuus oli 6 milj. B-osaketta ja Patricia Seppälän kuolinpesän 4 milj. B-osaketta. Osakemyyntien jälkeen omistusosuudet osakkeiden kokonaismäärästä ovat: Aatos Erkko 24,1 % osakkeista ja 26,9 % äänimäärästä ja Patricia Seppälän kuolinpesä 5,7 % osakkeista ja 8,9 % äänimäärästä.

Osakemyynti toteutettiin ns. book building -menetelmää käyttäen. Goldman Sachs International toimi myynnin pääjärjestäjänä ja toisena pääjärjestäjänä oli Enskilda Securities. Osakkeet myytiin eurooppalaisille institutionaalisille sijoittajille. Myyjät ovat sitoutuneet olemaan myymättä lisää osakkeita seuraavan kuuden (6) kuukauden aikana ilman Goldman Sachsin suostumusta.

- Suhtaudumme myönteisesti pääosakkaidemme osakemyyntiin, SanomaWSOY:n hallituksen puheenjohtaja Jaakko Rauramo kommentoi. - Myynti laajentaa yhtiön ulkomaista osakaspohjaa ja parantaa merkittävästi osakkeen likviditeettiä. Olemme panneet mielihyvin merkille osakkeidemme myyntiin kohdistuneen laajan niin ulkomaisen kuin myös kotimaisen mielenkiinnon.

- Pääosakkaiden osakemyynti on luonnollinen askel SanomaWSOY:n kasvaessa ja kansainvälistyessä. Myyjät säilyttävät edelleen merkittävän osakeomistuksen ja ovat sitoutuneita pitkäaikaisia osakkeenomistajia, mikä on yhtiön kannalta hyvin tärkeää. Myynti antaa pääosakkeenomistajille myös mahdollisuuden hajauttaa sijoituksiaan, Rauramo jatkaa.