WSOY:ltä uusi teos tietoyhteiskunnan muutoksestaKauppatieteiden tohtori ja tulevaisuudentutkimuksen dosentti Mika Mannermaan teoksessa Heikoista signaaleista vahva tulevaisuus tarkastellaan talouden, teknologian ja yhteiskunnan tulevaisuuden keskeisiä ilmiöitä.

Kirja antaa vinkkejä menestyksekkään tulevaisuusprojektin toteuttamiseksi ja lisäksi siinä kerrotaan yritys- ja järjestöjohtajien kokemuksia tulevaisuustyöskentelystä.