WSOY:ltä käsikirja työpaikkalaeista ja työsuhteestaTyöpaikan lait ja työsuhdeopas on lakikokoelma, josta työpaikan keskeisimpien lakien ja asetusten lisäksi löytyy myös ajantasainen, runsaasti esimerkkejä sisältävä opas työsuhteen ongelmatilanteisiin.

Kirja auttaa mm. vastaamaan kysymyksiin siitä, millä perusteella voidaan solmia määräaikainen työsopimus tai miten vuosiloma ja lomapalkka määräytyvät.