WSOY on ostanut Elisa Solutions Oy:n eOppiminen-liiketoiminnan, jonka mukana siirtyy myös yrityksille suunnattu sähköisen oppimisen Efodi-palvelu. Kaupan myötä WSOY vahvistaa liiketoimintojaan sähköisen oppimisen sektorilla.

Efodi on yrityksille suunnattu Internetin kautta käytettävä oppimisympäristö, jonka asiakasyritys saa käyttöönsä ilman omia palvelin- tai ohjelmistoinvestointeja. Efodi-palvelun sisällön tuottavat asiakasyritykset tai yhteistyökumppanit.

Efodi-palvelu täydentää hyvin WSOY:n sähköiseen oppimiseen erikoistuneen eWSOY-yksikön palveluvalikoimaa. eWSOY tuottaa mm. Opit-palvelua, joka on WSOY:n keskeinen sähköisen oppimisen hanke. Opit-palvelu (opit.wsoy.fi) on ensimmäinen suomalaista koulumaailmaa varten tehty Internetin kautta toimiva oppimisympäristö.

Efodi- ja Opit-palvelujen keskittäminen mahdollistaa synergiaetujen paremman hyödyntämisen palvelujen kehittämisessä ja tuotannossa. Strategisena yhteistyökumppanina oppimisympäristöjen kehittämisessä jatkaa TietoEnator Oyj.

WSOY on osa SanomaWSOY-konsernia.