Viestinnän keskusliiton puheenjohtaja, toimitusjohtaja Hannu Syrjänen: "Kuluttaja-asiamies puuttuu sananvapauteen"Kuluttaja-asiamies on ilmoittanut hakevansa markkinaoikeudelta päätöksen siihen, voiko Sanoma Osakeyhtiön julkaiseman Helsingin Sanomien välissä jakaa mainosliitteitä sellaisiin talouksiin, jotka ovat kieltäytyneet vastaanottamasta suoramainontaa "ei mainoksia" -tarralla. Viestinnän keskusliiton puheenjohtaja ja SanomaWSOY:n toimitusjohtaja Hannu Syrjänen kommentoi kuluttaja-asiamiehen näkemyksen toteutuessaan aiheuttavan huomattavia ongelmia suomalaiselle lehtikustannusalalle.

"Kuluttaja-asiamiehen päätös viedä sanomalehden välissä toimitettavien mainosliitteiden eli inserttien jakaminen markkinaoikeuteen on hämmästyttävä. Jos kuluttaja-asiamiehen näkemys toteutuu, se aiheuttaa huomattavia ongelmia suomalaiselle lehtikustannusalalle, niin sanomalehdille kuin aikakauslehdillekin, joista useiden välissä jaetaan inserttejä."

"Sanomalehti koostuu tuotteena eri osista, joista insertit ovat yksi olennainen elementti. Kyseessä on massatuote, joka toimitetaan kaikille saman alueen tilaajille samanlaisena. Yhdelläkään lehtitalolla ei ole teknisesti eikä taloudellisesti mahdollisuuksia muuttaa lehden sisältöä yksittäisen tilaajan toiveiden mukaiseksi."

"On lukijan tietoinen valinta tilata lehti, johon sisältyy mainoksia. Jutuista ja mainoksista koostuva lehtikokonaisuus ei ole sellaista mainontaa, jonka kuluttaja voisi kieltää vetoamalla oikeuteensa olla vastaanottamatta suoramainontaa. Kieltomahdollisuus olisi myös vastoin perustuslaissa turvattua sananvapautta, koska silloin joku muu kuin kustantaja voisi ennakkoon määrätä lehden sisällöstä, josta insertit ovat osa. Sananvapaus koskee myös mainontaa."

"Esimerkiksi Helsingin Sanomien tilaaminen on Sanoma Osakeyhtiön ja tilaajan välinen yksityisoikeudellinen sopimus, jonka sisältö määräytyy tilausehtojen mukaan. Tilaamalla Helsingin Sanomat tilaaja on ilmaissut haluavansa Helsingin Sanomat juuri sellaisena kuin se tilausehtojen mukaan on. Käsityksemme mukaan on selvää, että valtaosa "ei mainoksia" -kylttejä ovelleen asettaneista tilaajista ei halua jäädä paitsi siitä informaatiosta, jonka päivittäinen sanomalehti sisältää. Ilmoitukset ovat keskeinen osa tätä sisältöä."

"Jos kuluttaja-asiamies vaatii inserttien poistamista, samoin perustein hänen pitäisi vaatia kaiken mainonnan poistamista lehdistä. Kuluttajan kannalta lopputuloksena olisi paitsi sisällöllisesti köyhempi myös hinnaltaan moninkertainen sanoma- tai aikakauslehti. Lähtökohta on mahdoton. Insertit ovat painopaperista ja ulkomuodosta riippumatta lehden elimellinen osa journalistisen sisällön ja sivuille painettujen mainosten rinnalla."