SanomaWSOY-konserni jatkoi menestyksekkäästi strategisten tavoitteidensa - kannattavuus, kansainvälistäminen, kasvu ja kehittyminen - toteuttamista. - Tuloksemme on kehittynyt erittäin hyvin. Olemme ylittäneet viime vuoden tuloksemme kirkkaasti siitä huolimatta, että kertaluonteisia eriä oli viime vuotta vähemmän, SanomaWSOY:n toimitusjohtaja Hannu Syrjänen kuvailee tammi-syyskuun tuloskehitystä.

SanomaWSOY:n liikevoitto kasvoi tammi-syyskuussa 13,3 %. Liikevoitto parani kaikissa liiketoimintaryhmissä. Tulos ennen satunnaisia eriä kasvoi peräti 30,8 %.

Johdonmukaista strategian toteuttamista

- Alkuvuoden aikana olemme toteuttaneet strategiaamme johdonmukaisesti ja tehokkaasti, Syrjänen painottaa.

Hollannissa ja Belgiassa toimivan oppimateriaalikustantajan Malmberg Investmentsin osto oli strategisesti erittäin merkittävä. Sen ansiosta oppimateriaaleista muodostuu SanomaWSOY:n kansainvälistämisen toinen liiketoiminta-alue aikakauslehtien rinnalle.

- Aikakauslehtitoiminnassamme olemme panostaneet voimakkaasti tuotekehitykseen ja tulevan kasvun turvaamiseen. Olemme myös jatkaneet kolmannen kansainvälisen liiketoimintamme eli lehtijakelun laajentamista, Syrjänen toteaa.

Myös sähköinen viestintä kehittyy hyvin. Nelonen on jo lähes saavuttanut 30 %:n tavoitteensa TV-mainonnasta ja kasvu näyttää jatkuvan.

- Kuluneen vuoden aikana olemme myös vahvistaneet huomattavasti asemiamme kaupunkilehtimarkkinoilla, joskin sanomalehtitoimintamme pääpaino säilyy maksullisissa sanomalehdissä, Syrjänen sanoo.Markkinoiden kasvu jatkuu

- Mainosmarkkinat näyttävät tällä hetkellä hyvältä. Tilanne on parantunut erityisesti kesän jälkeen ja uskon myönteisen kehityksen jatkuvan. Esimerkiksi Helsingin Sanomien työpaikkailmoittelu lisääntyi syyskuussa noin 27 % viime vuoden syyskuuhun verrattuna, Syrjänen sanoo.

- Olemme onnistuneet kasvattamaan markkinaosuuttamme lähes kaikilla markkina-alueillamme. Toisaalta myös kilpailu on kiristynyt ennen kaikkea itäisen Keski-Euroopan maissa, joten kilpailukykymme kehittäminen tulee jatkossakin olemaan yksi keskeisistä haasteistamme, Syrjänen jatkaa.

- Olemme toteuttamassa määrätietoisesti tavoitettamme olla edelleen Suomen ja Pohjoismaiden johtava mediayhtiö sekä yksi Euroopan johtavista aikakauslehti- ja oppimateriaalikustantajista, Syrjänen tiivistää.


SANOMAWSOY OYJ


Raija Kariola
johtaja
sijoittajasuhteet ja konserniviestintä


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet