SanomaWSOY:n osakemuunto rekisteröitySanomaWSOY Oyj:n osakemuunto, jossa 11 000 A-sarjan osaketta muunnettiin osakkeenomistajan vaatimuksesta B-sarjan osakkeiksi, on merkitty kaupparekisteriin. Muunnetut osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi 30.8.2004 alkaen. Muunnosta tiedotettiin 10.8.2004.

Muunnon jälkeen SanomaWSOY:llä on 23 209 492 A-osaketta, joilla on yhteensä 464 189 840 ääntä ja 129 902 660 B-osaketta, joilla on yhteensä 129 902 660 ääntä. Kokonaisosakemäärä on edelleen 153 112 152 kappaletta ja kokonaisäänimäärä muunnon jälkeen on 594 092 500.