Tarvittavat kilpailuviranomaisten hyväksynnät SanomaWSOY-konsernin liiketoimintaryhmän WSOY:n tekemälle Malmberg-yrityskaupalle on saatu. Kauppa on tarkoitus saattaa päätökseen marraskuun alkupuolella.

SanomaWSOY allekirjoitti hollantilaisen oppimateriaalien kustantajan Malmberg Investments B.V.:n ostoa koskevan sopimuksen 15.7.2004. Velaton ja kassaton kauppahinta on 221,9 milj. euroa.

Malmberg Investment B.V.:llä on kaksi päätoimintayksikköä, LCG Malmberg B.V. (Hollanti) ja Van In (Belgia). Yritys on yksi Hollannin ja Belgian johtavista oppimateriaalikustantajista. Vuonna 2003 sen liikevaihto oli 85,7 milj. euroa, liikevoitto ilman konserniliikearvon, liikearvon ja aineettomien oikeuksien poistoja (EBITA) 23,6 milj. euroa ja henkilöstön määrä noin 340.

Kaupan toteutumisen ehtona oli Hollannin ja Belgian kilpailuviranomaisten hyväksyntä. Kauppa alistettiin myös tavanomaisen käytännön mukaisesti Malmbergin henkilöstöneuvoston (works council) käsiteltäväksi. Hollannin ja Belgian kilpailuviranomaiset ja Malmbergin henkilöstöneuvosto (works council) ovat nyt kaikki hyväksyneet kaupan.


SANOMAWSOY OYJ


Raija Kariola
johtaja
sijoittajasuhteet ja konserniviestintä


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet