SanomaWSOY:n vuosi 2004 alkoi menestyksellisesti. - Tuloksemme on olosuhteet huomioiden erittäin hyvä. Ensimmäinen neljänneksemme on perinteisesti ollut laimea, joten alkuvuoden hyvä tulos antaa erinomaisen lähdön koko vuodelle, SanomaWSOY:n toimitusjohtaja Hannu Syrjänen kommentoi vuoden 2004 tammi-maaliskuun osavuositulosta.

SanomaWSOY:n liikevoitto kasvoi alkuvuonna 82,5 %. Liikevoitto ilman konserniliikearvon, liikearvon ja aineettomien oikeuksien poistoa (EBITA) nousi 21 %. Myös tulos ennen satunnaisia eriä kasvoi 27,0 (-0,1) milj. euroon. Liiketulos parani kaikissa liiketoimintaryhmissä lukuun ottamatta Rautakirjaa, jossa tilausmyynnin uusi jaksotuskäytäntö vaikeuttaa vertailukelpoisuutta alkuvuonna.

Katse kasvuun

Mediamarkkinoilla tammi-maaliskuu oli vielä varsin vaisu. Huhtikuussa on kuitenkin tapahtunut käänne positiivisempaan suuntaan.

- Sähköisessä viestinnässä menestyksemme oli edelleen erinomaista, myös aikakauslehdet menestyivät kokonaisuutena hyvin. Sanomalehdissä tammi-maaliskuuta painoi vähäinen rekrytointi-ilmoittelu, joka kuitenkin elpyi huhtikuussa. Näyttää siltä, että myönteinen kehitys myös jatkuu, Syrjänen sanoo.

Vahva kassavirta ja taseen keveneminen mahdollistavat kasvuhankkeet ja kansainvälistämisen jatkamisen: - Tulokseen keskittymisen lisäksi olemme panostaneet tulevaisuuteen. Puolalaisesta sähköisen oppimateriaalin tuottajasta, Young Digital Polandista, tuli WSOY:n tytäryhtiö. Sanoma osti Uutislehti 100:n julkaisuoikeudet ja päätti uudistaa rakennettaan lisätäkseen liiketoiminnallista selkeyttä ja kustannustehokkuutta. Uusia aikakauslehtiä lanseerattiin katsauskaudella kahdeksan ja katsauskauden jälkeen kolme. SWelcomin markkinaosuus kasvoi.

Keskittyminen ydinliiketoimintaan jatkuu edelleen. - Useita mielenkiintoisia kehityshankkeita on myös vireillä, joskin monien niiden osalta positiiviset tulokset näkyvät vasta kauempana tulevaisuudessa.

Vahva tuloskehitys jatkuu

Ennusteiden mukaan euroalueen talous kasvaa vuonna 2004 edellisvuotta nopeammin, mutta maltillisesti. Vuonna 2004 SanomaWSOY:n konsernirakenteen muutoksilla oikaistun liikevaihdon arvioidaan kasvavan vähintään tammi-maaliskuun kasvua vastaavasti.

- Suunta markkinoilla näyttää nyt myönteiseltä, ja uskoni hyvään tuloskehitykseen on kasvanut entisestään, Syrjänen sanoo. - Odotan, että kaikki liiketoimintaryhmät tekevät vertailukelpoisesti vuotta 2003 paremman tuloksen.

- Odotan paljon Sanoman rakenneuudistukselta samoin kuin oppimateriaalikustantamisen uusilta hankkeilta. Aikakauslehtitoiminnan kasvuhankkeet ovat keskeisiä, kuten myös SWelcomin markkinaosuuden paraneminen. Myös Rautakirjan kasvuhankkeet etenevät.

Konsernin liikevoittotavoite on 9 % liikevaihdosta. Syrjäsen mukaan tavoitteen nostaminen tulee pian ajankohtaiseksi jo senkin vuoksi, että IFRS-laskentakäytäntöön siirtyminen vuoden 2005 alusta parantaa konsernin liiketulosta merkittävästi.


SANOMAWSOY OYJ


Raija Kariola
johtaja
sijoittajasuhteet ja konserniviestintä


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet