SanomaWSOY Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö Tiikerijakelu Oy sulautui emoyhtiöönsä 31.7.2004 vastikkeetta, varoineen ja velkoineen, yhtiökokouksen 30.3.2004 tekemän päätöksen mukaisesti. Sulautumisen seurauksena SanomaWSOY Oyj sai haltuunsa 7 187 276 SanomaWSOY Oyj:n B-osaketta, mikä vastaa 4,48 % kaikista osakkeista ja 1,19 % osakkeiden äänistä. Nämä osakkeet mitätöitiin yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti sulautumisen yhteydessä 31.7.2004.

Osakkeiden mitätöinti alensi SanomaWSOY:n osakepääomaa 3 090 528,68 euroa, joka siirrettiin osakepääomasta ylikurssirahastoon. Alentamisen johdosta yhtiön osakepääoma laski 68 928 754,04 eurosta 65 838 225,36 euroon ja B-osakkeiden lukumäärä 137 078 936 osakkeesta 129 891 660 osakkeeseen. A-osakkeiden määrä on edelleen 23 220 492.

Osakepääoman alentamisella ei ole merkittävää vaikutusta yhtiön muiden osakkeenomistajien omistuksen tai äänivallan jakautumiseen yhtiössä, koska mitätöidyt osakkeet olivat yhtiön hallussa. Osakkeiden mitätöiminen mahdollistaa yhtiölle omien osakkeiden hankinnan yhtiökokouksen antaman valtuutuksen mukaisesti.

SanomaWSOY tiedotti Tiikerijakelu Oy:n sulautumissuunnitelmasta yhtiökokouskutsussa 20.2.2004 ja yhtiökokouksen päätöksistä 30.3.2004.


SANOMAWSOY OYJ


Raija Kariola
johtaja
sijoittajasuhteet ja konserniviestintä


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet