SanomaWSOY perustaa yritysohjelman BelgiaanSanomaWSOY Oyj laskee liikkeelle yritystodistuksia Belgiassa. Yritystodistusohjelman järjestäjänä toimii ING Belgium SA/NV, ja ohjelma on kooltaan 200 milj. euroa.

Yritystodistusohjelman tavoitteena on laajentaa ja kansainvälistää SanomaWSOY:n rahoituspohjaa. Ohjelman avulla voidaan myös korvata nykyisiä pankkiluottoja halvemmalla lyhytaikaisella rahoituksella. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole lisätä kokonaislainanottoa.

Yritystodistuksille ei haeta pörssilistausta. Ohjelmaan sovelletaan Belgian lainsäädäntöä.

SanomaWSOY:n aikakauslehtiryhmään kuuluva Sanoma Magazines Belgium on Belgian suurin aikakauslehtikustantaja, ja SanomaWSOY-konsernin tunnettuus Belgiassa on hyvä. Belgian yritystodistusmarkkinat muistuttavat Suomen vastaavia markkinoita esimerkiksi siten, ettei tunnetuilta ja vakavaraisilta liikkeellelaskijoilta välttämättä edellytetä luottoluokitusta.