SanomaWSOY ostaa Malmberg Investments B.V.:nSanomaWSOY-konsernin liiketoimintaryhmä WSOY ja Euroopan johtava pääomasijoitusyhtiö 3i ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan SanomaWSOY ostaa hollantilaisen oppimateriaalien kustantajan Malmberg Investments B.V.:n. Velaton ja kassaton kauppahinta on 221,9 milj. euroa.

Toteutumisajankohdasta johtuen kaupan vaikutus SanomaWSOY-konsernin tulokseen (EPS) on vuonna 2004 vähäinen, mutta selvästi positiivinen jo vuonna 2005. Konsernin omavaraisuusaste laskee hetkellisesti noin 3 prosenttiyksikköä, mutta paranee nopeasti loppuvuoden aikana konsernin vahvan kassavirran ansiosta. Kauppa rahoitetaan 1?2 vuoden pankkilainalla, jonka keskimääräinen marginaali on 25 bp.

Kaupan toteutumisen ehtona on Hollannin ja Belgian kilpailuviranomaisten hyväksyntä. Kauppa alistetaan myös tavanomaisen käytännön mukaisesti Malmbergin henkilöstöneuvoston (works council) käsiteltäväksi.

- Oppimateriaalien kustantaminen on kuulunut konsernin perustamisesta lähtien SanomaWSOY:n strategisiin toimialoihin, ja olemme pitkäjänteisesti tutkineet sitä yhtenä kansainvälistymisemme toimialana. Oppimateriaalikustantaminen elää murrosvaihetta yhdentyvässä Euroopassa, ja alalla on hyviä kasvumahdollisuuksia. Tässä muutoksessa ja kasvussa haluamme olla mukana, SanomaWSOY:n toimitusjohtaja Hannu Syrjänen sanoo.

- WSOY:llä on pitkä historia oppimateriaalien kustantamisessa Suomessa, ja se on hankkinut laajan erikoisosaamisen myös sähköisessä oppimisessa ja digitaalisten oppimateriaalien kustantamisessa, Syrjänen jatkaa. - Keväällä hankimme enemmistöomistuksen puolalaisesta Young Digital Polandista, joka on ollut osakkuusyhtiömme vuodesta 1999. Sähköisen oppimisen sisällönkehittäjänä YDP on yksi maailman suurimmista, ja sen off line- ja internettuotteet kattavat suurimman osan peruskoulu- ja lukioasteen kouluaineista.

- Malmbergilla ja SanomaWSOY:llä on yhtenevä käsitys eurooppalaisen oppimateriaalikustantamisen tulevaisuudesta. Yhdistämällä WSOY:n ja Malmbergin liiketoiminnat luodaan Euroopan kuudenneksi suurin oppimateriaalikustantaja, jonka yhteen laskettu pro forma liikevaihto vuonna 2003 oli 129 milj. euroa.

- Yrityskaupassa syntyvällä uudella kokonaisuudella on resurssit kehittyvien eurooppalaisten oppimateriaalimarkkinoiden täyteen hyödyntämiseen. Kaupan strategisena tavoitteena on kehittää Euroopan johtava oppimateriaalikustantaja, Syrjänen lisää.

Malmberg Investment B.V.:llä on kaksi päätoimintayksikköä, LCG Malmberg B.V. (Hollanti) ja Van In (Belgia). Yritys on yksi Hollannin ja Belgian johtavista oppimateriaalikustantajista. Vuonna 2003 sen liikevaihto oli 85,7 milj. euroa, liikevoitto ilman konserniliikearvon, liikearvon ja aineettomien oikeuksien poistoja (EBITA) 23,6 milj. euroa ja henkilöstön määrä noin 340.

SanomaWSOY on Pohjoismaiden johtava ja Euroopassa vahva mediakonserni. Sen liiketoimintaryhmiä ovat Euroopan viiden suurimman aikakauslehtikustantajan joukkoon kuuluva Sanoma Magazines, Suomen johtava sanomalehtikustantaja Sanoma, Suomen suurin kirjankustantaja WSOY, jolla on toimintoja myös Pohjoismaissa ja Puolassa, Suomessa toimiva sähköisen viestinnän monitaitaja SWelcom sekä jakeluun ja erikoiskauppaan keskittyvä markkinajohtaja Rautakirja, joka toimii Suomessa ja Baltian maissa. SanomaWSOY:n liikevaihto vuonna 2003 oli 2,4 mrd euroa ja konserni toimii 16 Euroopan maassa.

Lisätietoja kaupasta on osoitteessa http://www.sanomawsoy.fi/investors/ ja kaupan kohteesta http://www.malmberg.nl ja http://www.vanin.be.
Liitetiedostot:
Kalvosarja kaupasta